Digitale geletterdheid6553423-3-2017 09:25:35Voor elk van deze vaardigheden is Het geeft aan dat digitale geletterdheid bestaat uit vier digitale vaardigheden, maar dat digitale geletterdheid deel uit maakt van het grotere 3438htmlFalseaspxDigitale geletterdheid is het geheel van ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking. Voor elk van deze vaardigheden is beschreven wat er onder wordt verstaan, wat het belang is voor het onderwijs en op ba...Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen Mediawijsheid6557323-3-2017 09:25:3521e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid Mediawijsheid Neem dan contact met ons op samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor mediawijsheid 639htmlFalseaspxSLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor mediawijsheid. Deze zullen begin 2016 via deze website beschikbaar worden gemaakt. Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen computational thinking6556223-3-2017 09:25:3521e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid Computational thinking Leermiddelen Deze voorbeeldmaterialen sluiten aan op het voorbeeldmatig leerplankader voor 1226htmlFalseaspxSLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor computational thinking. Deze voorbeeldmaterialen sluiten aan op het voorbeeldmatig leerplankader voor computational thinking.Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen ICT basisvaardigheden6556523-3-2017 09:25:35ICT-basisvaardigheden ICT 21e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid Deze voorbeeldmaterialen sluiten aan op het voorbeeldmatig leerplankader voor ICT 740htmlFalseaspxSLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor ICT-basisvaardigheden. Deze voorbeeldmaterialen sluiten aan op het voorbeeldmatig leerplankader voor ICT basisvaardigheden.Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen informatievaardigheden6557023-3-2017 09:25:3521e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid Informatievaardigheden Leermiddelen Deze voorbeeldmaterialen sluiten aan op het voorbeeldmatig leerplankader voor 532htmlFalseaspx​SLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor informatievaardigheden. Daarnaast zijn lesmaterialen van uitgevers en andere instanties geïnventariseerd. Website artikelpagina
Codekinderen6556323-3-2017 09:25:35Groep 3 Groep 4 Groep 5 Digitale geletterdheid Computational thinking Leermiddelen Voorbeeldmaterialen Website met lesmateriaal voor digitale geletterdheid en programmeren 3htmlFalseaspxWebsite met lesmateriaal voor digitale geletterdheid en programmeren. De doelen van het lespakket zijn: kinderen hun digitale talenten laten ontdekken en uitbouwen, kinderen meer leren over de 'achterkant' van apparaten als tablet, smartphone e...SLO Duiding2014Codekinderen<p>Website met lesmateriaal voor digitale geletterdheid en programmeren.</p><p>De doelen van het lespakket zijn&#58;<br> - kinderen hun digitale talenten laten ontdekken en uitbouwen<br> - kinderen meer leren over de 'achterkant' van apparaten als tablet, smartphone en computer<br> - creatief en logisch denken stimuleren en de samenwerking tussen leerlingen bevorderen.</p><p>Het website is onderverdeeld in drie onderdelen&#58;<br> - Unplugged&#58; kinderen leren hoe programmeren werkt, zonder gebruik te maken van een computer.<br> - Maken&#58; leerlingen gebruiken 'gewone' objecten en maken die vervolgens interactief of maken animatiefilmpjes of apps; ze leren dat programmeren een vaardigheid is die je in staat stelt iets te bedenken en zelf te maken.<br> - Programmeren&#58; aan de hand van opdrachten programmeren leerlingen aan de hand van het schrijven van code</p><p>​</p>Website
Achtergrond Mediawijsheid6557123-3-2017 09:25:3521e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid Mediawijsheid De Raad voor Cultuur schrijft dat Default Voorbeeldmaterialen 5 False Zie ook 117htmlFalseaspxEducatieve content zal steeds meer digitaal beschikbaar komen en kunnen gepersonaliseerd leren mogelijk maken, maar stellen ook nieuwe uitdagingen aan het onderwijs. Dat vraagt om aandacht voor mediawijsheid in het onderwijs.Website artikelpagina
Voorbeeldmatig leerplankader mediawijsheid6557223-3-2017 09:25:35hiermee een belangrijk onderdeel van digitale geletterdheid en heeft raakvlakken met ICT-(basis Default Voorbeeldmaterialen 5 False Zie ook 1234htmlFalseaspxEen voorbeeldmatig leerplankader voor mediawijsheid.Het Competentiemodel Mediawijsheid is uitgewerkt in inhouden en doelen. Daarbij zijn vijf thema's benoemd die aan bod komen in of raakvlakken hebben met de kerndoelen en eindtermen:Medialisering van ....Website artikelpagina
Voorbeeldmatig leerplankader Informatievaardigheden6556923-3-2017 09:25:35Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw 21e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid Voorbeeldmaterialen 4 False Zie ook 1066htmlFalseaspxEen voorbeeldmatig leerplankader voor informatievaardigheden. Bij informatievaardigheden gaat het om het doelgericht en systematisch omgaan met informatie. De systematiek is vastgelegd in zes stappen: 1.Informatieprobleem formuleren: vastleggen van h...Website artikelpagina
Voorbeeldmatig leerplankader computational thinking6556123-3-2017 09:25:35Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw 21e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid Computational thinking Voorbeeldmaterialen 1704htmlFalseaspxEen voorbeeldmatig leerplankader voor computational thinking. ​The International Society for Technology in Education (ISTE) heeft in samenwerking met The Computer Science Teachers Association (CSTA) negen onderwerpen van computational thinking uitgew....Website artikelpagina