Voorbeeldmatig leerplankader mediawijsheid6557223-3-2017 09:25:35Vakoverstijgende vaardigheden Voorbeeldmatig leerplankader hiermee een belangrijk onderdeel van digitale geletterdheid en heeft raakvlakken met ICT-(basis Kan de rol van media op 1234htmlFalseaspxEen voorbeeldmatig leerplankader voor mediawijsheid.Het Competentiemodel Mediawijsheid is uitgewerkt in inhouden en doelen. Daarbij zijn vijf thema's benoemd die aan bod komen in of raakvlakken hebben met de kerndoelen en eindtermen:Medialisering van ....Website artikelpagina
Voorbeeldmatig leerplankader Informatievaardigheden6556923-3-2017 09:25:35Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium 21e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid Vakoverstijgende vaardigheden Voorbeeldmatig leerplankader 1066htmlFalseaspxEen voorbeeldmatig leerplankader voor informatievaardigheden. Bij informatievaardigheden gaat het om het doelgericht en systematisch omgaan met informatie. De systematiek is vastgelegd in zes stappen: 1.Informatieprobleem formuleren: vastleggen van h...Website artikelpagina
Digitale geletterdheid6553423-3-2017 09:25:35Voor elk van deze vaardigheden is Het geeft aan dat digitale geletterdheid bestaat uit vier digitale vaardigheden, maar dat digitale geletterdheid deel uit maakt van het grotere 3438htmlFalseaspxDigitale geletterdheid is het geheel van ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking. Voor elk van deze vaardigheden is beschreven wat er onder wordt verstaan, wat het belang is voor het onderwijs en op ba...Website artikelpagina
Voorbeeldmatig leerplankader ICT basisvaardigheden6556423-3-2017 09:25:35Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium ICT-basisvaardigheden Digitale geletterdheid ICT Vakoverstijgende vaardigheden Voorbeeldmatig leerplankader 1450htmlFalseaspxIemand beschikt over ICT basisvaardigheden als hij/zij basisbegrippen en functies van computers, computernetwerken, gegevensoverdracht en softwaretoepassingen kan benoemen en daar in verschillende interactievormen mee om kan gaan. Daarbij gaat het o....Website artikelpagina
Voorbeeldmatig leerplankader computational thinking6556123-3-2017 09:25:3521e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid Computational thinking Vakoverstijgende vaardigheden Voorbeeldmatig leerplankader 1704htmlFalseaspxEen voorbeeldmatig leerplankader voor computational thinking. ​The International Society for Technology in Education (ISTE) heeft in samenwerking met The Computer Science Teachers Association (CSTA) negen onderwerpen van computational thinking uitgew....Website artikelpagina
Mediawijsheid4253322-3-2017 13:25:42Digitale geletterdheid is het geheel van ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid Klik hier voor een voorbeeldmatig leerplankader mediawijsheid 886htmlFalseaspxMediawijsheid wordt gedefinieerd als “het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld”.Website artikelpagina
ICT basisvaardigheden6554623-3-2017 09:25:35ICT-basisvaardigheden 21e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid Het begrip computer wordt hier breed Klik hier voor een voorbeeldmatig leerplankader ICT-basisvaardigheden 3608htmlFalseaspxICT-basisvaardigheden zijn de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de werking van computers en netwerken te begrijpen, om te kunnen omgaan met verschillende soorten technologieën en om de bediening, de mogelijkheden en de beperkingen van technolo...Website artikelpagina
Computational thinking2463922-3-2017 13:25:42Digitale geletterdheid is het geheel van ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid Het is daarbij belangrijk om te Klik hier voor een voorbeeldmatig leerplankader computational thinking 631htmlFalseaspxComputational thinking is het procesmatig (her)formuleren van problemen op een zodanige manier dat het mogelijk wordt om met computertechnologie het probleem op te lossen. Het gaat daarbij om een verzameling van denkprocessen waarbij probleemformuler...Website artikelpagina
Informatievaardigheden6554723-3-2017 09:25:35Digitale geletterdheid is het geheel van ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid Klik hier voor een voorbeeldmatig leerplankader informatievaardigheden Kaap, A. van der en Schmidt, V 2943htmlFalseaspxInformatievaardigheden omvat het formuleren en analyseren van informatie uit bronnen, het kritisch en systematisch zoeken, selecteren, verwerken, gebruiken en verwijzen van relevante informatie en het op bruikbaar-/ betrouwbaarheid beoordelen/evalueren.Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen Mediawijsheid6557323-3-2017 09:25:3521e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid Mediawijsheid Neem dan contact met ons op alle onderdelen van mediawijsheid, zoals beschreven in het voorbeeldmatig leerplankader 639htmlFalseaspxSLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor mediawijsheid. Deze zullen begin 2016 via deze website beschikbaar worden gemaakt. Website artikelpagina