Sector
 • Po
 • Vo
Leerplankundig thema
 • Toetsing
Trefwoorden
 • Formatieve evaluatie
 • Toetsen en volgen
 • examinering

Meer lezen over formatieve evaluatie

24-1-2017

Overzichtsartikel

Bronnenlijst met publicaties rondom formatief evalueren.

 • Carless, D. (2016). Feedback as dialogue. Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory, p. 1-6.
  In dit artikel gaat David Carless in op de urgentie om feedback als een geïntegreerd onderdeel uit te laten maken van het curriculum. Feedback werd eerder gezien als een monoloog waarbij de boodschap werd overgebracht, vaak aan het einde van het leerproces. Vanuit dit paradigma wordt feedback opgevat als dialoog en als een interactief proces. Heel concreet beschrijft hij vijf manieren waarop feedbackprocessen kunnen worden vormgegeven, waaronder peer feedback.

 • Castelijns, J. & Andersen, I. (2013). Beoordelen om te lere​n. Leerlingen als mede-beoordelaars van hun eigen leerproces. Den Bosch: KPC Groep
  Onderzoekspublicatie bij het project ‘Formatief beoordelen’ dat tot doel heeft kennis te ontwikkelen die leraren in het basis- en voortgezet onderwijs kunnen gebruiken bij het toepassen van formatief beoordelen (als onderdeel van opbrengstgericht werken) tijdens reguliere lessen.

  • Cauley, K. M., & McMillan, J. H. (2010). Formative assessment techniques to support student motivation and achievement. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 83(1), 1-6.
   Formatieve evaluatie kan groot effect hebben op leerlingmotivatie en prestaties. In dit artikel presenteren de auteurs een prachtig model waarin je kan zien hoe formatief een taak of toets daadwerkelijk is. Daarnaast bespreken de auteurs vijf aanpakken die leraren in kunnen zetten om informatie over het leerproces te krijgen, feedback te geven en leerdoelen met leerlingen te formuleren.
   • Gulikers, J. & Baartman, L. (2017). Doelgericht professionaliseren: formatieve toetspraktijken met effect! Wat DOET de docent in de klas? NRO-PPO.
    In dit onderzoek gaan de auteurs op zoek naar welke gedragingen de docent typeren die een formatieve toetspraktijk in de klas weet te realiseren. Deze gedragingen worden beschreven per fase van het formatieve toetscyclus, te weten: 1) verhelderen van verwachtingen, 2) ontlokken van leerlingreacties, 3) analyseren en interpreteren van leerlingreacties, 4) communiceren over resultaten met leerlingen en 5) vervolgactiviteiten ondernemen.

   • Hattie, J. & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, 77 (1), 81-112.
    Feedback is van zeer grote invloed op het leren en op wat men uiteindelijk bereikt, zowel positief als negatief. De auteurs laten zien dat, hoewel feedback een van de belangrijkste factoren bij het leren is, het type feedback en de manier waarop die wordt gegeven verschillend uit kan pakken. Zij bespreken specifieke eigenschappen en omstandigheden die feedback effectief maken, bijvoorbeeld positieve en negatieve feedback en de timing van feedback. Ook krijgt de lezer suggesties aangereikt voor het gebruik van feedback en om de effectiviteit ervan in de klas te vergroten.

   • Silfhout, G. van (2016). The tail wags the dog! Interview Ontwikkel een feedbackcultuur en maak ruimte voor fouten. Van 12 tot 18, 26(5), 6-8.
    Filip Dochy, hoogleraar Professionele opleiding en ontwikkeling en Levenslang leren, gaat in op formatief evalueren, het creëren van een feedbackcultuur en leerlingen ruimte geven om fouten te maken maken en daarvan te leren. Professionalisering en uitwisseling zijn daarbij cruciaal.

   • Silfhout, G. van & Arnold, M. (2016). Formatief evalueren. Hoe pak ik dat concreet aan in mijn les? Toets! 5, 22-26.
    Meer en beter formatief evalueren kan het aantal summatieve toetsmomenten terugbrengen. Die tijd kunnen we in het onderwijs goed gebruiken voor daadwerkelijk leren. Maar hoe pak je dat concreet aan? In dit artikel illustreren Gerdineke van Silfhout en Mirjam Arnolds met concrete lesvoorbeelden hoe leerlingen werken aan gestelde leerdoelen en hoe zij die door middel van effectieve feedback ook kunnen behalen.

   • Schildkamp, K., e.a. (2014). Voorwaarden voor effectieve formatieve toetsing. Een praktische review. NWO-Proo.
    Uit onderzoek en praktijk blijkt, zo laat dit onderzoek zien, dat er behoefte is aan professionalisering en ondersteuning op het gebied van formatieve evaluatie. Het belang is duidelijk, maar de toepassing in de klas vraagt veel van scholen, schoolleiders, docenten en leerlingen. In deze reviewstudie bespreken de onderzoekers de voorwaarden met betrekking tot de toetsen, de docent, de leerling en de context binnen en buiten de school. Dit onderzoek richt zich op primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs (po, vo en mbo). 

