Digitale geletterdheid3266613-10-2019 00:01:21Voorbeeld leerdoelen mediawijsheid Voorbeeldmaterialen mediawijsheid Leerlijnen digitale geletterdheid SLO uitwerkingen digitale geletterdheid 25047htmlFalseaspxIn het huidige curriculum is nog te weinig aandacht voor digitale geletterdheid. Als er al aandacht voor is, dan is deze versnipperd en weinig samenhangend. In het onderwijs van de toekomst krijgen digitale vaardigheden een prominentere plaats.Website artikelpagina