Sociale en culturele vaardigheden, een voorbeeldmatig leerplankader4039224-4-2018 09:25:31Cultuur in brede zin, gaat over hoe mensen op verschillende manier vorm en betekenis geven aan hun omgeving Leren reflecteren op cultuur ofwel cultureel bewustzijn ontwikkelen is 185htmlFalseaspxCultuur in brede zin, gaat over hoe mensen op verschillende manier vorm en betekenis geven aan hun omgeving. Leren reflecteren op cultuur ofwel cultureel bewustzijn ontwikkelen is van groot belang. Kinderen 'groeien in' in een cultuur, onder .....Website artikelpagina
Een voorbeeldmatig leerplankader4052624-4-2018 09:25:31Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Creatief denken en handelen 21e eeuwse vaardigheden Creatief vermogen is het ruimte geven aan een 5044htmlFalseaspxEen voorbeeldmatig leerplankader voor creatief denken en handelen.Website artikelpagina
Communiceren, voorbeeldmatig leerplankader4050724-4-2018 09:25:31Bij communicatie is altijd sprake van twee partijen Dit kunnen individuele personen zijn, die al dan niet in elkaars nabijheid zijn en al dan niet onmiddellijk op elkaar reageren 233htmlFalseaspxBij communicatie is altijd sprake van twee partijen. Dit kunnen individuele personen zijn, die al dan niet in elkaars nabijheid zijn en al dan niet onmiddellijk op elkaar reageren, maar er kan ook sprake zijn van grote aantallen deelnemers .....Website artikelpagina
Een voorbeeldmatig leerplankader samenwerken4071324-4-2018 09:25:31Het is dan ook logisch dat samenwerken in Overzicht van deelvaardigheden in het leerplankader Het voorbeeldmatig leerplankader is geen stappenplan, het is een overzicht van aspecten 305htmlFalseaspxSamenwerken hoort tot de belangrijke vaardigheden van de 21e eeuw. Het is dan ook logisch dat samenwerken in het onderwijs van 4-18 aan bod komt. Leren uw leerlingen al hoe ze dit goed, effectief en efficiënt kunnen doen? Wat moeten zij kennen en ....Website artikelpagina
Een voorbeeldmatig leerplankader kritisch denken4064624-4-2018 09:25:31Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Een leerling is een kritisch denker als hij uit gewoonte nieuwsgierig is, goed geïnformeerd wil zijn en 5223htmlFalseaspxEen voorbeeldmatig leerplankader voor kritisch denken.Website artikelpagina
Een voorbeeldmatig leerplankader zelfregulering4080224-4-2018 09:25:31Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Zelfregulering houdt in: zelfstandig handelen en daarvoor verantwoordelijkheid nemen in de context van 3546htmlFalseaspxEen voorbeeldmatig leerplankader voor zelfregulering.Website artikelpagina
Een voorbeeldmatig leerplankader probleemoplossend denken en handelen4069824-4-2018 09:25:31Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Probleemoplossen is het proces dat moet Kan verschillende oplossingsrichtingen voorbeeldmatig uitwerken 4280htmlFalseaspxEen voorbeeldmatig leerplankader voor probleemoplossend denken en handelen.Website artikelpagina
Voorbeeldmatig leerplankader Informatievaardigheden4175024-4-2018 09:25:31Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Vakoverstijgende vaardigheden Voorbeeldmatig leerplankader Bij informatievaardigheden gaat het om het 3843htmlFalseaspxEen voorbeeldmatig leerplankader voor informatievaardigheden. Bij informatievaardigheden gaat het om het doelgericht en systematisch omgaan met informatie. De systematiek is vastgelegd in zes stappen: 1.Informatieprobleem formuleren: vastleggen van h...Website artikelpagina
Voorbeeldmatig leerplankader computational thinking4149624-4-2018 09:25:31Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw vaardigheden Robotica Coding Voorbeeldmatig leerplankader Programmerem 6454htmlFalseaspxEen voorbeeldmatig leerplankader voor computational thinking. ​The International Society for Technology in Education (ISTE) heeft in samenwerking met The Computer Science Teachers Association (CSTA) negen onderwerpen van computational thinking uitgew....Website artikelpagina
Samenwerken4000024-4-2018 09:25:31Het leerplankader en de leerlijnen helpen u om samenwerken vorm te geven Klik hier voor een voorbeeldmatig leerplankader samenwerken 11320htmlFalseaspxSamenwerken hoort tot de belangrijke vaardigheden van de 21e eeuw. In het basisonderwijs beginnen leerlingen al met samenwerken en in het voortgezet onderwijs ontwikkelen ze de vaardigheid verder. Leren uw leerlingen al hoe ze dit goed, effectief en ....Website artikelpagina