Projecten

3-10-2016

Het curriculum van de toekomst vraagt om meer samenhang tussen vak- en leergebieden. Maar hoe doe je dat op school? Deze website biedt inzicht in de projecten en hulpmiddelen van SLO voor curriculumontwikkeling. Je vindt er de verplichte landelijke kaders maar ook inspiratie en handreikingen voor de invulling daarvan op school.

Samen met scholen en partners in het onderwijs ontwikkelt SLO (voorbeeldmatige) leerplankaders, toetst deze aan de praktijk en maakt hulpmiddelen om op landelijk en schoolniveau vorm te geven aan onderwijsinhoud.

Om op integrale manier te kunnen kijken naar de doelen en inhouden van het primair en voortgezet onderwijs delen wij onze ontwikkel- en onderzoeksactiviteiten in vijf thema's in:

Effectieve curriculumontwikkeling op school onderzoeken en ondersteunen we in projecten op het gebied van:

Wat we bedoelen met het begrip 'samenhang' en in welke verschijningsvormen en op welke niveaus het een rol speelt bij integrale curriculumontwikkeling staat op de pagina Samenhang.

Curriculum.nu

Integrale curriculumontwikkeling staat centraal in het initiatief Curriculum.nu. In 2018 buigen leraren, schoolleiders en scholen zich op negen deelgebieden over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Met de opbrengsten van Curriculum.nu zullen kerndoelen en eindtermen worden geactualiseerd. Leerplanontwikkelaars van SLO ondersteunen het ontwikkelproces op de inhoud, vanuit hun vakkennis en brede blik op curriculumontwikkeling in Nederland en andere landen. Informatie over het proces vindt u op de website van Curriculum.nu.