Inspirators3243322-4-2018 05:26:21In het onderwijs zien we veel inspirerende voorbeelden rondom curriculumvernieuwing Kijkt u dan eens bij onze Wilt u meer achtergrondinformatie bij de activiteiten van de Regiegroep 6847htmlFalseaspx​In het onderwijs zien we veel inspirerende voorbeelden rondom curriculumvernieuwing. Onze samenwerking met scholen geeft ons een uniek inzicht in de diverse manieren waarop scholen werken aan toekomstgericht onderwijs. Een inzicht dat zeer de moeite ...Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen computational thinking4158224-4-2018 09:25:31Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw robots, games en websites) wordt achtergrondinformatie gegeven en worden tools beschreven 6154htmlFalseaspxSLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor computational thinking. Deze voorbeeldmaterialen sluiten aan op het voorbeeldmatig leerplankader voor computational thinking.Website artikelpagina
Kritisch denken3998024-4-2018 09:25:31Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Bij kritisch denken gaat het om Achtergrondinformatie Voorbeeldmatig leerplankader Voorbeeldmaterialen 16640htmlFalseaspxBij kritisch denken gaat het om het vermogen om zelfstandig te komen tot weloverwogen en beargumenteerde afwegingen, oordelen en beslissingen.Website artikelpagina
Digitale geletterdheid3997024-4-2018 09:25:31Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Zie voor meer achtergrondinformatie de opzet van het onderzoek in "Digitale geletterdheid 12777htmlFalseaspxDigitale geletterdheid is het geheel van ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking. Voor elk van deze digitale vaardigheden is beschreven wat er onder wordt verstaan, wat het belang is voor het onderwijs.Website artikelpagina
Zelfregulering4003124-4-2018 09:25:31Achtergrondinformatie Voorbeeldmatig leerplankader Voorbeeldmaterialen 1 True True Achtergrondinformatie 2 False 14918htmlFalseaspxBij de vaardigheid zelfregulering gaat het om het kunnen realiseren van doelgericht en passend gedrag.Website artikelpagina
Achtergrondinformatie4076924-4-2018 09:25:31Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Bij zelfregulering zijn zowel metacognitieve, motivationele als strategische componenten van belang 941htmlFalseaspxBij zelfregulering zijn zowel metacognitieve, motivationele als strategische componenten van belang.Website artikelpagina
Achtergrondinformatie kritisch denken4063424-4-2018 09:25:31Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Kritisch denken wordt soms geïnterpreteerd als een negatieve eigenschap vanwege de negatieve connotatie 1104htmlFalseaspxBij kritisch denken gaat het om een samenhangend proces van denkvaardigheden, houdingsaspecten, reflectie en zelfregulerend vermogen.Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen kritisch denken4067524-4-2018 09:25:31Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw SLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet Achtergrondinformatie Voorbeeldmatig leerplankader 1401htmlFalseaspx​SLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor kritisch denken. Deze zullen begin 2018 via deze website beschikbaar worden gemaakt. Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen zelfregulering4104224-4-2018 09:25:31Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw SLO heeft samen met leraren basis- en voortgezet Achtergrondinformatie Voorbeeldmatig leerplankader 1329htmlFalseaspx​SLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor zelfregulering. Website artikelpagina
Achtergrondinformatie Computational Thinking4147324-4-2018 09:25:31Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw The International Society for Technology in Education heeft in samenwerking met The Computer Science htmlFalseaspxThe International Society for Technology in Education heeft in samenwerking met The Computer Science Teachers Association negen onderwerpen van computational thinking uitgewerkt.Website artikelpagina