Oproep: praat de komende weken mee over Onderwijs2032

27-9-2016

De Onderwijscoöperatie en de Regiegroep Onderwijs2032 roepen leraren, schoolleiders, leerlingen, bestuurders en andere geïnteresseerden op om de komende weken mee te praten over het advies van het Platform Onderwijs2032.
Dit advies over de onderwijsinhoud van de toekomst werd afgelopen januari overhandigd aan staatssecretaris Dekker en wordt op dit moment verder uitgediept.

De inhoud van het advies

De Onderwijscoöperatie roept alle scholen en leraren in Nederland op om met elkaar in gesprek te gaan over het advies en het curriculum.
Het gaat hierbij om een aantal kernvragen: Hoe denken leraren over het advies? Welke rol willen zij zelf vervullen in de ontwikkeling van het  curriculum? En wat hebben zij daarvoor nodig?

Het advies in de praktijk

De regiegroep roept schoolleiders, leerkrachten, leerlingen en ouders op om hun kennis, ervaringen en creativiteit met hen te delen.
Het gaat hierbij om hoe toepasbaar en haalbaar de onderdelen van het advies zijn in de praktijk van het onderwijs. Welke onderdelen van het advies worden al in de praktijk gebracht en waar liggen de uitdagingen?
 
Zowel de Onderwijscoöperatie als de Regiegroep rapporteren over de verdiepingsfase. Beide rapporten samen dienen als advies voor het vervolg van Onderwijs2032. De rapporten worden begin november aangeboden aan staatssecretaris Dekker.