   • Schuurs, U. & Verhoeven, L. T. W. (2010). Meten van leerprestaties in het (v)mbo: assessment for learning en assessment of learning. NRO-Proo.
    In dit onderzoek gaan de auteurs in op de vraag welke toetsvormen geschikt zijn om zowel de assessment of learning-functie te vervullen als de assessment for learning-functie. Docenten toetsen regelmatig de verkeerde dingen of nemen toetsen af met het verkeerde doel, blijkt uit dit onderzoek. Er bestaat een kloof tussen wat docenten willen toetsen en wat traditionele taaltoetsen te bieden hebben. Docenten hebben toetsen nodig om te kijken wat leerlingen al weten en wat ze nog moeten leren.

   • Sluismans, D., Joosten-tenBrinke, D., & Van der Vleuten, C. (2013). Toetsen met leerwaarde: een reviewstudie naar de kenmerken van formatief toetsen. NWO-Proo 
    De onderzoekers voerden een literatuuronderzoek uit naar de effectiviteit van het zogenoemde ‘formatief’ toetsen in het onderwijs: toetsen die verder leren stimuleren. Uit hun studie blijkt dat formatief toetsen meerwaarde biedt als condities, doelen, methoden en leeruitkomsten op elkaar worden afgestemd. Belangrijkste bevinding is dat er ongeveer acht toetsmethoden effectief blijken te zijn voor het leren van leerlingen. Ook beschrijven de onderzoekers vier belangrijke condities die onontbeerlijk zijn voor een duurzame implementatie van formatief toetsen, zoals de toetsbekwaamheid van leraren en het creëren van een leergemeenschap onder leraren.

   • Stenger, M. (2017). Maximizing your feedback. Edutopia.
    In dit artikel geeft de auteur vier tips, zodat leerlingen de ontvangen feedback beter kunnen verwerken. Stenger concludeert in een review waarvan dit artikel een populair wetenschappelijke variant is, dat feed forward (hoe bereikt de leerling de gewenste situatie) een stap is die in de literatuur veel minder aandacht heeft gekregen.

   • Tillaart, J. van den (2015). Sturen op het onderwijs door informeel toetsen. Toets! 6, 14-17.
    In dit artikel gaat Marjan Bokhoven in op het eigen leerproces van elke leerling en hoe je als docent ruimte maakt voor een eigen leerproces van leerlingen, hoe zij kunnen leren van fouten op hun leerweg en hoe je op een informele manier inzicht krijgt in waar de leerling staat in zijn leerproces.

   • Wiliam, D. (2013). Cijfers geven ​werkt niet. Meppel: Ten Brink Uitgever
    Een van de eerste vragen die elke leraar zichzelf stelt, is hoe hij zijn leerlingen iets kan aanleren. Wat is de meest effectieve manier om ze de beoogde kunstjes en kennis bij te brengen? John Hattie heeft deze vraag beantwoord met 2 woorden: formatieve evaluatie. Ofwel, leerlingen die hun eigen werk kunnen beoordelen. Maar hoe doe je dat? Wiliam geeft in dit boek tips waarmee je als leraar continue kunt controleren of je leerlingen het doel van een les hebben begrepen, of je les geland is en welke informatie ze nog nodig hebben om het einddoel te bereiken.

   • Wiliam, D. (2015). Forget the rubric, use work samples instead.
    Dylan Wiliam gaat in op de vraag of rubrics een oplossing zijn of deel van 'een probleem'. Hij stelt dat het analyseren van voorbeelden effectiever is, omdat de inhouden van een rubric voor leerlingen niet hetzelfde betekenen als voor de docent. Contrasting examples analyseren is het meest effectief, zo blijkt uit onderzoek van Lin-Siegler, Shaenfield en Elder (2015).

   • Wiliam, D. (2017). Assessment: the​ bridge between teaching and learning. ATA-magazine 94(4).
    In dit artikel bespreekt Dylan Wiliam hoe toetsing vaak gebruikt wordt en wat daar de negatieve consequenties van kunnen zijn. Vervolgens introduceert hij formatieve evaluatie en laat hij zien dat de vijf strategieën elk bewezen effectief zijn. 

   • Wiliam, D.,& Leahy, S. (2015). Embedding formative assessment: Practical techniques for K-12 classrooms. West Palm Beach, FL: Learning Sciences International.
    Een praktisch handboek voor docenten waarin vijf strategieën van formatief evalueren centraal staan. Bij elke strategie worden technieken beschreven met daarbij behorende activiteiten die de docent in de klas kan inzetten, samen met tips, valkuilen enz.

   • Winstone, N. E., Nash, R. A., Parker, M., & Rowntree, J. (2016). Supporting Learners' Agentic Engagement With Feedback: A Systematic Review and a Taxonomy of Recipience Processes. Educational Psychologist, 1-21.
    Veel onderzoek richt zich op effectieve feedback, maar de auteurs benadrukken in dit artikel dat het net zo belangrijk is om te begrijpen hoe leerlingen feedback ontvangen, ermee omgaan en het verwerken. Dit artikel geeft een systematische review van 195 onderzoeken tussen 1985 en 2014 op dit thema.
   • Wisconsin Department of Public Instruction (2017). Formative assessment: 10 key questions.
    In dit artikel worden de 10 meest gestelde vragen rondom formatieve evaluatie beantwoord, zoals wat is formatieve evaluatie, wat zijn effectieve voorbeelden ervan, hoe bereik ik dat mijn leerlingen feedback daadwerkelijk gebruiken voor hun leren etc.


     

     


     

   Contactpersoon