Natuur en technologie

23-8-2016

SLO inventariseert welke vraagstukken op scholen leven als het gaat om het curriculum voor natuur en techniek. In samenwerking met scholen worden diverse mogelijke bouwstenen voor vernieuwingen van leerplannen verzameld en worden antwoorden en oplossingsrichtingen geformuleerd. Hierbij is specifiek aandacht voor overwegingen die te maken hebben met kern en keuze, doorlopende leerlijnen, het vergroten van samenhang tussen vak- en leergebieden, toetsing en het toekennen en verdelen van onderwijstijd binnen dit domein. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Praktijk:

Producten:

Websites:

Contactpersoon