Aan de slag met het curriculum

14-1-2015

SLO wil de maatschappelijke en professionele dialogen over de inhoud van het onderwijs stimuleren en ondersteunen. De curricula op klas-, school- en landelijk niveau grijpen op vele manieren op elkaar in. We hebben een aantal brochures gemaakt met informatie over de diverse niveaus van en perspectieven op het curriculum en over hoe leraren en schoolleiders op school met elkaar in gesprek kunnen gaan over het curriculum. Daarnaast biedt de toolkit curriculumontwerp verschillende instrumenten om in de klas en op school met curriculumontwikkeling aan de slag te gaan.

  1. Het leerplangesprek op school: hoe kan het gesprek op schoolniveau eruit zien en welke keuzevrijheid hebben scholen om een eigentijds onderwijsaanbod te kunnen ontwikkelen?
  2. Curriculumontwerp: hoe kan het curriculaire spinnenweb gebruikt worden bij het maken van afspraken over het curriculum op school- of lesniveau?
  3. In gesprek over het funderend onderwijs: de maatschappelijke context, de gesprekspartners en de agenda.
  4. Kaders voor een toekomstbestendig Leerplan: wat moet de overheid op landelijk niveau vastleggen en wat is de ruimte voor lokale dynamiek?

Curriculumontwikkeling in de school

Nederlandse scholen hebben veel vrijheid bij het inrichten van het onderwijs. Dat is een groot goed maar er komt veel bij kijken. Wij maakten een korte animatie.

Deze korte animatie laat zien welke zaken ertoe doen als u binnen uw school werk maakt van een eigentijds en samenhangend curriculum, zoals landelijke kaders, steun van partners binnen de educatieve infrastructuur, ontwerpcapaciteiten van het team, enzovoort.