Voorbeeldmaterialen digitale geletterdheid4273520-11-2017 15:26:09van de voorbeeldmatige leerplankaders van digitale geletterdheid zijn voorbeeldmaterialen verzameld voor de digitale vaardigheden 33htmlFalseaspxOp basis van de voorbeeldmatige leerplankaders van digitale geletterdheid zijn voorbeeldmaterialen verzameld voor de digitale vaardigheden. Het gaat hierbij om lessen, lessenseries en methodes die aansluiten op de inhouden en doelen. Website artikelpagina
Digitale geletterdheid4267520-11-2017 15:26:09Digitale geletterdheid is de combinatie van de digitale vaardigheden Default Voorbeeldmaterialen digitale geletterdheid 8 False Lees meer 8624htmlFalseaspxDigitale geletterdheid is het geheel van ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking. Voor elk van deze digitale vaardigheden is beschreven wat er onder wordt verstaan, wat het belang is voor het onderwijs.Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen Mediawijsheid4274520-11-2017 15:26:0921e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid Mediawijsheid samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor mediawijsheid Neem dan contact met ons op 3212htmlFalseaspxSLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor mediawijsheid. Daarnaast zijn lesmaterialen van uitgevers en andere instanties geïnventariseerd.Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen ICT basisvaardigheden4273320-11-2017 15:26:09ICT-basisvaardigheden ICT 21e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid Deze voorbeeldmaterialen sluiten aan op het voorbeeldmatig leerplankader voor ICT 3390htmlFalseaspxSLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor ICT-basisvaardigheden. Daarnaast zijn lesmaterialen van uitgevers en andere instanties geïnventariseerd.Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen computational thinking4272920-11-2017 15:26:0921e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid Computational thinking Leermiddelen Deze voorbeeldmaterialen sluiten aan op het voorbeeldmatig leerplankader voor 3740htmlFalseaspxSLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor computational thinking. Deze voorbeeldmaterialen sluiten aan op het voorbeeldmatig leerplankader voor computational thinking.Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen informatievaardigheden4274020-11-2017 15:26:0921e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid Informatievaardigheden Leermiddelen Deze voorbeeldmaterialen sluiten aan op het voorbeeldmatig leerplankader voor 2082htmlFalseaspx​SLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor informatievaardigheden. Daarnaast zijn lesmaterialen van uitgevers en andere instanties geïnventariseerd. Website artikelpagina
Codekinderen4273020-11-2017 15:26:09Groep 3 Groep 4 Groep 5 Digitale geletterdheid Computational thinking Leermiddelen Voorbeeldmaterialen Website met lesmateriaal voor digitale geletterdheid en programmeren 80htmlFalseaspxWebsite met lesmateriaal voor digitale geletterdheid en programmeren. De doelen van het lespakket zijn: kinderen hun digitale talenten laten ontdekken en uitbouwen, kinderen meer leren over de 'achterkant' van apparaten als tablet, smartphone e...SLO Duiding2014Codekinderen<p>Website met lesmateriaal voor digitale geletterdheid en programmeren.</p><p>De doelen van het lespakket zijn&#58;</p><ul><li>kinderen hun digitale talenten laten ontdekken en uitbouwen</li><li>kinderen meer leren over de 'achterkant' van apparaten als tablet, smartphone en computer</li><li>creatief en logisch denken stimuleren en de samenwerking tussen leerlingen bevorderen.</li></ul><p>Het website is onderverdeeld in drie onderdelen&#58;</p><ul><li>Unplugged&#58; kinderen leren hoe programmeren werkt, zonder gebruik te maken van een computer.</li><li>Maken&#58; leerlingen gebruiken 'gewone' objecten en maken die vervolgens interactief of maken animatiefilmpjes of apps; ze leren dat programmeren een vaardigheid is die je in staat stelt iets te bedenken en zelf te maken.</li><li>Programmeren&#58; aan de hand van opdrachten programmeren leerlingen aan de hand van het schrijven van code</li></ul><p>​</p>Website
Achtergrond Mediawijsheid4274320-11-2017 15:26:0921e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid Mediawijsheid De Raad voor Cultuur schrijft dat Default Voorbeeldmaterialen 5 False Zie ook 437htmlFalseaspxEducatieve content zal steeds meer digitaal beschikbaar komen en kunnen gepersonaliseerd leren mogelijk maken, maar stellen ook nieuwe uitdagingen aan het onderwijs. Dat vraagt om aandacht voor mediawijsheid in het onderwijs.Website artikelpagina
Voorbeeldmatig leerplankader mediawijsheid4274420-11-2017 15:26:09hiermee een belangrijk onderdeel van digitale geletterdheid en heeft raakvlakken met ICT-(basis Default Voorbeeldmaterialen 5 False Zie ook 3306htmlFalseaspxEen voorbeeldmatig leerplankader voor mediawijsheid.Het Competentiemodel Mediawijsheid is uitgewerkt in inhouden en doelen. Daarbij zijn vijf thema's benoemd die aan bod komen in of raakvlakken hebben met de kerndoelen en eindtermen:Medialisering van ....Website artikelpagina
Voorbeeldmatig leerplankader Informatievaardigheden4273920-11-2017 15:26:09Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw 21e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid Voorbeeldmaterialen 4 False Zie ook 2525htmlFalseaspxEen voorbeeldmatig leerplankader voor informatievaardigheden. Bij informatievaardigheden gaat het om het doelgericht en systematisch omgaan met informatie. De systematiek is vastgelegd in zes stappen: 1.Informatieprobleem formuleren: vastleggen van h...Website artikelpagina