Voorbeeld leermiddelen digitale geletterdheid2803122-5-2019 09:25:48van de voorbeeldmatige leerplankaders van digitale geletterdheid zijn voorbeeldmaterialen verzameld voor de digitale vaardigheden 1962htmlFalseaspxOp basis van de voorbeeldmatige leerplankaders van digitale geletterdheid zijn voorbeeld leermiddelen verzameld voor de digitale vaardigheden. Het gaat hierbij om lessen, lessenseries en methodes die aansluiten op de inhouden en doelen. Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen2657522-5-2019 09:25:48Voor de vier vaardigheden van digitale geletterdheid zijn de voorbeeldmaterialen per vaardigheid geïnventariseerd 4452htmlFalseaspxSLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor de 21e-eeuwse vaardigheden. Heeft u zelf materialen ontwikkeld die (grotendeels) overeenkomen met het voorbeeldmatig leerplankader en wilt u deze delen met anderen? Website artikelpagina
Digitale geletterdheid3266622-5-2019 06:41:16Voorbeeld leerdoelen mediawijsheid Voorbeeldmaterialen mediawijsheid Leerlijnen digitale geletterdheid SLO uitwerkingen digitale geletterdheid 21359htmlFalseaspxIn het huidige curriculum is nog te weinig aandacht voor digitale geletterdheid. Als er al aandacht voor is, dan is deze versnipperd en weinig samenhangend. In het onderwijs van de toekomst krijgen digitale vaardigheden een prominentere plaats.Website artikelpagina
Digitale geletterdheid2346922-5-2019 09:25:48Digitale geletterdheid is de combinatie van de digitale vaardigheden Default Voorbeeldmaterialen digitale geletterdheid 10 False Lees meer 21946htmlFalseaspxDigitale geletterdheid is het geheel van ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking. Voor elke digitale vaardighei is beschreven wat er onder wordt verstaan en wat het belang is voor het onderwijs.Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen Mediawijsheid2838622-5-2019 09:25:48samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor mediawijsheid Bibliotheek voor digitale geletterdheid - Facebook Youth and media 2018 ​PO 7-8 VO 1-6 10561htmlFalseaspxSLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor mediawijsheid. Daarnaast zijn lesmaterialen van uitgevers en andere instanties geïnventariseerd.Website artikelpagina
Overzicht methoden en digitale leeromgevingen 21e-eeuwse vaardigheden po en vo2789722-5-2019 09:25:48aan onder andere 21e-eeuwse vaardigheden, digitale geletterdheid, nieuwsgierigheid en creativiteit 1848htmlFalseaspxIn onderstaand overzicht zijn methoden opgenomen die aangeven dat ze expliciet aandacht besteden aan alle 21e -eeuwse vaardigheden. Bijvoorbeeld geïntegreerd binnen thema's of met een leerlijn 21e –eeuwse vaardigheden.Website artikelpagina
Voorbeeld leermiddelen ICT basisvaardigheden2790322-5-2019 09:25:48ICT basisvaardigheden ICT 21e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid Deze voorbeeldmaterialen sluiten aan op het voorbeeldmatig leerplankader voor ICT 11850htmlFalseaspxSLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor ICT-basisvaardigheden. Daarnaast zijn lesmaterialen van uitgevers en andere instanties geïnventariseerd.Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen informatievaardigheden2817222-5-2019 09:25:4821e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid Informatievaardigheden Leermiddelen Deze voorbeeldmaterialen sluiten aan op het voorbeeldmatig leerplankader voor 7331htmlFalseaspx​SLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor informatievaardigheden. Daarnaast zijn lesmaterialen van uitgevers en andere instanties geïnventariseerd. Website artikelpagina
Overzicht leermiddelen 21e-eeuwse vaardigheden primair en voortgezet onderwijs2789622-5-2019 09:25:48Onderstaande tabel biedt een overzicht van leermiddelen die De werkboeken en handleidingen zijn ook digitaal beschikbaar DigiTaal, werkvormen voor het talenonderwijs Coutinho 3882htmlFalseaspxTabel met een overzicht van leermiddelen die expliciet aandacht besteden aan (enkele) 21e-eeuwse vaardigheden. Het betreft projecten, lessen, lesideeën, opdrachten, werkvormen, (spel)activiteiten, toets- en observatie instrumenten etc.Website artikelpagina
Voorbeeld leermiddelen computational thinking2790022-5-2019 09:25:4821e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid Computational thinking Leermiddelen Deze voorbeeldmaterialen sluiten aan op het voorbeeldmatig leerplankader voor 12401htmlFalseaspxSLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor computational thinking. Deze voorbeeldmaterialen sluiten aan op het voorbeeldmatig leerplankader voor computational thinking.Website artikelpagina