Inspirators3729122-3-2017 13:25:42In het onderwijs zien we veel inspirerende voorbeelden rondom curriculumvernieuwing Kijkt u dan eens bij onze Wilt u meer achtergrondinformatie bij de activiteiten van de Regiegroep 4098htmlFalseaspx​In het onderwijs zien we veel inspirerende voorbeelden rondom curriculumvernieuwing. Onze samenwerking met scholen geeft ons een uniek inzicht in de diverse manieren waarop scholen werken aan toekomstgericht onderwijs. Een inzicht dat zeer de moeite ...Website artikelpagina
Samenwerken6553723-3-2017 09:25:35Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Achtergrondinformatie over deze vaardigheid en de mate waarin de vaardigheid al aan bod 3492htmlFalseaspxBij samenwerken gaat het om het gezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen.Website artikelpagina
Communiceren6553223-3-2017 09:25:35Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Achtergrondinformatie over deze vaardigheid en de mate waarin de vaardigheid al aan bod 4481htmlFalseaspxHet gaat bij communiceren om het effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een boodschap.Website artikelpagina
Sociale en culturele vaardigheden6553823-3-2017 09:25:35Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Achtergrondinformatie over deze vaardigheid en de mate waarin de vaardigheid al aan bod 3771htmlFalseaspxBij sociale en culturele vaardigheden gaat het om het effectief kunnen leren, werken en leven met mensen met verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden. Website artikelpagina
Kritisch denken6553523-3-2017 09:25:35Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Bij kritisch denken gaat het om Achtergrondinformatie Voorbeeldmatig leerplankader Voorbeeldmaterialen 5959htmlFalseaspxBij kritisch denken gaat het om het vermogen om zelfstandig te komen tot weloverwogen en beargumenteerde afwegingen, oordelen en beslissingen.Website artikelpagina
Achtergrondinformatie6555523-3-2017 09:25:35Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Bij zelfregulering zijn zowel metacognitieve, motivationele als strategische componenten van belang 239htmlFalseaspxBij zelfregulering zijn zowel metacognitieve, motivationele als strategische componenten van belang.Website artikelpagina
Achtergrondinformatie6554923-3-2017 09:25:35Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Kritisch denken wordt soms geïnterpreteerd als een negatieve eigenschap vanwege de negatieve connotatie 304htmlFalseaspxBij kritisch denken gaat het om een samenhangend proces van denkvaardigheden, houdingsaspecten, reflectie en zelfregulerend vermogen.Website artikelpagina
Zelfregulering6553923-3-2017 09:25:35Achtergrondinformatie Voorbeeldmatig leerplankader Voorbeeldmaterialen 1 True True Achtergrondinformatie 2 False 3931htmlFalseaspxBij de vaardigheid zelfregulering gaat het om het kunnen realiseren van doelgericht en passend gedrag.Website artikelpagina
Achtergrondinformatie6555223-3-2017 09:25:35Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Probleemoplossen is het proces dat moet leiden tot een oplossing voor een probleem (of een behoefte, een htmlFalseaspxProbleemoplossen is het proces dat moet leiden tot een oplossing voor een probleem (of een behoefte, een vraagstuk, vraagstelling), waarbij het meer gaat om het proces dat leidt tot het oplossen van het probleem dan om het vinden van de oplossing zelf.Website artikelpagina
Achtergrondinformatie6556023-3-2017 09:25:35Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw The International Society for Technology in Education heeft in samenwerking met The Computer Science htmlFalseaspxThe International Society for Technology in Education heeft in samenwerking met The Computer Science Teachers Association negen onderwerpen van computational thinking uitgewerkt.Website artikelpagina