Voorbeeld leermiddelen digitale geletterdheid2497920-8-2019 15:10:54van de voorbeeldmatige leerplankaders van digitale geletterdheid zijn voorbeeldmaterialen verzameld voor de digitale vaardigheden 2241htmlFalseaspxOp basis van de voorbeeldmatige leerplankaders van digitale geletterdheid zijn voorbeeld leermiddelen verzameld voor de digitale vaardigheden. Het gaat hierbij om lessen, lessenseries en methodes die aansluiten op de inhouden en doelen. Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen1926820-8-2019 15:10:54Voor de vier vaardigheden van digitale geletterdheid zijn de voorbeeldmaterialen per vaardigheid geïnventariseerd 5109htmlFalseaspxSLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor de 21e-eeuwse vaardigheden. Heeft u zelf materialen ontwikkeld die (grotendeels) overeenkomen met het voorbeeldmatig leerplankader en wilt u deze delen met anderen? Website artikelpagina
Digitale geletterdheid3266620-8-2019 06:11:39Voorbeeld leerdoelen mediawijsheid Voorbeeldmaterialen mediawijsheid Leerlijnen digitale geletterdheid SLO uitwerkingen digitale geletterdheid 23159htmlFalseaspxIn het huidige curriculum is nog te weinig aandacht voor digitale geletterdheid. Als er al aandacht voor is, dan is deze versnipperd en weinig samenhangend. In het onderwijs van de toekomst krijgen digitale vaardigheden een prominentere plaats.Website artikelpagina
Digitale geletterdheid1817820-8-2019 15:10:54Digitale geletterdheid is de combinatie van de digitale vaardigheden Default Voorbeeldmaterialen digitale geletterdheid 10 False Lees meer 23379htmlFalseaspxDigitale geletterdheid is het geheel van ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking. Voor elke digitale vaardighei is beschreven wat er onder wordt verstaan en wat het belang is voor het onderwijs.Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen Mediawijsheid2543020-8-2019 15:10:54samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor mediawijsheid Bibliotheek voor digitale geletterdheid - Facebook Youth and media 2018 ​PO 7-8 VO 1-6 11295htmlFalseaspxSLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor mediawijsheid. Daarnaast zijn lesmaterialen van uitgevers en andere instanties geïnventariseerd.Website artikelpagina
Voorbeeld leermiddelen ICT basisvaardigheden2476220-8-2019 15:10:54ICT basisvaardigheden ICT 21e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid Deze voorbeeldmaterialen sluiten aan op het voorbeeldmatig leerplankader voor ICT 12556htmlFalseaspxSLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor ICT-basisvaardigheden. Daarnaast zijn lesmaterialen van uitgevers en andere instanties geïnventariseerd.Website artikelpagina
Overzicht methoden en digitale leeromgevingen 21e-eeuwse vaardigheden po en vo2385720-8-2019 15:10:54aan onder andere 21e-eeuwse vaardigheden, digitale geletterdheid, nieuwsgierigheid en creativiteit 2226htmlFalseaspxIn onderstaand overzicht zijn methoden opgenomen die aangeven dat ze expliciet aandacht besteden aan alle 21e -eeuwse vaardigheden. Bijvoorbeeld geïntegreerd binnen thema's of met een leerlijn 21e –eeuwse vaardigheden.Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen informatievaardigheden2526520-8-2019 15:10:5421e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid Informatievaardigheden Leermiddelen Deze voorbeeldmaterialen sluiten aan op het voorbeeldmatig leerplankader voor 7840htmlFalseaspx​SLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor informatievaardigheden. Daarnaast zijn lesmaterialen van uitgevers en andere instanties geïnventariseerd. Website artikelpagina
Voorbeeld leermiddelen computational thinking2468520-8-2019 15:10:5421e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid Computational thinking Leermiddelen Deze voorbeeldmaterialen sluiten aan op het voorbeeldmatig leerplankader voor 13226htmlFalseaspxSLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor computational thinking. Deze voorbeeldmaterialen sluiten aan op het voorbeeldmatig leerplankader voor computational thinking.Website artikelpagina
Overzicht leermiddelen 21e-eeuwse vaardigheden primair en voortgezet onderwijs2374120-8-2019 15:10:54Onderstaande tabel biedt een overzicht van leermiddelen die De werkboeken en handleidingen zijn ook digitaal beschikbaar DigiTaal, werkvormen voor het talenonderwijs Coutinho 4395htmlFalseaspxTabel met een overzicht van leermiddelen die expliciet aandacht besteden aan (enkele) 21e-eeuwse vaardigheden. Het betreft projecten, lessen, lesideeën, opdrachten, werkvormen, (spel)activiteiten, toets- en observatie instrumenten etc.Website artikelpagina