Persoonsvorming - een samenspraak

18-1-2017

​Onderzoek

In 2016 startte SLO een onderzoek naar de rol en betekenis van Burgerschap en Persoonsvorming op school. We realiseerden ons dat over burgerschap recent genoeg is onderzocht en gepubliceerd. Over de rol van persoonsvorming is echter nog weinig onderzoek gedaan. Bovendien bestaan er grote verschillen van inzicht over het begrip en haar betekenis. Het onderzoek focust zich daarom op persoonsvorming.

Insteek van het onderzoek is om bij scholen te kijken hoe zij het thema 'persoonsvorming op school' concreet vormgeven. Om daar goede instrumenten voor te ontwikkelen hebben we ervoor gekozen om in de periode juli - december 2016 óók meer conceptueel aan de slag te gaan. Inmiddels heeft dat geresulteerd in een (zeer voorlopige) notitie over 'persoonsvorming als curriculaire uitdaging?!'

Samenspraak

In de aanloop naar die notitie toe organiseerden we op 21 september 2016 een 'samenspraak' over precies ditzelfde thema Persoonsvorming en/in het curriculum. Daarvoor hadden we een afgewogen mix van meer en minder bekende, maar ter zake zeer deskundige sprekers uitgenodigd.

  • Jacqueline Boerefijn
  • Gert Biesta, UvH, Brunel University (etc.)
  • Aziza Mayo, Hogeschool Leiden
  • Bram de Muynck, Driestar Hogeschool Gouda
  • Monique Volman, UvA
  • Wiel Veugelers, UvH

Deze sprekers vertegenwoordigden een breed pedagogisch en levensbeschouwelijk spectrum, en daarmee zes opvattingen over wat persoonsvorming op school wel en niet is. Onder leiding van dagvoorzitter Jozef Kok is daarbij vooral naar samenhang gezocht: waar raken, overlappen de verschillende perspectieven elkaar? Waarin stemmen ook religieuze en niet-religieuze perspectieven met elkaar overeen?

Op deze website vinden jullie binnenkort video-impressies van de visies van de sprekers en van gesprekken die zij onderling en met de deelnemers voerden. Behalve medewerkers van SLO waren dat ook docenten (po/vo), leerlingen (vo) en medewerkers van Bureau2032.

Ook vinden jullie hier de bijdragen van enkele sprekers. Soms zijn dat transscripties van de inleiding op 21 september; soms ook meer uitgewerkte ideeën die duidelijker positie nemen vóór of tegen bepaalde opvattingen van persoonsvorming.

We hopen dat dit palet aan visies inspiratie geeft om persoonsvorming op school meer gericht, vanuit duidelijke ideeën en/of idealen, vorm te geven.

Praktijk:

Producten

Websites: