Mens en maatschappij

8-12-2017

​SLO inventariseert welke vraagstukken op scholen leven als het gaat om het domein mens en maatschappij. In samenwerking met scholen worden diverse mogelijke bouwstenen voor vernieuwingen van leerplannen verzameld en worden antwoorden en oplossingsrichtingen geformuleerd. Hierbij is specifiek aandacht voor overwegingen die te maken hebben met kern en keuze, doorlopende leerlijnen, de samenhang tussen vak- en leergebieden en toetsing. Bij mens en maatschappij is extra aandacht voor de wijze waarop de samenhang tussen de vakken binnen dit domein wordt vormgegeven: wat werkt en wat werkt niet? Op deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen en brengen we praktijkvoorbeelden, producten en websites onder de aandacht.

Praktijk:

Producten:

  • Geschiedenis: vakspecifieke trendanalyse 2016
  • Richtinggevend leerplankader leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld (basis- en speciaal onderwijs)
  • Samenvattend eindrapport Monitoring invoering nieuw centraal examen geschiedenis (havo/vwo)

Websites:

Contactpersoon