Proeftuin linked data rekenen voor het primair onderwijs

7-2-2018

Hoe kun je ICT benutten om gepersonaliseerd onderwijs mogelijk te maken?

Deze vraag stond centraal in de Proeftuin linked data rekenen po die Kennisnet en SLO in 2016 en 2017 hebben ontwikkeld.

De proeftuin was een experimentele digitale leeromgeving waarin leerdoelen gekoppeld werden aan leermiddelen van verschillende aanbieders. Daarvoor werd de technologie van linked data benut.
Leraren konden zodoende gerichte keuzes maken op basis van de inhouden, doelen, leermiddelen en behaalde resultaten van leerlingen.

Bij de inrichting van de Proeftuin linked data rekenen en bij het onderzoek naar de proeftuin was een belangrijke rol weggelegd voor leraren en leerlingen van een achttal scholen.

De proeftuin bevatte de volgende leermaterialen:

  • Alles Telt! (ThiemeMeulenhoff)
  • De Wereld in Getallen (Malmberg)
  • Rekenrijk (Noordhoff Uitgevers)
  • Muiswerk

Bij de inrichting van en het werken met de proeftuin hebben leraren én ontwikkelaars veel geleerd. Het onderzoeksrapport gaat uitgebreid in op de inhoud, opzet en resultaten van het onderzoek.

 

In onderstaand filmpje ziet u hoe de proeftuin is ingericht, wat de rol van leraren is geweest en wat de
resultaten zijn.

 

Bent u benieuwd naar de werking van de proeftuin? Bekijk dan het volgende filmpje. 

Wilt u zelf in een demo-omgeving ervaren hoe de proeftuin werkt?

Kies dan voor een van de onderstaande links. Deze demo's bieden natuurlijk niet de volledige functionaliteit van de proeftuin. Als u deze scenario's volgt, ziet u wat er mogelijk is.