Sociale en culturele vaardigheden, een voorbeeldmatig leerplankader3278721-2-2019 15:25:46Cultuur in brede zin, gaat over hoe mensen op verschillende manier vorm en betekenis geven aan hun omgeving Leren reflecteren op cultuur ofwel cultureel bewustzijn ontwikkelen is 730htmlFalseaspxCultuur in brede zin, gaat over hoe mensen op verschillende manier vorm en betekenis geven aan hun omgeving. Leren reflecteren op cultuur ofwel cultureel bewustzijn ontwikkelen is van groot belang. Kinderen 'groeien in' in een cultuur, onder .....Website artikelpagina
Een voorbeeldmatig leerplankader3279021-2-2019 15:25:46Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Creatief denken en handelen 21e eeuwse vaardigheden Creatief vermogen is het ruimte geven aan een 7185htmlFalseaspxEen voorbeeldmatig leerplankader voor creatief denken en handelen.Website artikelpagina
Een voorbeeldmatig leerplankader kritisch denken3695621-2-2019 15:25:46Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Een leerling is een kritisch denker als hij uit gewoonte nieuwsgierig is, goed geïnformeerd wil zijn en 7557htmlFalseaspxEen voorbeeldmatig leerplankader voor kritisch denken.Website artikelpagina
Een voorbeeldmatig leerplankader zelfregulering3859721-2-2019 15:25:46Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Zelfregulering houdt in: zelfstandig handelen en daarvoor verantwoordelijkheid nemen in de context van 5334htmlFalseaspxEen voorbeeldmatig leerplankader voor zelfregulering.Website artikelpagina
Een voorbeeldmatig leerplankader probleemoplossend denken en handelen3698921-2-2019 15:25:46Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Probleemoplossen is het proces dat moet Kan verschillende oplossingsrichtingen voorbeeldmatig uitwerken 6062htmlFalseaspxEen voorbeeldmatig leerplankader voor probleemoplossend denken en handelen.Website artikelpagina
Een voorbeeldmatig leerplankader samenwerken3858421-2-2019 15:25:46Het is dan ook logisch dat samenwerken in Overzicht van deelvaardigheden in het leerplankader Het voorbeeldmatig leerplankader is geen stappenplan, het is een overzicht van aspecten 969htmlFalseaspxSamenwerken hoort tot de belangrijke vaardigheden van de 21e eeuw. Het is dan ook logisch dat samenwerken in het onderwijs van 4-18 aan bod komt. Leren uw leerlingen al hoe ze dit goed, effectief en efficiënt kunnen doen? Wat moeten zij kennen en ....Website artikelpagina
Communiceren, voorbeeldmatig leerplankader3278921-2-2019 15:25:46Bij communicatie is altijd sprake van twee partijen Dit kunnen individuele personen zijn, die al dan niet in elkaars nabijheid zijn en al dan niet onmiddellijk op elkaar reageren 876htmlFalseaspxBij communicatie is altijd sprake van twee partijen. Dit kunnen individuele personen zijn, die al dan niet in elkaars nabijheid zijn en al dan niet onmiddellijk op elkaar reageren, maar er kan ook sprake zijn van grote aantallen deelnemers .....Website artikelpagina
Voorbeeldmatig leerplankader Informatievaardigheden4270021-2-2019 15:25:46Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Vakoverstijgende vaardigheden Voorbeeldmatig leerplankader Bij informatievaardigheden gaat het om het 6109htmlFalseaspxEen voorbeeldmatig leerplankader voor informatievaardigheden. Bij informatievaardigheden gaat het om het doelgericht en systematisch omgaan met informatie. De systematiek is vastgelegd in zes stappen: 1.Informatieprobleem formuleren: vastleggen van h...Website artikelpagina
Voorbeeldmatig leerplankader computational thinking4265121-2-2019 15:25:46Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw vaardigheden Robotica Coding Voorbeeldmatig leerplankader Programmerem 10153htmlFalseaspxEen voorbeeldmatig leerplankader voor computational thinking. ​The International Society for Technology in Education (ISTE) heeft in samenwerking met The Computer Science Teachers Association (CSTA) negen onderwerpen van computational thinking uitgew....Website artikelpagina
Voorbeeld leerplan ICT basisvaardigheden4267121-2-2019 15:25:46Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Vakoverstijgende vaardigheden Voorbeeldmatig leerplankader ICT basisvaardigheden bestaat uit een aantal 5733htmlFalseaspxIemand beschikt over ICT basisvaardigheden als hij/zij basisbegrippen en functies van computers, computernetwerken, gegevensoverdracht en softwaretoepassingen kan benoemen en daar in verschillende interactievormen mee om kan gaan. Daarbij gaat het o....Website artikelpagina