Sector
  • Vo
Trefwoorden
  • formatief evalueren

Plan van Aanpak voor een school

29-5-2019

​​​​​​​​​​​Met behulp van dit format werkt een school concreet aan een Plan van Aanpak om doelen, ambities en activiteiten in kaart te brengen en vast te leggen.​​

Doelen

  • Vastleggen van doelen en ambities voor de lange termijn
  • Activiteiten ontwikkelen en vastleggen om te werken aan deze doelen

Werking

  • Beantwoord structureel de in het format gestelde vragen.
  • Leg doelen en ambities voor de lange termijn vast.
  • Kijk terug en geef feedback op activiteiten van het afgelopen schooljaar.
  • Bespreek activiteiten voor het komend schooljaar.

Tips

Voorbeelden