Keizer Karel College in Amstelveen: eigenzinnig excellent

12-4-2017

Op het Keizer Karel College in Amstelveen is veel plek voor creatief talent en staat sportbeoefening hoog in het vaandel. De school wil het beste uit leerlingen halen maar vindt talentontwikkeling van leraren zeker net zo belangrijk. Er is sowieso veel mogelijk op school, als het maar gelegenheid geeft om het beste uit jezelf en elkaar te halen. Dat levert al drie jaar lang het predicaat Excellente school op.

Samenhang

Binnen het domein Taal en cultuur creëert het Keizer Karel College samenhang tussen de talen, muziek, culturele en kunstzinnige vorming (CKV), kunst algemeen, filosofie en (kunst)geschiedenis. De school biedt literatuur in 4 en 5 havo en 4, 5 en 6 vwo als apart vak aan en niet als onderdeel van een van de talen. In deze lessen maken leerlingen kennis met literatuurgeschiedenis en literaire begrippen. Literatuur dient als handvat om aan te zetten tot kritisch denken. Koppelingen met bijvoorbeeld kunst en geschiedenis worden nadrukkelijk gezocht.
Andere verbindingen bestaan bijvoorbeeld tussen de Franse taal en tekenen, kunst beeldend en ckv. Brugklassers krijgen in een project les over de Parijse cultuur en leren specifieke woorden om titels voor schilderijen te kunnen verzinnen. In de tweede (popart) en derde klas (surrealisme) geven docenten een vervolg aan deze projecten. Ze proberen tijdens deze projecten talenten te spotten.
De samenhang is daarnaast terug te vinden binnen een vak, via doorlopende leerlijnen. De school leidt bijvoorbeeld bij Engels op tot het Cambridge Advanced Certificate om het accent op ‘kunnen’ te leggen, in plaats van ‘kennen’. Kennis is enkel voorwaardelijk voor het kunnen handelen door taal. Leerlingen krijgen ook originele teksten onder ogen, waardoor ze automatisch kennismaken met de Britse cultuur.

“In onze Designschool sluiten de onderwerpen niet alleen goed aan bij het nieuwe examenprogramma CKV, maar ook bij de persoonlijke identiteit en persoonlijke smaak van de leerling”

Verrijking

De belangrijkste reden voor de kwalificatie Excellente school is de ontwikkelkracht van de leraren, stelt de conrector van het Keizer Karel College. Zij krijgen van de school alle ruimte om zich verder te professionaliseren door het volgen van zowel interne als externe opleidingen. Verder worden ze gestimuleerd om zelf onderwijsactiviteiten te ontwikkelen. Een voorbeeld daarvan is het nieuwe vak Denken & Doen, dat door de docenten van het Keizer Karel College zelf voor het gymnasium is ontwikkeld.
Leerlingen krijgen via verrijkingscursussen eveneens voldoende gelegenheid om zich extra te ontwikkelen. Daarbij gaat het vaak niet om uitbreiding of verdieping van wat ze toch al leren op school, maar juist om cursussen die daar buiten vallen, zoals blind typen, weerbaarheid (voor meisjes) en klimmen. Maatwerk is een speerpunt binnen de school, differentiëren wordt zeer sterk aangeraden.

“Het meest trots zijn we nog wel op het feit dat onze leerlingen met plezier naar school gaan en dat we een veilige school zijn”

Meer ruimte

Het klimaat in de school is zodanig dat zowel leerlingen als leraren er kunnen werken aan het ontdekken en ontwikkelen van talent. Dat heeft het Keizer Karel College al drie keer een uitverkiezing tot Excellente middelbare school opgeleverd, de laatste keer zelfs voor alle afdelingen. Met deze goede rapporten in handen zou de school in de toekomst graag een school willen worden die wat ruimer met de heersende regels om mag gaan. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan afwijken van het vastgelegde aantal verplichte lesuren dat ze moeten geven, geven van vakken op verschillende niveaus en werken met verschillen in tempo. Maar ook de vrijheid willen hebben om verplichte vakken in te ruilen voor zelfgekozen lessen die de school waardevol vindt. In dit kader denkt het Keizer Karel College ook veel na over gepersonaliseerd leren en hoe dat bijvoorbeeld te combineren is met vaststaande examendata.

“Aan de ene kant moet er respect blijven voor een leerling die misschien wat meer tijd nodig heeft om zich iets eigen te maken; daartegenover staat dat voor getalenteerde leerlingen een versnelde route mogelijk zou moeten zijn”

Tips

  • Altijd openstaan voor het ontwikkelen en uitvoeren van projecten en leerlijnen op een zo breed mogelijk terrein.
  • Knoop relaties aan met externe ‘partners’. Het Keizer Karel College heeft banden met Amstelveense musea (Cobra Museum voor Moderne Kunst en Museum Jan van der Togt) maar onderneemt ook regelmatig excursies naar Amsterdam.


Website Keizer Karel ​College