Een voorbeeldmatig leerplankader5231811-12-2018 10:10:40Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Creatief denken en handelen 21e eeuwse vaardigheden Creatief vermogen is het ruimte geven aan een htmlFalseaspxEen voorbeeldmatig leerplankader voor creatief denken en handelen.Website artikelpagina
Een voorbeeldmatig leerplankader kritisch denken5252511-12-2018 10:10:40Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Een leerling is een kritisch denker als hij uit gewoonte nieuwsgierig is, goed geïnformeerd wil zijn en htmlFalseaspxEen voorbeeldmatig leerplankader voor kritisch denken.Website artikelpagina
Een voorbeeldmatig leerplankader zelfregulering5258511-12-2018 10:10:40Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Zelfregulering houdt in: zelfstandig handelen en daarvoor verantwoordelijkheid nemen in de context van htmlFalseaspxEen voorbeeldmatig leerplankader voor zelfregulering.Website artikelpagina
Een voorbeeldmatig leerplankader probleemoplossend denken en handelen5257211-12-2018 10:10:40Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Probleemoplossen is het proces dat moet Kan verschillende oplossingsrichtingen voorbeeldmatig uitwerken htmlFalseaspxEen voorbeeldmatig leerplankader voor probleemoplossend denken en handelen.Website artikelpagina
Een voorbeeldmatig leerplankader samenwerken5258111-12-2018 10:10:40Het is dan ook logisch dat samenwerken in Overzicht van deelvaardigheden in het leerplankader Het voorbeeldmatig leerplankader is geen stappenplan, het is een overzicht van aspecten htmlFalseaspxSamenwerken hoort tot de belangrijke vaardigheden van de 21e eeuw. Het is dan ook logisch dat samenwerken in het onderwijs van 4-18 aan bod komt. Leren uw leerlingen al hoe ze dit goed, effectief en efficiënt kunnen doen? Wat moeten zij kennen en ....Website artikelpagina
Communiceren, voorbeeldmatig leerplankader5228811-12-2018 10:10:40Bij communicatie is altijd sprake van twee partijen Dit kunnen individuele personen zijn, die al dan niet in elkaars nabijheid zijn en al dan niet onmiddellijk op elkaar reageren htmlFalseaspxBij communicatie is altijd sprake van twee partijen. Dit kunnen individuele personen zijn, die al dan niet in elkaars nabijheid zijn en al dan niet onmiddellijk op elkaar reageren, maar er kan ook sprake zijn van grote aantallen deelnemers .....Website artikelpagina
Voorbeeldmatig leerplankader Informatievaardigheden5260411-12-2018 10:10:40Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Vakoverstijgende vaardigheden Voorbeeldmatig leerplankader Bij informatievaardigheden gaat het om het htmlFalseaspxEen voorbeeldmatig leerplankader voor informatievaardigheden. Bij informatievaardigheden gaat het om het doelgericht en systematisch omgaan met informatie. De systematiek is vastgelegd in zes stappen: 1.Informatieprobleem formuleren: vastleggen van h...Website artikelpagina
Voorbeeldmatig leerplankader computational thinking5259511-12-2018 10:10:40Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw vaardigheden Robotica Coding Voorbeeldmatig leerplankader Programmerem htmlFalseaspxEen voorbeeldmatig leerplankader voor computational thinking. ​The International Society for Technology in Education (ISTE) heeft in samenwerking met The Computer Science Teachers Association (CSTA) negen onderwerpen van computational thinking uitgew....Website artikelpagina
Sociale en culturele vaardigheden, een voorbeeldmatig leerplankader5226211-12-2018 10:10:40Cultuur in brede zin, gaat over hoe mensen op verschillende manier vorm en betekenis geven aan hun omgeving Leren reflecteren op cultuur ofwel cultureel bewustzijn ontwikkelen is htmlFalseaspxCultuur in brede zin, gaat over hoe mensen op verschillende manier vorm en betekenis geven aan hun omgeving. Leren reflecteren op cultuur ofwel cultureel bewustzijn ontwikkelen is van groot belang. Kinderen 'groeien in' in een cultuur, onder .....Website artikelpagina
Voorbeeld leerplan ICT basisvaardigheden5259811-12-2018 10:10:40Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Vakoverstijgende vaardigheden Voorbeeldmatig leerplankader ICT basisvaardigheden bestaat uit een aantal htmlFalseaspxIemand beschikt over ICT basisvaardigheden als hij/zij basisbegrippen en functies van computers, computernetwerken, gegevensoverdracht en softwaretoepassingen kan benoemen en daar in verschillende interactievormen mee om kan gaan. Daarbij gaat het o....Website artikelpagina