Samenhang

23-8-2016

​Scholen kunnen uiteenlopende keuzes maken voor de inrichting van hun onderwijsaanbod. Bij de ene school past thematisch onderwijs, een andere kiest ervoor om vakken op elkaar af te stemmen en meer vanuit een klassieke vakkenstructuur te werken. Welke vorm scholen ook kiezen, het is belangrijk voor leerlingen dat zij ervaren hoe onderdelen van het aanbod met elkaar samenhangen en hoe deze onderdelen bijdragen aan de ontwikkeling van hun kennis en vaardigheden. Het aanbod moet van betekenis zijn voor leerlingen en hen motiveren zich te verbinden met de wereld buiten de school.

Praktijk

Producten:

Contactpersoon