Digitale geletterdheid3266622-3-2019 09:26:07Digitale geletterdheid Mediawijsheid Informatievaardigheden ICT basisvaardigheden Voorbeeld leerdoelen mediawijsheid Voorbeeldmaterialen mediawijsheid Leerlijnen digitale 19805htmlFalseaspxIn het huidige curriculum is nog te weinig aandacht voor digitale geletterdheid. Als er al aandacht voor is, dan is deze versnipperd en weinig samenhangend. In het onderwijs van de toekomst krijgen digitale vaardigheden een prominentere plaats.Website artikelpagina