Mediawijsheid3243517-11-2019 01:00:54De term ‘mediawijsheid’ werd in 2005 geïntroduceerd in het advies van de Raad voor Cultuur Mediawijsheid: de ontwikkeling van nieuw burgerschap In het advies benadrukt de Raad hoe 7881htmlFalseaspxMediawijsheid wordt gedefinieerd als “het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld”.Website artikelpagina
Computational thinking3243417-11-2019 01:00:54Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw geheel van ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en computational 3881htmlFalseaspxComputational thinking is het procesmatig (her)formuleren van problemen op een zodanige manier dat het mogelijk wordt om met computertechnologie het probleem op te lossen. Het gaat daarbij om een verzameling van denkprocessen waarbij probleemformuler...Website artikelpagina
Vlaanderen3238917-11-2019 01:00:54De curriculumdocumenten van Vlaanderen bevatten geen centrale visie, maar wel een aantal Initiatief nemen Kritisch denken Mediawijsheid Open en constructieve houding Respect 1635htmlFalseaspxDe curriculumdocumenten van Vlaanderen bevatten geen centrale visie, maar wel een aantal uitspraken die richting geven aan het curriculum en het onderwijs dat men ambieertWebsite artikelpagina
Digitale geletterdheid3266617-11-2019 01:00:54Digitale geletterdheid Mediawijsheid Informatievaardigheden ICT basisvaardigheden wordt besteed aan mediawijsheid, informatievaardigheden, computational thinking en ICT 25678htmlFalseaspxIn het huidige curriculum is nog te weinig aandacht voor digitale geletterdheid. Als er al aandacht voor is, dan is deze versnipperd en weinig samenhangend. In het onderwijs van de toekomst krijgen digitale vaardigheden een prominentere plaats.Website artikelpagina
Leerlijnen digitale geletterdheid3256917-11-2019 01:00:54ICT basisvaardigheden Informatievaardigheden Mediawijsheid Leerlijn Curriculum uit de onderdelen computational thinking, mediawijsheid, informatievaardigheden en ICT 39871htmlFalseaspx​Er zijn voorbeeldleerlijnen digitale geletterdheid​ voor po en vo beschikbaar. Hiermee kunt u de ontwikkeling van de leerling volgen, een schooleigen programma vormgeven of ideeën opdoen voor de inzet van leeractiviteiten en concrete lessen.Website artikelpagina