Sector
  • Po
  • Vo
Leerplankundig thema
  • Toetsing
  • Doorlopende leerlijnen en samenhang
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Trefwoorden
  • formatief evalueren

Praktijkvoorbeelden van formatief evalueren

7-3-2019

Formatief evalueren krijgt op sommige scholen al goed vorm, zoals deze praktijkvoorbeelden laten zien. ​Ieder portret schetst een uniek beeld van waarom en hoe docenten en scholen bezig zijn formatief evalueren een plaats te geven in hun onderwijs.​

Tiener College, Gorinchem (po/vo)  - Doorlopen​​de leerlijn en (zelf)reflectie

Deze school biedt een doorlopende leerlijn voor kinderen van 10 tot 14 jaar. Po-leerkrachten en vo-docenten geven deze doorlopende leerlijn samen vorm, waardoor kinderen in de bovenbouw van het po al aan (delen van) vraagstukken en vakken uit het vo werken. Resultaat: leerlingen ontplooien hun talenten maximaal en volgen onderwijs op een niveau dat bij hen past.

Odulphuslyceum, Tilburg (vo) - Eigenaarschap e​n vertrouwen

Het roer ging om in 2012. Zorgenkind havo, waar veel motivatie- en ordeproblemen waren en waar veel leraren niet graag werkten, wilde een eigen didactiek ontwikkelen, geen vwo-light zijn, maar een degelijke havo. Duidelijke doelen werden er gesteld: de leerling is actief en leren is een werkwoord. Formatief lesgeven is daarbij een middel. Zo blijven leerlingen gedurende het schooljaar continu werken en pieken ze niet enkel voor een (eind)cijfer.​

O.R.S. Lek en Linge, Culemborg (vo) - FE bij techniek op het vmbo​​

Dit is een openbare regionale schoolgemeenschap met vier locaties in Culemborg en een in Geldermalsen. De school biedt kleinschalig georganiseerd onderwijs aan leerlingen van vmbo, havo, atheneum of gymnasium. In dit schoolportret schetsen we een beeld van de beroepsgerichte vernieuwing op de vmbo-locatie in Culemborg en hoe formatieve evaluatie daarbij een rol speelt. ​​

O.R.S. Lek en Linge, Culemborg​ (vo) ​- Uitstelkeuzeklassen

Sinds 2011 zijn er zogenaamde uitstelkeuzeklassen (UKK). Deze klas heeft zich in de afgelopen acht jaar ontwikkelt van een klas met focus op leerlingen met een jongensachtige leerstijl tot een tweejarige brugklas waar niet de cijfers bepalend zijn, maar het formatief evalueren centraal staat. 

RSG Slingerbos Levant, Harderwijk (vo) - ​Gepersonaliseerd leren en formatieve evaluatie

Na een eerste oriëntatiereis in januari 2015 naar Kunskapsskolanscholen in Zweden introduceerde RSG Slingerbos Levant in Harderwijk een half jaar later een eigen variant op het Zweedse gepersonaliseerde leren op haar school. Leerlingen zijn hierbij veel meer eigenaar van hun eigen leerproces. De docent is docent én coach die de leerlingen ondersteunt en begeleidt, open vragen stelt en reflecteert. Dit vraagt echter wel om een cultuurverandering bij leerlingen, ouders en collega's.

​​Udens College (vo) - ​Samen leren en ontwikkelen​

De missie van het Udens College is Ruimte voor ambitie. Dat betekent voor hen elke leerling volop ruimte en kansen geven. Hierbij is o.a. formatieve evaluatie op alle lagen in de school het uitgangspunt. We zoomen in dit schoolportret in op de vmbo-loca​​tie met 1300 leerlingen en 130 medewerkers. Rene Marneffe is afdelingsdirecteur op de vmbo-locatie. Hij beschrijft de aanpak die het Udens College na een inspectiebezoek inzette, een aanpak die hij als avontuur omschrijft.​

CS de Hoven​​ Uilenhof, Gorinchem​ (vo) - Vanuit een visie op onderwijs en leren naar FE

Sinds het schooljaar 2016-2017 zet de Uilenhof, een kleine vmbo-school in Gorinchem, stappen op het gebied van formatief evalueren. En daar was een reden voor… Vanuit de onderwijsvisie dat elke leerling uniek is, anders leert, anders denkt en anders ontwikkelt, werd de wens van collega's steeds sterker om een zo breed mogelijk ‘ontwikkelplaatje’ van de leerling te krijgen, om zo het leerproces van leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen.