Voorbeeldmatig leerplankader mediawijsheid4164925-4-2017 09:55:59Vakoverstijgende vaardigheden Voorbeeldmatig leerplankader hiermee een belangrijk onderdeel van digitale geletterdheid en heeft raakvlakken met ICT-(basis Kan de rol van media op 1562htmlFalseaspxEen voorbeeldmatig leerplankader voor mediawijsheid.Het Competentiemodel Mediawijsheid is uitgewerkt in inhouden en doelen. Daarbij zijn vijf thema's benoemd die aan bod komen in of raakvlakken hebben met de kerndoelen en eindtermen:Medialisering van ....Website artikelpagina
Voorbeeldmatig leerplankader Informatievaardigheden4164425-4-2017 09:55:59Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium 21e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid Vakoverstijgende vaardigheden Voorbeeldmatig leerplankader 1274htmlFalseaspxEen voorbeeldmatig leerplankader voor informatievaardigheden. Bij informatievaardigheden gaat het om het doelgericht en systematisch omgaan met informatie. De systematiek is vastgelegd in zes stappen: 1.Informatieprobleem formuleren: vastleggen van h...Website artikelpagina
Voorbeeldmatig leerplankader ICT basisvaardigheden4163225-4-2017 09:55:59Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium ICT-basisvaardigheden Digitale geletterdheid ICT Vakoverstijgende vaardigheden Voorbeeldmatig leerplankader 1719htmlFalseaspxIemand beschikt over ICT basisvaardigheden als hij/zij basisbegrippen en functies van computers, computernetwerken, gegevensoverdracht en softwaretoepassingen kan benoemen en daar in verschillende interactievormen mee om kan gaan. Daarbij gaat het o....Website artikelpagina
Voorbeeldmatig leerplankader computational thinking4162825-4-2017 09:55:5921e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid Computational thinking vaardigheden Robotica Coding Voorbeeldmatig leerplankader Programmerem 2074htmlFalseaspxEen voorbeeldmatig leerplankader voor computational thinking. ​The International Society for Technology in Education (ISTE) heeft in samenwerking met The Computer Science Teachers Association (CSTA) negen onderwerpen van computational thinking uitgew....Website artikelpagina
Mediawijsheid4253324-4-2017 14:11:09Digitale geletterdheid is het geheel van ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid Klik hier voor een voorbeeldmatig leerplankader mediawijsheid 1223htmlFalseaspxMediawijsheid wordt gedefinieerd als “het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld”.Website artikelpagina
Informatievaardigheden4154025-4-2017 09:55:59Digitale geletterdheid is het geheel van ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid Klik hier voor een voorbeeldmatig leerplankader informatievaardigheden Kaap, A. van der en Schmidt, V 3627htmlFalseaspxInformatievaardigheden omvat het formuleren en analyseren van informatie uit bronnen, het kritisch en systematisch zoeken, selecteren, verwerken, gebruiken en verwijzen van relevante informatie en het op bruikbaar-/ betrouwbaarheid beoordelen/evalueren.Website artikelpagina
ICT basisvaardigheden4153925-4-2017 09:55:59ICT-basisvaardigheden 21e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid Het begrip computer wordt hier breed Klik hier voor een voorbeeldmatig leerplankader ICT-basisvaardigheden 4407htmlFalseaspxICT-basisvaardigheden zijn de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de werking van computers en netwerken te begrijpen, om te kunnen omgaan met verschillende soorten technologieën en om de bediening, de mogelijkheden en de beperkingen van technolo...Website artikelpagina
Computational thinking2463924-4-2017 14:11:09Digitale geletterdheid is het geheel van ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid Het is daarbij belangrijk om te Klik hier voor een voorbeeldmatig leerplankader computational thinking 864htmlFalseaspxComputational thinking is het procesmatig (her)formuleren van problemen op een zodanige manier dat het mogelijk wordt om met computertechnologie het probleem op te lossen. Het gaat daarbij om een verzameling van denkprocessen waarbij probleemformuler...Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen Mediawijsheid4165225-4-2017 09:55:5921e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid Mediawijsheid Neem dan contact met ons op alle onderdelen van mediawijsheid, zoals beschreven in het voorbeeldmatig leerplankader 852htmlFalseaspxSLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor mediawijsheid. Deze zullen begin 2016 via deze website beschikbaar worden gemaakt. Website artikelpagina
Achtergrond Mediawijsheid4164725-4-2017 09:55:5921e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid Mediawijsheid Voorbeeldmatig leerplankader Voorbeeldmaterialen 159htmlFalseaspxEducatieve content zal steeds meer digitaal beschikbaar komen en kunnen gepersonaliseerd leren mogelijk maken, maar stellen ook nieuwe uitdagingen aan het onderwijs. Dat vraagt om aandacht voor mediawijsheid in het onderwijs.Website artikelpagina