Voorbeeldmaterialen5226111-12-2018 10:10:40Voorbeeldmaterialen computational thinking Voorbeeldmaterialen ICT basisvaardigheden Voorbeeldmaterialen informatievaardigheden Voorbeeldmaterialen mediawijsheid htmlFalseaspxSLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor de 21e eeuwse vaardigheden. Heeft u zelf materialen ontwikkeld die (grotendeels) overeenkomen met het voorbeeldmatig leerplankader en wilt u deze delen met anderen? Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen digitale geletterdheid5260111-12-2018 10:10:40Voorbeeldmaterialen computational thinking Voorbeeldmaterialen ICT basisvaardigheden Voorbeeldmaterialen informatievaardigheden Voorbeeldmaterialen mediawijsheid htmlFalseaspxOp basis van de voorbeeldmatige leerplankaders van digitale geletterdheid zijn voorbeeldmaterialen verzameld voor de digitale vaardigheden. Het gaat hierbij om lessen, lessenseries en methodes die aansluiten op de inhouden en doelen. Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen kritisch denken5253311-12-2018 10:10:40Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor kritisch denken en handelen htmlFalseaspx​SLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor kritisch denken. Deze zullen begin 2018 via deze website beschikbaar worden gemaakt. Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen probleemoplossend denken en handelen5257311-12-2018 10:10:40en voortgezet onderwijs onderstaande voorbeeldmaterialen ontwikkeld voor probleemoplossend De voorbeeldmaterialen zijn in die zin verschillend, en geven een indruk van de manieren htmlFalseaspxSLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor probleemoplossend denken en handelen. Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen zelfregulering5258611-12-2018 10:10:40Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw en voortgezet onderwijs onderstaande voorbeeldmaterialen ontwikkeld voor zelfregulering htmlFalseaspx​SLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor zelfregulering. Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen creatief denken en handelen5248411-12-2018 10:10:40Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor creatief denken en handelen htmlFalseaspxSLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor creatief denken en handelen. Deze zullen begin 2016 via deze website beschikbaar worden gemaakt. Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen ICT basisvaardigheden5259911-12-2018 10:10:40met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor ICT-basisvaardigheden Deze voorbeeldmaterialen sluiten aan op het voorbeeldmatig leerplankader voor ICT htmlFalseaspxSLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor ICT-basisvaardigheden. Daarnaast zijn lesmaterialen van uitgevers en andere instanties geïnventariseerd.Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen informatievaardigheden5260511-12-2018 10:10:40onderwijs onderstaande voorbeeldmaterialen ontwikkeld voor informatievaardigheden Deze voorbeeldmaterialen sluiten aan op het voorbeeldmatig leerplankader voor htmlFalseaspx​SLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor informatievaardigheden. Daarnaast zijn lesmaterialen van uitgevers en andere instanties geïnventariseerd. Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen computational thinking5259611-12-2018 10:10:40met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor computational thinking Deze voorbeeldmaterialen sluiten aan op het voorbeeldmatig leerplankader voor htmlFalseaspxSLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor computational thinking. Deze voorbeeldmaterialen sluiten aan op het voorbeeldmatig leerplankader voor computational thinking.Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen Mediawijsheid5260811-12-2018 10:10:40Voorbeeldmaterialen Vakoverstijgende vaardigheden samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor mediawijsheid Deze zullen via deze website beschikbaar htmlFalseaspxSLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor mediawijsheid. Daarnaast zijn lesmaterialen van uitgevers en andere instanties geïnventariseerd.Website artikelpagina