Voorbeeldmatig leerplankader mediawijsheid4955620-10-2017 12:25:13Vakoverstijgende vaardigheden Voorbeeldmatig leerplankader hiermee een belangrijk onderdeel van digitale geletterdheid en heeft raakvlakken met ICT-(basis Kan de rol van media op 2863htmlFalseaspxEen voorbeeldmatig leerplankader voor mediawijsheid.Het Competentiemodel Mediawijsheid is uitgewerkt in inhouden en doelen. Daarbij zijn vijf thema's benoemd die aan bod komen in of raakvlakken hebben met de kerndoelen en eindtermen:Medialisering van ....Website artikelpagina
Voorbeeldmatig leerplankader Informatievaardigheden4955320-10-2017 12:25:13Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium 21e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid Vakoverstijgende vaardigheden Voorbeeldmatig leerplankader 2177htmlFalseaspxEen voorbeeldmatig leerplankader voor informatievaardigheden. Bij informatievaardigheden gaat het om het doelgericht en systematisch omgaan met informatie. De systematiek is vastgelegd in zes stappen: 1.Informatieprobleem formuleren: vastleggen van h...Website artikelpagina
Voorbeeldmatig leerplankader ICT basisvaardigheden4953020-10-2017 12:25:13Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium ICT-basisvaardigheden Digitale geletterdheid ICT Vakoverstijgende vaardigheden Voorbeeldmatig leerplankader 2592htmlFalseaspxIemand beschikt over ICT basisvaardigheden als hij/zij basisbegrippen en functies van computers, computernetwerken, gegevensoverdracht en softwaretoepassingen kan benoemen en daar in verschillende interactievormen mee om kan gaan. Daarbij gaat het o....Website artikelpagina
Voorbeeldmatig leerplankader computational thinking4952720-10-2017 12:25:1321e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid Computational thinking vaardigheden Robotica Coding Voorbeeldmatig leerplankader Programmerem 3752htmlFalseaspxEen voorbeeldmatig leerplankader voor computational thinking. ​The International Society for Technology in Education (ISTE) heeft in samenwerking met The Computer Science Teachers Association (CSTA) negen onderwerpen van computational thinking uitgew....Website artikelpagina
Mediawijsheid3243520-10-2017 13:40:47Digitale geletterdheid is het geheel van ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid Klik hier voor een voorbeeldmatig leerplankader mediawijsheid 2284htmlFalseaspxMediawijsheid wordt gedefinieerd als “het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld”.Website artikelpagina
Informatievaardigheden4951220-10-2017 12:25:13Digitale geletterdheid is het geheel van ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid Klik hier voor een voorbeeldmatig leerplankader informatievaardigheden Kaap, A. van der en Schmidt, V 6630htmlFalseaspxInformatievaardigheden omvat het formuleren en analyseren van informatie uit bronnen, het kritisch en systematisch zoeken, selecteren, verwerken, gebruiken en verwijzen van relevante informatie en het op bruikbaar-/ betrouwbaarheid beoordelen/evalueren.Website artikelpagina
Computational thinking3243420-10-2017 13:40:47Digitale geletterdheid is het geheel van ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid Het is daarbij belangrijk om te Klik hier voor een voorbeeldmatig leerplankader computational thinking 1519htmlFalseaspxComputational thinking is het procesmatig (her)formuleren van problemen op een zodanige manier dat het mogelijk wordt om met computertechnologie het probleem op te lossen. Het gaat daarbij om een verzameling van denkprocessen waarbij probleemformuler...Website artikelpagina
ICT basisvaardigheden4951120-10-2017 12:25:13ICT-basisvaardigheden 21e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid Het begrip computer wordt hier breed Klik hier voor een voorbeeldmatig leerplankader ICT-basisvaardigheden 8410htmlFalseaspxICT-basisvaardigheden zijn de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de werking van computers en netwerken te begrijpen, om te kunnen omgaan met verschillende soorten technologieën en om de bediening, de mogelijkheden en de beperkingen van technolo...Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen ICT basisvaardigheden4953120-10-2017 12:25:13ICT-basisvaardigheden ICT 21e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid die (grotendeels) overeenkomen met het voorbeeldmatig leerplankader en wilt u deze delen met 2699htmlFalseaspxSLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor ICT-basisvaardigheden. Daarnaast zijn lesmaterialen van uitgevers en andere instanties geïnventariseerd.Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen Mediawijsheid4955720-10-2017 12:25:1321e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid Mediawijsheid die (grotendeels) overeenkomen met het voorbeeldmatig leerplankader en wilt u deze delen met 2661htmlFalseaspxSLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor mediawijsheid. Daarnaast zijn lesmaterialen van uitgevers en andere instanties geïnventariseerd.Website artikelpagina