Voorbeeld leerdoelen mediawijsheid2535120-8-2019 15:10:54Vakoverstijgende vaardigheden Voorbeeldmatig leerplankader hiermee een belangrijk onderdeel van digitale geletterdheid en heeft raakvlakken met ICT-(basis Kan de rol van media op 9299htmlFalseaspxEen voorbeeld leerplan voor mediawijsheid. Het Competentiemodel Mediawijsheid is uitgewerkt in inhouden en doelen. Daarbij zijn vijf thema's benoemd die aan bod komen in of raakvlakken hebben met de kerndoelen en eindtermen:Medialisering van ....Website artikelpagina
Voorbeeld leerdoelen Informatievaardigheden2526220-8-2019 15:10:54Vakoverstijgende vaardigheden Voorbeeldmatig leerplankader De systematiek is vastgelegd in zes onderbouw vo en tweede fase zijn te vinden in de leerlijnen digitale geletterdheid 7337htmlFalseaspxEen voorbeeld leerplan voor informatievaardigheden. Bij informatievaardigheden gaat het om het doelgericht en systematisch omgaan met informatie. De systematiek is vastgelegd in zes stappen: 1.Informatieprobleem formuleren: vastleggen van h...Website artikelpagina
Voorbeeld leerdoelen ICT basisvaardigheden2471020-8-2019 15:10:54Vakoverstijgende vaardigheden Voorbeeldmatig leerplankader Daarbij gaat het om het bedienen van onderbouw vo en tweede fase zijn te vinden in de leerlijnen digitale geletterdheid 6665htmlFalseaspxIemand beschikt over ICT basisvaardigheden als hij/zij basisbegrippen en functies van computers, computernetwerken, gegevensoverdracht en softwaretoepassingen kan benoemen en daar in verschillende interactievormen mee om kan gaan. Daarbij gaat het o....Website artikelpagina
Voorbeeld leerdoelen computational thinking2468020-8-2019 15:10:54vaardigheden Robotica Coding Voorbeeldmatig leerplankader Programmerem onderbouw vo en tweede fase zijn te vinden in de leerlijnen digitale geletterdheid 12102htmlFalseaspxEen voorbeeld leerplan voor computational thinking. ​The International Society for Technology in Education (ISTE) heeft in samenwerking met The Computer Science Teachers Association (CSTA) negen onderwerpen van computational thinking uitgew....Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen1926820-8-2019 15:10:54Voor de vier vaardigheden van digitale geletterdheid zijn de voorbeeldmaterialen per vaardigheid 5109htmlFalseaspxSLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor de 21e-eeuwse vaardigheden. Heeft u zelf materialen ontwikkeld die (grotendeels) overeenkomen met het voorbeeldmatig leerplankader en wilt u deze delen met anderen? Website artikelpagina
Voorbeeld leermiddelen ICT basisvaardigheden2476220-8-2019 15:10:54ICT basisvaardigheden ICT 21e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid die (grotendeels) overeenkomen met het voorbeeldmatig leerplankader en wilt u deze delen met 12556htmlFalseaspxSLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor ICT-basisvaardigheden. Daarnaast zijn lesmaterialen van uitgevers en andere instanties geïnventariseerd.Website artikelpagina
Achtergrond Mediawijsheid2535020-8-2019 15:10:5421e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid Mediawijsheid Voorbeeldmatig leerplankader Voorbeeldmaterialen 3htmlFalseaspxEducatieve content zal steeds meer digitaal beschikbaar komen en kunnen gepersonaliseerd leren mogelijk maken, maar stellen ook nieuwe uitdagingen aan het onderwijs. Dat vraagt om aandacht voor mediawijsheid in het onderwijs.Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen Mediawijsheid2543020-8-2019 15:10:5421e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid Mediawijsheid die (grotendeels) overeenkomen met het voorbeeldmatig leerplankader en wilt u deze delen met 11295htmlFalseaspxSLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor mediawijsheid. Daarnaast zijn lesmaterialen van uitgevers en andere instanties geïnventariseerd.Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen informatievaardigheden2526520-8-2019 15:10:5421e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid Informatievaardigheden Leermiddelen die (grotendeels) overeenkomen met het voorbeeldmatig leerplankader en wilt u deze delen met 7840htmlFalseaspx​SLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor informatievaardigheden. Daarnaast zijn lesmaterialen van uitgevers en andere instanties geïnventariseerd. Website artikelpagina
Voorbeeld leermiddelen computational thinking2468520-8-2019 15:10:5421e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid Computational thinking Leermiddelen leerlijn programmeren gaat uit van het voorbeeldmatig leerplankader computational thinking 13226htmlFalseaspxSLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor computational thinking. Deze voorbeeldmaterialen sluiten aan op het voorbeeldmatig leerplankader voor computational thinking.Website artikelpagina