Inspirators3243318-9-2018 09:56:08In het onderwijs zien we veel inspirerende voorbeelden rondom curriculumvernieuwing Kijkt u dan eens bij onze Wilt u meer achtergrondinformatie bij de activiteiten van de Regiegroep 7345htmlFalseaspx​In het onderwijs zien we veel inspirerende voorbeelden rondom curriculumvernieuwing. Onze samenwerking met scholen geeft ons een uniek inzicht in de diverse manieren waarop scholen werken aan toekomstgericht onderwijs. Een inzicht dat zeer de moeite ...Website artikelpagina
Kritisch denken4265718-9-2018 09:55:41Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Bij kritisch denken gaat het om Achtergrondinformatie Voorbeeldmatig leerplankader Voorbeeldmaterialen 20025htmlFalseaspxBij kritisch denken gaat het om het vermogen om zelfstandig te komen tot weloverwogen en beargumenteerde afwegingen, oordelen en beslissingen.Website artikelpagina
Digitale geletterdheid4265618-9-2018 09:55:41Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Zie voor meer achtergrondinformatie de opzet van het onderzoek in "Digitale geletterdheid 15618htmlFalseaspxDigitale geletterdheid is het geheel van ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking. Voor elk van deze digitale vaardigheden is beschreven wat er onder wordt verstaan, wat het belang is voor het onderwijs.Website artikelpagina
Zelfregulering4267118-9-2018 09:55:41Achtergrondinformatie Voorbeeldmatig leerplankader Voorbeeldmaterialen 1 True True Achtergrondinformatie 2 False 18346htmlFalseaspxBij de vaardigheid zelfregulering gaat het om het kunnen realiseren van doelgericht en passend gedrag.Website artikelpagina
Achtergrondinformatie4271318-9-2018 09:55:41Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Bij zelfregulering zijn zowel metacognitieve, motivationele als strategische componenten van belang 1088htmlFalseaspxBij zelfregulering zijn zowel metacognitieve, motivationele als strategische componenten van belang.Website artikelpagina
Achtergrondinformatie kritisch denken4270118-9-2018 09:55:41Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Kritisch denken wordt soms geïnterpreteerd als een negatieve eigenschap vanwege de negatieve connotatie 1377htmlFalseaspxBij kritisch denken gaat het om een samenhangend proces van denkvaardigheden, houdingsaspecten, reflectie en zelfregulerend vermogen.Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen kritisch denken4270718-9-2018 09:55:41Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw SLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet Achtergrondinformatie Voorbeeldmatig leerplankader 1582htmlFalseaspx​SLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor kritisch denken. Deze zullen begin 2018 via deze website beschikbaar worden gemaakt. Website artikelpagina
Voorbeeldmaterialen zelfregulering4271818-9-2018 09:55:41Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw SLO heeft samen met leraren basis- en voortgezet Achtergrondinformatie Voorbeeldmatig leerplankader 1550htmlFalseaspx​SLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor zelfregulering. Website artikelpagina
Achtergrondinformatie Computational Thinking4273118-9-2018 09:55:41Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw The International Society for Technology in Education heeft in samenwerking met The Computer Science htmlFalseaspxThe International Society for Technology in Education heeft in samenwerking met The Computer Science Teachers Association negen onderwerpen van computational thinking uitgewerkt.Website artikelpagina
Een voorbeeldmatig leerplankader kritisch denken4270418-9-2018 09:55:41Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Een leerling is een kritisch denker als hij uit gewoonte Achtergrondinformatie Voorbeeldmaterialen 6154htmlFalseaspxEen voorbeeldmatig leerplankader voor kritisch denken.Website artikelpagina