Mediawijsheid3278216-9-2019 08:11:09De term ‘mediawijsheid’ werd in 2005 geïntroduceerd in het advies van de Raad voor Cultuur Mediawijsheid: de ontwikkeling van nieuw burgerschap In het advies benadrukt de Raad hoe 20203htmlFalseaspxMediawijsheid wordt gedefinieerd als “het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld”.Website artikelpagina
Computational thinking3243416-9-2019 08:11:02Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw geheel van ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en computational 3663htmlFalseaspxComputational thinking is het procesmatig (her)formuleren van problemen op een zodanige manier dat het mogelijk wordt om met computertechnologie het probleem op te lossen. Het gaat daarbij om een verzameling van denkprocessen waarbij probleemformuler...Website artikelpagina
Vlaanderen3238916-9-2019 08:11:02De curriculumdocumenten van Vlaanderen bevatten geen centrale visie, maar wel een aantal Initiatief nemen Kritisch denken Mediawijsheid Open en constructieve houding Respect 1614htmlFalseaspxDe curriculumdocumenten van Vlaanderen bevatten geen centrale visie, maar wel een aantal uitspraken die richting geven aan het curriculum en het onderwijs dat men ambieertWebsite artikelpagina
Actueel2724316-9-2019 08:11:09Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw in ICT-(basis)vaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden, computational thinking 13908htmlFalseaspxOm leerlingen goed voor te bereiden op de toekomstige samenleving wordt het belangrijk gevonden de 21e eeuwse vaardigheden een plek te geven in het onderwijs. SLO heeft onderzoek gedaan naar de mate van aandacht voor en integratie van deze vaardigheden.Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen3251916-9-2019 08:11:09SLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor de 21e-eeuwse Voorbeeldmaterialen informatievaardigheden Voorbeeldmaterialen mediawijsheid 5456htmlFalseaspxSLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor de 21e-eeuwse vaardigheden. Heeft u zelf materialen ontwikkeld die (grotendeels) overeenkomen met het voorbeeldmatig leerplankader en wilt u deze delen met anderen? Website artikelpagina
Informatievaardigheden3278116-9-2019 08:11:09Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw geheel van ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en computational 23307htmlFalseaspxInformatievaardigheden is het formuleren en analyseren van informatie uit bronnen, het kritisch en systematisch zoeken, selecteren, verwerken, gebruiken en verwijzen van relevante informatie en het op bruikbaar-/ betrouwbaarheid beoordelen/evalueren.Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen Mediawijsheid3480616-9-2019 08:11:09vmbo en havo/vwo op het gebied van non-fictie film, burgerschap en mediawijsheid bevat gratis lessen over informatievaardigheden, mediawijsheid en ICT-vaardigheden, en een 11676htmlFalseaspxSLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor mediawijsheid. Daarnaast zijn lesmaterialen van uitgevers en andere instanties geïnventariseerd.Website artikelpagina
Overzicht portfolio's met expliciete aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden3357816-9-2019 08:11:09In onderstaand overzicht zijn portfolio's opgenomen die expliciet aandacht besteden aan het computational thinking, mediawijsheid, informatievaardigheden, ICT-basisvaardigheden 472htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Achtergrond Mediawijsheid3477716-9-2019 08:11:09door de Raad voor Cultuur geïntroduceerde begrip mediawijsheid verder uitgewerkt in het Competentiemodel Mediawijsheid 1587htmlFalseaspxEducatieve content zal steeds meer digitaal beschikbaar komen en kunnen gepersonaliseerd leren mogelijk maken, maar stellen ook nieuwe uitdagingen aan het onderwijs. Dat vraagt om aandacht voor mediawijsheid in het onderwijs.Website artikelpagina
ICT basisvaardigheden3277716-9-2019 08:11:09Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw geheel van ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en computational 30339htmlFalseaspxICT-basisvaardigheden zijn de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de werking van computers en netwerken te begrijpen, om te kunnen omgaan met verschillende soorten technologieën en om de bediening, de mogelijkheden en de beperkingen van technolo...Website artikelpagina