Wat is de moeite waard om te leren?

1-4-2015

Het Platform Onderwijs2032 ging onder andere over deze vraag. De opdracht aan het platform was om in het najaar 2015 een kabinetsadvies op te leveren over het onderwijscurriculum van de toekomst, gebaseerd op een maatschappelijke dialoog, wetenschappelijke inzichten en internationale vergelijkingen. De platformleden zochten naar wat voor leerlingen die nu voor het eerste naar school gaan het meest de moeite waard is om te leren om in 2032 goed aan hun volwassen en werkende leven te beginnen.

De kennis en vaardigheden die hiervoor nodig zijn nauw met elkaar verweven. Voor het platform was het daarom van belang tot een samenhangende visie te komen op de kennis en vaardigheden die leerlingen in de toekomst nodig hebben.

Op 23 januari 2016 leverde het platform een advies op aan staatssecretaris Dekker, waarin ze alle ideeën die tijdens de dialoog zijn geuit met elkaar verbonden. Aansluitend heeft de staatssecretaris zijn beleidsreactie aan de Kamer aangeboden.

Verdiepingsfase (juni - november 2016)

Na overleg met de Tweede Kamer, de Onderwijscoöperatie en andere organisaties heeft staatssecretaris Dekker besloten het advies eerst verder uit te laten diepen. Wat betekent het advies van het Platform concreet in de praktijk? Hoe denken leraren over het advies en hoe zien ze hun eigen rol in de herijking van het curriculum? Deze vragen zijn ondergebracht in twee, naast elkaar staande, trajecten onder leiding van respectievelijk de Onderwijscoöperatie en een speciaal in het leven geroepen regiegroep met vertegenwoordigers van de sectororganisaties, AVS, LAKS, Ouders & Onderwijs en de Onderwijscoöperatie. Aangezien de Onderwijscoöperatie de verdiepingsfase regisseert voor leraren heeft zij een andere rol in de regiegroep die gericht is op verbinding en afstemming tussen de trajecten in de verdiepingsfase.

Een groot aantal leraren en scholen is al bezig met curriculumontwikkeling en brengt de visie van het platform in de praktijk of wil daarmee starten. De komende maanden gaat de regiegroep ervaringen van deze scholen in kaart brengen. Dit levert lessen uit de praktijk op over wat haalbaar is, hoe scholen aan curriculumontwikkeling  werken, wie daarin welke rol heeft en wat daarvoor nodig is. Leerlingen, ouders en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven zullen hierbij worden betrokken en kunnen hierover ook meedenken en meepraten.