Voorbeeldmaterialen Mediawijsheid4955720-10-2017 12:25:13Voorbeeldmaterialen Vakoverstijgende vaardigheden samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor mediawijsheid Deze zullen via deze website beschikbaar 2661htmlFalseaspxSLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor mediawijsheid. Daarnaast zijn lesmaterialen van uitgevers en andere instanties geïnventariseerd.Website artikelpagina
Digitale geletterdheid4949820-10-2017 12:25:13Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Digitale geletterdheid is de combinatie van Voorbeeldmatig leerplankaders Leerlijnen Voorbeeldmaterialen 7472htmlFalseaspxDigitale geletterdheid is het geheel van ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking. Voor elk van deze digitale vaardigheden is beschreven wat er onder wordt verstaan, wat het belang is voor het onderwijs.Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen4951720-10-2017 12:25:13Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor kritisch denken en handelen 889htmlFalseaspx​SLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor kritisch denken. Deze zullen begin 2018 via deze website beschikbaar worden gemaakt. Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen probleemoplossend denken en handelen4952020-10-2017 12:25:13en voortgezet onderwijs onderstaande voorbeeldmaterialen ontwikkeld voor probleemoplossend De voorbeeldmaterialen zijn in die zin verschillend, en geven een indruk van de manieren 1168htmlFalseaspxSLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor probleemoplossend denken en handelen. Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen Zelfregulering4952320-10-2017 12:25:13Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw en voortgezet onderwijs onderstaande voorbeeldmaterialen ontwikkeld voor zelfregulering 779htmlFalseaspx​SLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor zelfregulering. Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen creatief denken en handelen4950920-10-2017 12:25:13Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor creatief denken en handelen 1266htmlFalseaspxSLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor creatief denken en handelen. Deze zullen begin 2016 via deze website beschikbaar worden gemaakt. Website artikelpagina
Samenwerken4950120-10-2017 12:25:13Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw in beschrijvingen, een voorbeeldmatig leerplankader en voorbeeldmaterialen voor de leraar 6539htmlFalseaspxBij samenwerken gaat het om het gezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen.Website artikelpagina
Communiceren4949620-10-2017 12:25:13Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw in beschrijvingen, een voorbeeldmatig leerplankader en voorbeeldmaterialen voor de leraar 7864htmlFalseaspxHet gaat bij communiceren om het effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een boodschap.Website artikelpagina
Sociale en culturele vaardigheden4950220-10-2017 12:25:13Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw in beschrijvingen, een voorbeeldmatig leerplankader en voorbeeldmaterialen voor de leraar 6784htmlFalseaspxBij sociale en culturele vaardigheden gaat het om het effectief kunnen leren, werken en leven met mensen met verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden. Website artikelpagina
Kritisch denken4949920-10-2017 12:25:13Achtergrondinformatie Voorbeeldmatig leerplankader Voorbeeldmaterialen Default Voorbeeldmaterialen 4 False Lees meer 10701htmlFalseaspxBij kritisch denken gaat het om het vermogen om zelfstandig te komen tot weloverwogen en beargumenteerde afwegingen, oordelen en beslissingen.Website artikelpagina