Formatieve evaluatie in de lerarenopleiding

18-12-2018

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Formatieve evaluatie verdient een prominente plaats in de lerarenopleiding. Aankomende leraren in primair en voortgezet onderwijs nemen daarbij niet alleen kennis van formatief lesgeven maar 'ervaren' tijdens hun opleiding ook wat formatief evalueren is. Dat kan alleen wanneer lerarenopleidingen zijn vormgegeven vanuit de formatieve leercyclus, waarbij studenten kunnen reflecteren op de doelen ervan en welk effect deze didactische aanpak heeft op hun eigen leeropbrengsten en motivatie. 

Hoor-/werkcollegereeks Formatief evalueren

​SLO heeft met lerarenopleiders van verschillende pabo's, hogescholen en universiteiten een hoor-/werkcollegereeks ontwikkeld waarin studenten kennismaken met de basisstof rondom formatief lesgeven. De stof valt uiteen in twee delen: een theoretisch deel rondom recente onderzoeksliteratuur en een praktisch deel met verwerkingsopdrachten en voorbeelden, bedoeld om continue te reflecteren op eigen kennis en vaardigheden met betrekking tot formatief evalueren.

Uitgangspunt

De hoor-/werkcollegereeks is opgezet volgens het  cyclische proces van formatief evalueren. Daardoor wordt de formatieve denk- en handelswijze zichtbaar en kunnen studenten de aanpak ervaren, benoemen en erop reflecteren.

 

Doelgroep

Deze hoor-/werkcolleges zijn primair ontwikkeld voor lerarenopleiders die studenten lesgeven op eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen, zowel generiek (bijvoorbeeld onderwijskunde) als vakspecifiek. De colleges zijn ook geschikt voor pabo- en mbo-opleiders, hoewel de terminologie (docent, leraar, leerkracht) en de voorbeelden dan wel in het licht van die onderwijssector bekeken moet worden.

Duur/aantal colleges

De stof, inclusief de uitwerking beslaat  2 colleges van 3 uur of 4 colleges van 1,5 uur. Afhankelijk van waar je als lerarenopleider/ lerarenopleiding de nadruk op wilt leggen kan de stof ingekort of uitgebreid worden. Wil je alle stof behandelen, inclusief de bijbehorende verwerkingsopdrachten dan zijn daar ongeveer 4 of 5 colleges van 3 uur voor nodig.

 

Toolkit

De college​​reeks is te vinden in de Toolkit Formatief Evalueren​.