Formatieve evaluatie bij onderzoek doen

3-2-2017

Het stapsgewijs aanleren en toepassen van onderzoeksvaardigheden staat zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs volop in de belangstelling.

Onderzoek in zes stappen

SLO heeft een website ontwikkeld waardoor docenten en leerlingen in het vo handvatten worden geboden bij het aanleren en toepassen van deze vaardigheden. De website bevat een 6-stappenplan voor zowel bronnenonderzoek, proefondervindelijk onderzoek als voor ontwerpen en modelleren.

Zicht op onderzoekend leren

Zicht op het leerproces tijdens en na het uitvoeren en vastleggen van onderzoek is heel belangrijk: waar bevindt de leerling zich ten opzichte van gestelde doelen en hoe bereikt hij deze.

Rubrics

​Voor het beoordelen van onderzoeksvaardigheden wordt vaak gebruik gemaakt van rubrics. In een artikel over rubrics wordt ingegaan op vragen als 'Wat is een (goede) rubric?' en 'Hoe kun je als docent, maar ook als leerling rubrics gebruiken?'

Voor het formatief evalueren van onderzoek is de Single-Point rubric erg geschikt. In het rechtermenu kunt u deze downloaden.

Beoordelingsinstrumenten 

Voor het evalueren tijdens en na het doen van het onderzoek hebben docenten en experts criteria vastgelegd in Excelsheets voor de volgende onderzoeksvaardigheden en producten:

  • Het doen van bronnenonderzoek (profielwerkstuk/sectorwerkstuk)
  • Het doen van proefondervindelijk/experimenteel onderzoek (profielwerkstuk/sectorwerkstuk)
  • Mondelinge presentatie
  • PowerPoint Presentatie
  • Betoog      
  • Poster