Voorbeeldmatig leerplankader Informatievaardigheden4270021-2-2019 15:25:46Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium 21e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid Vakoverstijgende vaardigheden Voorbeeldmatig leerplankader 6109htmlFalseaspxEen voorbeeldmatig leerplankader voor informatievaardigheden. Bij informatievaardigheden gaat het om het doelgericht en systematisch omgaan met informatie. De systematiek is vastgelegd in zes stappen: 1.Informatieprobleem formuleren: vastleggen van h...Website artikelpagina
Voorbeeldmatig leerplankader computational thinking4265121-2-2019 15:25:4621e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid Computational thinking vaardigheden Robotica Coding Voorbeeldmatig leerplankader Programmerem 10153htmlFalseaspxEen voorbeeldmatig leerplankader voor computational thinking. ​The International Society for Technology in Education (ISTE) heeft in samenwerking met The Computer Science Teachers Association (CSTA) negen onderwerpen van computational thinking uitgew....Website artikelpagina
Voorbeeld leerplan mediawijsheid4271221-2-2019 15:25:46Vakoverstijgende vaardigheden Voorbeeldmatig leerplankader hiermee een belangrijk onderdeel van digitale geletterdheid en heeft raakvlakken met ICT-(basis Kan de rol van media op 7800htmlFalseaspxEen voorbeeld leerplan voor mediawijsheid. Het Competentiemodel Mediawijsheid is uitgewerkt in inhouden en doelen. Daarbij zijn vijf thema's benoemd die aan bod komen in of raakvlakken hebben met de kerndoelen en eindtermen:Medialisering van ....Website artikelpagina
Voorbeeld leerplan ICT basisvaardigheden4267121-2-2019 15:25:46Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium ICT basisvaardigheden Digitale geletterdheid ICT Vakoverstijgende vaardigheden Voorbeeldmatig leerplankader 5733htmlFalseaspxIemand beschikt over ICT basisvaardigheden als hij/zij basisbegrippen en functies van computers, computernetwerken, gegevensoverdracht en softwaretoepassingen kan benoemen en daar in verschillende interactievormen mee om kan gaan. Daarbij gaat het o....Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen ICT basisvaardigheden4267521-2-2019 15:25:46ICT basisvaardigheden ICT 21e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid die (grotendeels) overeenkomen met het voorbeeldmatig leerplankader en wilt u deze delen met 10666htmlFalseaspxSLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor ICT-basisvaardigheden. Daarnaast zijn lesmaterialen van uitgevers en andere instanties geïnventariseerd.Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen3278621-2-2019 15:25:46Voor de vier vaardigheden van digitale geletterdheid zijn de voorbeeldmaterialen per vaardigheid 3556htmlFalseaspxSLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor de 21e eeuwse vaardigheden. Heeft u zelf materialen ontwikkeld die (grotendeels) overeenkomen met het voorbeeldmatig leerplankader en wilt u deze delen met anderen? Website artikelpagina
Achtergrond Mediawijsheid4271021-2-2019 15:25:4621e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid Mediawijsheid Voorbeeldmatig leerplankader Voorbeeldmaterialen 1220htmlFalseaspxEducatieve content zal steeds meer digitaal beschikbaar komen en kunnen gepersonaliseerd leren mogelijk maken, maar stellen ook nieuwe uitdagingen aan het onderwijs. Dat vraagt om aandacht voor mediawijsheid in het onderwijs.Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen informatievaardigheden4270121-2-2019 15:25:4621e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid Informatievaardigheden Leermiddelen die (grotendeels) overeenkomen met het voorbeeldmatig leerplankader en wilt u deze delen met 6469htmlFalseaspx​SLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor informatievaardigheden. Daarnaast zijn lesmaterialen van uitgevers en andere instanties geïnventariseerd. Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen Mediawijsheid4272221-2-2019 15:25:4621e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid Mediawijsheid die (grotendeels) overeenkomen met het voorbeeldmatig leerplankader en wilt u deze delen met 9497htmlFalseaspxSLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor mediawijsheid. Daarnaast zijn lesmaterialen van uitgevers en andere instanties geïnventariseerd.Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen computational thinking4265721-2-2019 15:25:4621e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid Computational thinking Leermiddelen leerlijn programmeren gaat uit van het voorbeeldmatig leerplankader computational thinking 11103htmlFalseaspxSLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor computational thinking. Deze voorbeeldmaterialen sluiten aan op het voorbeeldmatig leerplankader voor computational thinking.Website artikelpagina