Voorbeeldmaterialen digitale geletterdheid5679918-6-2018 08:40:44van de voorbeeldmatige leerplankaders van digitale geletterdheid zijn voorbeeldmaterialen verzameld voor de digitale vaardigheden 595htmlFalseaspxOp basis van de voorbeeldmatige leerplankaders van digitale geletterdheid zijn voorbeeldmaterialen verzameld voor de digitale vaardigheden. Het gaat hierbij om lessen, lessenseries en methodes die aansluiten op de inhouden en doelen. Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen5666818-6-2018 08:40:44Voor de vier vaardigheden van digitale geletterdheid zijn de voorbeeldmaterialen per vaardigheid geïnventariseerd Voorbeeldmaterialen ICT basisvaardigheden 1127htmlFalseaspxSLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor de 21e eeuwse vaardigheden. Heeft u zelf materialen ontwikkeld die (grotendeels) overeenkomen met het voorbeeldmatig leerplankader en wilt u deze delen met anderen? Website artikelpagina
Digitale geletterdheid5665718-6-2018 08:40:44Digitale geletterdheid is de combinatie van de digitale vaardigheden Default Voorbeeldmaterialen digitale geletterdheid 10 False Lees meer 14317htmlFalseaspxDigitale geletterdheid is het geheel van ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking. Voor elk van deze digitale vaardigheden is beschreven wat er onder wordt verstaan, wat het belang is voor het onderwijs.Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen Mediawijsheid5680618-6-2018 08:40:44samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor mediawijsheid Per les is er een video De leerlijn Digitale Geletterdheid SO/VSO is gebaseerd op de tien 6738htmlFalseaspxSLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor mediawijsheid. Daarnaast zijn lesmaterialen van uitgevers en andere instanties geïnventariseerd.Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen computational thinking5679318-6-2018 08:40:4421e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid Computational thinking Leermiddelen Deze voorbeeldmaterialen sluiten aan op het voorbeeldmatig leerplankader voor 7181htmlFalseaspxSLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor computational thinking. Deze voorbeeldmaterialen sluiten aan op het voorbeeldmatig leerplankader voor computational thinking.Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen ICT basisvaardigheden5679618-6-2018 08:40:44ICT basisvaardigheden ICT 21e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid Deze voorbeeldmaterialen sluiten aan op het voorbeeldmatig leerplankader voor ICT 6810htmlFalseaspxSLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor ICT-basisvaardigheden. Daarnaast zijn lesmaterialen van uitgevers en andere instanties geïnventariseerd.Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen informatievaardigheden5680318-6-2018 08:40:4421e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid Informatievaardigheden Leermiddelen Deze voorbeeldmaterialen sluiten aan op het voorbeeldmatig leerplankader voor 3661htmlFalseaspx​SLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor informatievaardigheden. Daarnaast zijn lesmaterialen van uitgevers en andere instanties geïnventariseerd. Website artikelpagina
Overzicht leermiddelen 21e eeuwse vaardigheden primair en voortgezet onderwijs5678418-6-2018 08:40:44Onderstaande tabel biedt een overzicht van DigiTaal, werkvormen voor het talenonderwijs Coutinho 2017 ■   ■ VO Vijftig kant-en-klare digitale werkvormen voor de taalles 609htmlFalseaspxTabel met een overzicht van leermiddelen die expliciet aandacht besteden aan (enkele) 21e eeuwse vaardigheden. Het betreft projecten, lessen, lesideeën, opdrachten, werkvormen, (spel)activiteiten, toets- en observatie instrumenten etc.Website artikelpagina
Codekinderen5679418-6-2018 08:40:44Groep 3 Groep 4 Groep 5 Digitale geletterdheid Computational thinking Leermiddelen Voorbeeldmaterialen Website met lesmateriaal voor digitale geletterdheid en programmeren 162htmlFalseaspxWebsite met lesmateriaal voor digitale geletterdheid en programmeren. De doelen van het lespakket zijn: kinderen hun digitale talenten laten ontdekken en uitbouwen, kinderen meer leren over de 'achterkant' van apparaten als tablet, smartphone e...SLO Duiding2014Codekinderen<p>Website met lesmateriaal voor digitale geletterdheid en programmeren.</p><p>De doelen van het lespakket zijn&#58;</p><ul><li>kinderen hun digitale talenten laten ontdekken en uitbouwen</li><li>kinderen meer leren over de 'achterkant' van apparaten als tablet, smartphone en computer</li><li>creatief en logisch denken stimuleren en de samenwerking tussen leerlingen bevorderen.</li></ul><p>Het website is onderverdeeld in drie onderdelen&#58;</p><ul><li>Unplugged&#58; kinderen leren hoe programmeren werkt, zonder gebruik te maken van een computer.</li><li>Maken&#58; leerlingen gebruiken 'gewone' objecten en maken die vervolgens interactief of maken animatiefilmpjes of apps; ze leren dat programmeren een vaardigheid is die je in staat stelt iets te bedenken en zelf te maken.</li><li>Programmeren&#58; aan de hand van opdrachten programmeren leerlingen aan de hand van het schrijven van code</li></ul><p>​</p>Website
Achtergrond Mediawijsheid5680418-6-2018 08:40:4421e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid Mediawijsheid De Raad voor Cultuur schrijft dat Default Voorbeeldmaterialen 5 False Zie ook 754htmlFalseaspxEducatieve content zal steeds meer digitaal beschikbaar komen en kunnen gepersonaliseerd leren mogelijk maken, maar stellen ook nieuwe uitdagingen aan het onderwijs. Dat vraagt om aandacht voor mediawijsheid in het onderwijs.Website artikelpagina