Achtergrondinformatie5258211-12-2018 10:10:40Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Bij zelfregulering zijn zowel metacognitieve, motivationele als strategische componenten van belang htmlFalseaspxBij zelfregulering zijn zowel metacognitieve, motivationele als strategische componenten van belang.Website artikelpagina
Achtergrondinformatie kritisch denken5252411-12-2018 10:10:40Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Kritisch denken wordt soms geïnterpreteerd als een negatieve eigenschap vanwege de negatieve connotatie htmlFalseaspxBij kritisch denken gaat het om een samenhangend proces van denkvaardigheden, houdingsaspecten, reflectie en zelfregulerend vermogen.Website artikelpagina
Achtergrondinformatie Computational Thinking5259411-12-2018 10:10:40Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw The International Society for Technology in Education heeft in samenwerking met The Computer Science htmlFalseaspxThe International Society for Technology in Education heeft in samenwerking met The Computer Science Teachers Association negen onderwerpen van computational thinking uitgewerkt.Website artikelpagina
Kritisch denken5220911-12-2018 10:10:40Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Bij kritisch denken gaat het om Achtergrondinformatie Voorbeeldmatig leerplankader Voorbeeldmaterialen htmlFalseaspxBij kritisch denken gaat het om het vermogen om zelfstandig te komen tot weloverwogen en beargumenteerde afwegingen, oordelen en beslissingen.Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen kritisch denken5253311-12-2018 10:10:40Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw SLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet Achtergrondinformatie Voorbeeldmatig leerplankader htmlFalseaspx​SLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor kritisch denken. Deze zullen begin 2018 via deze website beschikbaar worden gemaakt. Website artikelpagina
Digitale geletterdheid5219611-12-2018 10:10:40Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Zie voor meer achtergrondinformatie de opzet van het onderzoek in "Digitale geletterdheid htmlFalseaspxDigitale geletterdheid is het geheel van ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking. Voor elk van deze digitale vaardigheden is beschreven wat er onder wordt verstaan, wat het belang is voor het onderwijs.Website artikelpagina
Zelfregulering5225511-12-2018 10:10:40Achtergrondinformatie Voorbeeldmatig leerplankader Voorbeeldmaterialen 1 True True Achtergrondinformatie 2 False htmlFalseaspxBij de vaardigheid zelfregulering gaat het om het kunnen realiseren van doelgericht en passend gedrag.Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen zelfregulering5258611-12-2018 10:10:40Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw SLO heeft samen met leraren basis- en voortgezet Achtergrondinformatie Voorbeeldmatig leerplankader htmlFalseaspx​SLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor zelfregulering. Website artikelpagina
Een voorbeeldmatig leerplankader kritisch denken5252511-12-2018 10:10:40Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Een leerling is een kritisch denker als hij uit gewoonte Achtergrondinformatie Voorbeeldmaterialen htmlFalseaspxEen voorbeeldmatig leerplankader voor kritisch denken.Website artikelpagina
Een voorbeeldmatig leerplankader zelfregulering5258511-12-2018 10:10:40Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Zelfregulering houdt in: zelfstandig handelen en daarvoor verantwoordelijkheid nemen in de context van htmlFalseaspxEen voorbeeldmatig leerplankader voor zelfregulering.Website artikelpagina