Inspirators3243320-10-2017 13:40:47In het onderwijs zien we veel inspirerende voorbeelden rondom curriculumvernieuwing Kijkt u dan eens bij onze Wilt u meer achtergrondinformatie bij de activiteiten van de Regiegroep 5572htmlFalseaspx​In het onderwijs zien we veel inspirerende voorbeelden rondom curriculumvernieuwing. Onze samenwerking met scholen geeft ons een uniek inzicht in de diverse manieren waarop scholen werken aan toekomstgericht onderwijs. Een inzicht dat zeer de moeite ...Website artikelpagina
Digitale geletterdheid4949820-10-2017 12:25:13Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Zie voor meer achtergrondinformatie de opzet van het onderzoek in "Digitale geletterdheid 7472htmlFalseaspxDigitale geletterdheid is het geheel van ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking. Voor elk van deze digitale vaardigheden is beschreven wat er onder wordt verstaan, wat het belang is voor het onderwijs.Website artikelpagina
Samenwerken4950120-10-2017 12:25:13Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Achtergrondinformatie over deze vaardigheid en de mate waarin de vaardigheid al aan bod 6539htmlFalseaspxBij samenwerken gaat het om het gezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen.Website artikelpagina
Communiceren4949620-10-2017 12:25:13Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Achtergrondinformatie over deze vaardigheid en de mate waarin de vaardigheid al aan bod 7864htmlFalseaspxHet gaat bij communiceren om het effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een boodschap.Website artikelpagina
Sociale en culturele vaardigheden4950220-10-2017 12:25:13Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Achtergrondinformatie over deze vaardigheid en de mate waarin de vaardigheid al aan bod 6784htmlFalseaspxBij sociale en culturele vaardigheden gaat het om het effectief kunnen leren, werken en leven met mensen met verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden. Website artikelpagina
Kritisch denken4949920-10-2017 12:25:13Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Bij kritisch denken gaat het om Achtergrondinformatie Voorbeeldmatig leerplankader Voorbeeldmaterialen 10701htmlFalseaspxBij kritisch denken gaat het om het vermogen om zelfstandig te komen tot weloverwogen en beargumenteerde afwegingen, oordelen en beslissingen.Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen Mediawijsheid4955720-10-2017 12:25:13Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw 21e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid Mediawijsheid SLO ontwikkelt samen met leraren basis 2661htmlFalseaspxSLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor mediawijsheid. Daarnaast zijn lesmaterialen van uitgevers en andere instanties geïnventariseerd.Website artikelpagina
Zelfregulering4950320-10-2017 12:25:13Achtergrondinformatie Voorbeeldmatig leerplankader Voorbeeldmaterialen 1 True True Achtergrondinformatie 2 False 8648htmlFalseaspxBij de vaardigheid zelfregulering gaat het om het kunnen realiseren van doelgericht en passend gedrag.Website artikelpagina
Achtergrondinformatie4952120-10-2017 12:25:13Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Bij zelfregulering zijn zowel metacognitieve, motivationele als strategische componenten van belang 517htmlFalseaspxBij zelfregulering zijn zowel metacognitieve, motivationele als strategische componenten van belang.Website artikelpagina
Achtergrondinformatie4951520-10-2017 12:25:13Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Kritisch denken wordt soms geïnterpreteerd als een negatieve eigenschap vanwege de negatieve connotatie 631htmlFalseaspxBij kritisch denken gaat het om een samenhangend proces van denkvaardigheden, houdingsaspecten, reflectie en zelfregulerend vermogen.Website artikelpagina