Plezierreizen met inhoud

22-3-2017

Al zes jaar lang nemen de leerlingen van het Carolus Borromeus College in Helmond hun studiespullen mee op schoolreisjes naar Frankrijk en Duitsland. Dit dankzij het project Paris, ville de cinéma, Berlin Filmstadt, dat alle vaardigheden uit de onderbouw combineert door leerlingen een korte remake van een beroemde film te laten maken. Van het schrijven van dialogen in een vreemde taal tot het bedenken van de filmposter.

Internationalisering

Alle leerlingen van 4 havo en 5 vwo met Frans of Duits in hun pakket nemen deel aan het project Paris, ville de cinéma, Berlin Filmstadt. Tot zes jaar geleden organiseerde het Carolus Borromeus College ook al regelmatig buitenlandreizen naar beide landen. Die trips waren grotendeels te karakteriseren als plezierreisjes. De school vond dat er meer inhoud aan gegeven kon worden. Vanuit de secties Duits en Frans kwam het idee om korte, maximaal tien minuten durende, remakes van films te maken die tegen de achtergrond van Parijs of Berlijn spelen.

Dit project past daarmee prima in de speerpunten 'projecten' en 'internationalisering' die het college formuleerde. Gedurende het proces bleek het heel waardevol om ook techniek en culturele en kunstzinnige vorming (CKV) erbij te betrekken. Bij het maken van een film horen immers ook vaardigheden als filmen met een camera, monteren en een filmaffiche bedenken. De korte films worden in groepjes van vier á vijf leerlingen gemaakt. Voor alle verschillende taken zijn vastgestelde aantallen punten te behalen die tot een eindresultaat leiden dat in het Programma van Toetsing en Afsluiting wordt opgenomen. Verder legt de school ook alles vast in een documentatiemap.

​"Door Paris, ville de cinéma, Berlin Filmstadt worden de reizen naar Parijs en Berlijn nu structureel elk jaar georganiseerd"

Taalvaardigheid

De beide talen Frans en Duits staan in dit project centraal. De meeste taken rondom dit project zijn gerelateerd aan het verbeteren van de taalvaardigheid van de leerlingen. Zeker tijdens de draaidagen in Parijs of Berlijn moeten ze in het Frans of Duits duidelijk kunnen maken wat ze willen. Zoals het ter plekke toestemming vragen om op (dezelfde) locaties als de oorspronkelijke film te mogen draaien, het vragen van een voorbijganger om te figureren en het schrijven en spelen van nieuwe dialogen. Bij het maken van de film krijgen ook de culturele aspecten van beide steden als vanzelf aandacht. Leerlingen leren in een dergelijk project heel goed met elkaar samenwerken en verkennen nieuwe terreinen op het gebied van vreemde talen.

"Deze aanpak is voor de leerlingen een stimulans om aan het vak te werken, waarbij ze absoluut veel taalvaardiger worden"

Intensief

Het project is nogal arbeidsintensief. De leerlingen beginnen elk jaar al in oktober met de voorbereidingen door recensies over de door hun uitgekozen film te lezen en een analyse te maken. Daarna maken ze een eigen draaiboek en proberen ze onder andere de locaties uit de film op te sporen. Verder krijgen ze, in samenwerking met de Stichting Film Helmond, workshops filmen en monteren. Daarnaast is Paris ville de cinéma, Berlin Filmstadt zo omvangrijk dat de leerlingen er voor het merendeel in de eigen vrije tijd aan werken. Het project eindigt in mei met "La nuit des étoiles d'or/Die Nacht der goldene Sterne", een gala-avond  in de geest van de Oscaruitreiking met prijzen voor de beste prestaties.

Het project loopt langer dan een half jaar. Het is daarbij lastig om aan te geven hoeveel uur een leerling ermee bezig is en wanneer. Daarvoor zijn de taken te verschillend, net als het moment waarop iemands taak aan bod komt. De leerling met monteren als hoofdtaak zal bijvoorbeeld pas op het eind van het project hard aan het werk moeten.

"Tijdens de Landelijke studiedag in november 2016 werd Paris ville de cinéma, Berlin Filmstadt winnaar van het Europees talenlabel, gekozen door zowel de vakjury als door 350 docenten vreemde talen"

Tips

  • In een veelomvattend project als dit kunnen de taken zo worden verdeeld dat iedereen datgene doet waar hij goed in is.
  • Leerlingen die op verschillende gebieden capaciteiten hebben, leren elkaar waarderen.
  • Voor een langdurige continuering van het project zijn externe sponsors zonder meer welkom.


 Website Carolus Borromeus College