Sector
  • Po
  • Vo
Leerplankundig thema
  • Toetsing
Trefwoorden
  • Formatieve evaluatie
  • examinering
  • Toetsing

Formatieve evaluatie

12-11-2018

​​​​​​Formatieve evaluatie houdt alle activiteiten in die leerlingen en docent uitvoeren om de leeractiviteiten van leerlingen in kaart te brengen, te interpreteren en te gebruiken om betere beslissingen te maken over vervolgstappen (Black & Wiliam, 1998). Formatief evalueren heeft dus als primair doel om leerlingen inzicht te geven in hun eigen leerproces en onderwijs op maat te geven (o.a. Hattie & Timperley, 2007; Sluijsmans e.a., 2013; William & Leahy, 2015).

Goed inzicht hebben in het leerproces van leerlingen betekent dat je als docent:

  • helder hebt waar de leerling naartoe werkt;
  • een goed beeld hebt waar de leerling staat;
  • de leerling gerichte instructie en feedback kan geven om (nog) niet behaalde doelstellingen te bereiken.

Als docent begeleid je dus het leerproces van leerlingen en integreer je feedback in iedere fase van het doceer-leerproces, waarbij leerlingen de kans krijgen om te laten zien waar ze staan, ze fouten mogen maken én ze kunnen laten zien hoe zij zich hebben ontwikkeld. Met name leerlingen zijn vaak niet gewend om eigenaar te zijn van hun eigen leerproces.

Via het rechtermenu vind je meer informatie en links naar schoolvoorbeelden en vakspecifieke uitwerkingen.