Inspirators3729124-4-2017 14:11:09In het onderwijs zien we veel inspirerende voorbeelden rondom curriculumvernieuwing Kijkt u dan eens bij onze Wilt u meer achtergrondinformatie bij de activiteiten van de Regiegroep 4473htmlFalseaspx​In het onderwijs zien we veel inspirerende voorbeelden rondom curriculumvernieuwing. Onze samenwerking met scholen geeft ons een uniek inzicht in de diverse manieren waarop scholen werken aan toekomstgericht onderwijs. Een inzicht dat zeer de moeite ...Website artikelpagina
Samenwerken4150125-4-2017 09:55:59Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Achtergrondinformatie over deze vaardigheid en de mate waarin de vaardigheid al aan bod 4074htmlFalseaspxBij samenwerken gaat het om het gezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen.Website artikelpagina
Communiceren4149125-4-2017 09:55:59Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Achtergrondinformatie over deze vaardigheid en de mate waarin de vaardigheid al aan bod 5111htmlFalseaspxHet gaat bij communiceren om het effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een boodschap.Website artikelpagina
Sociale en culturele vaardigheden4151025-4-2017 09:55:59Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Achtergrondinformatie over deze vaardigheid en de mate waarin de vaardigheid al aan bod 4304htmlFalseaspxBij sociale en culturele vaardigheden gaat het om het effectief kunnen leren, werken en leven met mensen met verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden. Website artikelpagina
Kritisch denken4149725-4-2017 09:55:59Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Bij kritisch denken gaat het om Achtergrondinformatie Voorbeeldmatig leerplankader Voorbeeldmaterialen 6841htmlFalseaspxBij kritisch denken gaat het om het vermogen om zelfstandig te komen tot weloverwogen en beargumenteerde afwegingen, oordelen en beslissingen.Website artikelpagina
Digitale geletterdheid4149625-4-2017 09:55:59Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Zie voor meer achtergrondinformatie de opzet van het onderzoek in "Digitale geletterdheid 4319htmlFalseaspxDigitale geletterdheid is het geheel van ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking. Voor elk van deze digitale vaardigheden is beschreven wat er onder wordt verstaan, wat het belang is voor het onderwijs.Website artikelpagina
Zelfregulering4151825-4-2017 09:55:59Achtergrondinformatie Voorbeeldmatig leerplankader Voorbeeldmaterialen 1 True True Achtergrondinformatie 2 False 4794htmlFalseaspxBij de vaardigheid zelfregulering gaat het om het kunnen realiseren van doelgericht en passend gedrag.Website artikelpagina
Achtergrondinformatie4161025-4-2017 09:55:59Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Bij zelfregulering zijn zowel metacognitieve, motivationele als strategische componenten van belang 300htmlFalseaspxBij zelfregulering zijn zowel metacognitieve, motivationele als strategische componenten van belang.Website artikelpagina
Achtergrondinformatie4154425-4-2017 09:55:59Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Kritisch denken wordt soms geïnterpreteerd als een negatieve eigenschap vanwege de negatieve connotatie 358htmlFalseaspxBij kritisch denken gaat het om een samenhangend proces van denkvaardigheden, houdingsaspecten, reflectie en zelfregulerend vermogen.Website artikelpagina
Achtergrondinformatie4159625-4-2017 09:55:59Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Probleemoplossen is het proces dat moet leiden tot een oplossing voor een probleem (of een behoefte, een htmlFalseaspxProbleemoplossen is het proces dat moet leiden tot een oplossing voor een probleem (of een behoefte, een vraagstuk, vraagstelling), waarbij het meer gaat om het proces dat leidt tot het oplossen van het probleem dan om het vinden van de oplossing zelf.Website artikelpagina