Voorbeeld leermiddelen digitale geletterdheid4268121-2-2019 15:25:46van de voorbeeldmatige leerplankaders van digitale geletterdheid zijn voorbeeldmaterialen verzameld voor de digitale vaardigheden 1555htmlFalseaspxOp basis van de voorbeeldmatige leerplankaders van digitale geletterdheid zijn voorbeeld leermiddelen verzameld voor de digitale vaardigheden. Het gaat hierbij om lessen, lessenseries en methodes die aansluiten op de inhouden en doelen. Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen3278621-2-2019 15:25:46Voor de vier vaardigheden van digitale geletterdheid zijn de voorbeeldmaterialen per vaardigheid geïnventariseerd 3556htmlFalseaspxSLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor de 21e eeuwse vaardigheden. Heeft u zelf materialen ontwikkeld die (grotendeels) overeenkomen met het voorbeeldmatig leerplankader en wilt u deze delen met anderen? Website artikelpagina
Digitale geletterdheid3277521-2-2019 15:25:46Digitale geletterdheid is de combinatie van de digitale vaardigheden Default Voorbeeldmaterialen digitale geletterdheid 10 False Lees meer 20073htmlFalseaspxDigitale geletterdheid is het geheel van ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking. Voor elk van deze digitale vaardigheden is beschreven wat er onder wordt verstaan, wat het belang is voor het onderwijs.Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen Mediawijsheid4272221-2-2019 15:25:46samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor mediawijsheid Bibliotheek voor digitale geletterdheid - Facebook Youth and media 2018 ​PO 7-8 VO 1-6 9497htmlFalseaspxSLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor mediawijsheid. Daarnaast zijn lesmaterialen van uitgevers en andere instanties geïnventariseerd.Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen ICT basisvaardigheden4267521-2-2019 15:25:46ICT basisvaardigheden ICT 21e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid Deze voorbeeldmaterialen sluiten aan op het voorbeeldmatig leerplankader voor ICT 10666htmlFalseaspxSLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor ICT-basisvaardigheden. Daarnaast zijn lesmaterialen van uitgevers en andere instanties geïnventariseerd.Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen computational thinking4265721-2-2019 15:25:4621e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid Computational thinking Leermiddelen Deze voorbeeldmaterialen sluiten aan op het voorbeeldmatig leerplankader voor 11103htmlFalseaspxSLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor computational thinking. Deze voorbeeldmaterialen sluiten aan op het voorbeeldmatig leerplankader voor computational thinking.Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen informatievaardigheden4270121-2-2019 15:25:4621e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid Informatievaardigheden Leermiddelen Deze voorbeeldmaterialen sluiten aan op het voorbeeldmatig leerplankader voor 6469htmlFalseaspx​SLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor informatievaardigheden. Daarnaast zijn lesmaterialen van uitgevers en andere instanties geïnventariseerd. Website artikelpagina
Overzicht leermiddelen 21e eeuwse vaardigheden primair en voortgezet onderwijs4253721-2-2019 15:25:46DigiTaal, werkvormen voor het talenonderwijs Coutinho 2017 ■   ■ VO Vijftig kant-en-klare digitale werkvormen voor de taalles 3001htmlFalseaspxTabel met een overzicht van leermiddelen die expliciet aandacht besteden aan (enkele) 21e eeuwse vaardigheden. Het betreft projecten, lessen, lesideeën, opdrachten, werkvormen, (spel)activiteiten, toets- en observatie instrumenten etc.Website artikelpagina
Codekinderen4266521-2-2019 15:25:46Groep 3 Groep 4 Groep 5 Digitale geletterdheid Computational thinking Leermiddelen Voorbeeldmaterialen Website met lesmateriaal voor digitale geletterdheid en programmeren 3htmlFalseaspxWebsite met lesmateriaal voor digitale geletterdheid en programmeren. De doelen van het lespakket zijn: kinderen hun digitale talenten laten ontdekken en uitbouwen, kinderen meer leren over de 'achterkant' van apparaten als tablet, smartphone e...SLO Duiding2014Codekinderen<p>Website met lesmateriaal voor digitale geletterdheid en programmeren.</p><p>De doelen van het lespakket zijn&#58;</p><ul><li>kinderen hun digitale talenten laten ontdekken en uitbouwen</li><li>kinderen meer leren over de 'achterkant' van apparaten als tablet, smartphone en computer</li><li>creatief en logisch denken stimuleren en de samenwerking tussen leerlingen bevorderen.</li></ul><p>Het website is onderverdeeld in drie onderdelen&#58;</p><ul><li>Unplugged&#58; kinderen leren hoe programmeren werkt, zonder gebruik te maken van een computer.</li><li>Maken&#58; leerlingen gebruiken 'gewone' objecten en maken die vervolgens interactief of maken animatiefilmpjes of apps; ze leren dat programmeren een vaardigheid is die je in staat stelt iets te bedenken en zelf te maken.</li><li>Programmeren&#58; aan de hand van opdrachten programmeren leerlingen aan de hand van het schrijven van code</li></ul><p>​</p>Website
Achtergrond Mediawijsheid4271021-2-2019 15:25:4621e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid Mediawijsheid De Raad voor Cultuur schrijft dat Default Voorbeeldmaterialen 5 False Zie ook 1220htmlFalseaspxEducatieve content zal steeds meer digitaal beschikbaar komen en kunnen gepersonaliseerd leren mogelijk maken, maar stellen ook nieuwe uitdagingen aan het onderwijs. Dat vraagt om aandacht voor mediawijsheid in het onderwijs.Website artikelpagina