Voorbeeldmatig leerplankader Informatievaardigheden5680218-6-2018 08:40:44Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium 21e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid Vakoverstijgende vaardigheden Voorbeeldmatig leerplankader 4326htmlFalseaspxEen voorbeeldmatig leerplankader voor informatievaardigheden. Bij informatievaardigheden gaat het om het doelgericht en systematisch omgaan met informatie. De systematiek is vastgelegd in zes stappen: 1.Informatieprobleem formuleren: vastleggen van h...Website artikelpagina
Voorbeeldmatig leerplankader computational thinking5678918-6-2018 08:40:4421e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid Computational thinking vaardigheden Robotica Coding Voorbeeldmatig leerplankader Programmerem 7230htmlFalseaspxEen voorbeeldmatig leerplankader voor computational thinking. ​The International Society for Technology in Education (ISTE) heeft in samenwerking met The Computer Science Teachers Association (CSTA) negen onderwerpen van computational thinking uitgew....Website artikelpagina
Voorbeeld leerplan mediawijsheid5680518-6-2018 08:40:44Vakoverstijgende vaardigheden Voorbeeldmatig leerplankader hiermee een belangrijk onderdeel van digitale geletterdheid en heeft raakvlakken met ICT-(basis Kan de rol van media op 5583htmlFalseaspxEen voorbeeld leerplan voor mediawijsheid. Het Competentiemodel Mediawijsheid is uitgewerkt in inhouden en doelen. Daarbij zijn vijf thema's benoemd die aan bod komen in of raakvlakken hebben met de kerndoelen en eindtermen:Medialisering van ....Website artikelpagina
Voorbeeld leerplan ICT basisvaardigheden5679518-6-2018 08:40:44Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium ICT basisvaardigheden Digitale geletterdheid ICT Vakoverstijgende vaardigheden Voorbeeldmatig leerplankader 4295htmlFalseaspxIemand beschikt over ICT basisvaardigheden als hij/zij basisbegrippen en functies van computers, computernetwerken, gegevensoverdracht en softwaretoepassingen kan benoemen en daar in verschillende interactievormen mee om kan gaan. Daarbij gaat het o....Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen5666818-6-2018 08:40:44Voor de vier vaardigheden van digitale geletterdheid zijn de voorbeeldmaterialen per vaardigheid 1127htmlFalseaspxSLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor de 21e eeuwse vaardigheden. Heeft u zelf materialen ontwikkeld die (grotendeels) overeenkomen met het voorbeeldmatig leerplankader en wilt u deze delen met anderen? Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen ICT basisvaardigheden5679618-6-2018 08:40:44ICT basisvaardigheden ICT 21e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid die (grotendeels) overeenkomen met het voorbeeldmatig leerplankader en wilt u deze delen met 6810htmlFalseaspxSLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor ICT-basisvaardigheden. Daarnaast zijn lesmaterialen van uitgevers en andere instanties geïnventariseerd.Website artikelpagina
Achtergrond Mediawijsheid5680418-6-2018 08:40:4421e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid Mediawijsheid Voorbeeldmatig leerplankader Voorbeeldmaterialen 754htmlFalseaspxEducatieve content zal steeds meer digitaal beschikbaar komen en kunnen gepersonaliseerd leren mogelijk maken, maar stellen ook nieuwe uitdagingen aan het onderwijs. Dat vraagt om aandacht voor mediawijsheid in het onderwijs.Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen informatievaardigheden5680318-6-2018 08:40:4421e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid Informatievaardigheden Leermiddelen die (grotendeels) overeenkomen met het voorbeeldmatig leerplankader en wilt u deze delen met 3661htmlFalseaspx​SLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor informatievaardigheden. Daarnaast zijn lesmaterialen van uitgevers en andere instanties geïnventariseerd. Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen Mediawijsheid5680618-6-2018 08:40:44die (grotendeels) overeenkomen met het voorbeeldmatig leerplankader en wilt u deze delen met De leerlijn Digitale Geletterdheid SO/VSO is gebaseerd op de tien 6738htmlFalseaspxSLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor mediawijsheid. Daarnaast zijn lesmaterialen van uitgevers en andere instanties geïnventariseerd.Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen computational thinking5679318-6-2018 08:40:4421e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid Computational thinking Leermiddelen leerlijn programmeren gaat uit van het voorbeeldmatig leerplankader computational thinking 7181htmlFalseaspxSLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor computational thinking. Deze voorbeeldmaterialen sluiten aan op het voorbeeldmatig leerplankader voor computational thinking.Website artikelpagina