Sociale en culturele vaardigheden, een voorbeeldmatig leerplankader2681617-6-2019 07:55:23Cultuur in brede zin, gaat over hoe mensen op verschillende manier vorm en betekenis geven aan hun omgeving Leren reflecteren op cultuur ofwel cultureel bewustzijn ontwikkelen is 891htmlFalseaspxCultuur in brede zin, gaat over hoe mensen op verschillende manier vorm en betekenis geven aan hun omgeving. Leren reflecteren op cultuur ofwel cultureel bewustzijn ontwikkelen is van groot belang. Kinderen 'groeien in' in een cultuur, onder .....Website artikelpagina
Een voorbeeldmatig leerplankader2718717-6-2019 07:55:23Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Creatief denken en handelen 21e eeuwse vaardigheden Creatief vermogen is het ruimte geven aan een 7976htmlFalseaspxEen voorbeeldmatig leerplankader voor creatief denken en handelen.Website artikelpagina
Een voorbeeldmatig leerplankader kritisch denken2725817-6-2019 07:55:23Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Een leerling is een kritisch denker als hij uit gewoonte nieuwsgierig is, goed geïnformeerd wil zijn en 8507htmlFalseaspxEen voorbeeldmatig leerplankader voor kritisch denken.Website artikelpagina
Een voorbeeldmatig leerplankader zelfregulering2732117-6-2019 07:55:23Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Zelfregulering houdt in: zelfstandig handelen en daarvoor verantwoordelijkheid nemen in de context van 6054htmlFalseaspxEen voorbeeldmatig leerplankader voor zelfregulering.Website artikelpagina
Een voorbeeldmatig leerplankader probleemoplossend denken en handelen2726017-6-2019 07:55:23Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Probleemoplossen is het proces dat moet Kan verschillende oplossingsrichtingen voorbeeldmatig uitwerken 6779htmlFalseaspxEen voorbeeldmatig leerplankader voor probleemoplossend denken en handelen.Website artikelpagina
Een voorbeeldmatig leerplankader samenwerken2726217-6-2019 07:55:23Het is dan ook logisch dat samenwerken in Overzicht van deelvaardigheden in het leerplankader Het voorbeeldmatig leerplankader is geen stappenplan, het is een overzicht van aspecten 1253htmlFalseaspxSamenwerken hoort tot de belangrijke vaardigheden van de 21e eeuw. Het is dan ook logisch dat samenwerken in het onderwijs van 4-18 aan bod komt. Leren uw leerlingen al hoe ze dit goed, effectief en efficiënt kunnen doen? Wat moeten zij kennen en ....Website artikelpagina
Communiceren, voorbeeldmatig leerplankader2718617-6-2019 07:55:23Bij communicatie is altijd sprake van twee partijen Dit kunnen individuele personen zijn, die al dan niet in elkaars nabijheid zijn en al dan niet onmiddellijk op elkaar reageren 1154htmlFalseaspxBij communicatie is altijd sprake van twee partijen. Dit kunnen individuele personen zijn, die al dan niet in elkaars nabijheid zijn en al dan niet onmiddellijk op elkaar reageren, maar er kan ook sprake zijn van grote aantallen deelnemers .....Website artikelpagina
Voorbeeld leerdoelen Informatievaardigheden2829917-6-2019 07:55:23Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Vakoverstijgende vaardigheden Voorbeeldmatig leerplankader Bij informatievaardigheden gaat het om het 7126htmlFalseaspxEen voorbeeld leerplan voor informatievaardigheden. Bij informatievaardigheden gaat het om het doelgericht en systematisch omgaan met informatie. De systematiek is vastgelegd in zes stappen: 1.Informatieprobleem formuleren: vastleggen van h...Website artikelpagina
Voorbeeld leerdoelen ICT basisvaardigheden2798517-6-2019 07:55:23Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Vakoverstijgende vaardigheden Voorbeeldmatig leerplankader ICT basisvaardigheden bestaat uit een aantal 6532htmlFalseaspxIemand beschikt over ICT basisvaardigheden als hij/zij basisbegrippen en functies van computers, computernetwerken, gegevensoverdracht en softwaretoepassingen kan benoemen en daar in verschillende interactievormen mee om kan gaan. Daarbij gaat het o....Website artikelpagina
Voorbeeld leerdoelen computational thinking2798217-6-2019 07:55:23Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw vaardigheden Robotica Coding Voorbeeldmatig leerplankader Programmerem 11808htmlFalseaspxEen voorbeeld leerplan voor computational thinking. ​The International Society for Technology in Education (ISTE) heeft in samenwerking met The Computer Science Teachers Association (CSTA) negen onderwerpen van computational thinking uitgew....Website artikelpagina