Een voorbeeldmatig leerplankader4271620-11-2017 15:26:09Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Probleemoplossen is het proces dat moet Kan verschillende oplossingsrichtingen voorbeeldmatig uitwerken 3106htmlFalseaspxEen voorbeeldmatig leerplankader voor probleemoplossend denken en handelen.Website artikelpagina
Een voorbeeldmatig leerplankader4269620-11-2017 15:26:09Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Creatief denken en handelen 21e eeuwse vaardigheden Creatief vermogen is het ruimte geven aan een 3544htmlFalseaspxEen voorbeeldmatig leerplankader voor creatief denken en handelen.Website artikelpagina
Een voorbeeldmatig leerplankader4270920-11-2017 15:26:09Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Een leerling is een kritisch denker als hij uit gewoonte nieuwsgierig is, goed geïnformeerd wil zijn en 3715htmlFalseaspxEen voorbeeldmatig leerplankader voor kritisch denken.Website artikelpagina
Een voorbeeldmatig leerplankader4271920-11-2017 15:26:09Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Zelfregulering houdt in: zelfstandig handelen en daarvoor verantwoordelijkheid nemen in de context van 2314htmlFalseaspxEen voorbeeldmatig leerplankader voor zelfregulering.Website artikelpagina
Voorbeeldmatig leerplankader Informatievaardigheden4273920-11-2017 15:26:09Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Vakoverstijgende vaardigheden Voorbeeldmatig leerplankader Bij informatievaardigheden gaat het om het 2525htmlFalseaspxEen voorbeeldmatig leerplankader voor informatievaardigheden. Bij informatievaardigheden gaat het om het doelgericht en systematisch omgaan met informatie. De systematiek is vastgelegd in zes stappen: 1.Informatieprobleem formuleren: vastleggen van h...Website artikelpagina
Voorbeeldmatig leerplankader computational thinking4272720-11-2017 15:26:09Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw vaardigheden Robotica Coding Voorbeeldmatig leerplankader Programmerem 4321htmlFalseaspxEen voorbeeldmatig leerplankader voor computational thinking. ​The International Society for Technology in Education (ISTE) heeft in samenwerking met The Computer Science Teachers Association (CSTA) negen onderwerpen van computational thinking uitgew....Website artikelpagina
Voorbeeldmatig leerplankader mediawijsheid4274420-11-2017 15:26:09Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Vakoverstijgende vaardigheden Voorbeeldmatig leerplankader Daarbij zijn vijf thema's benoemd die aan bod 3306htmlFalseaspxEen voorbeeldmatig leerplankader voor mediawijsheid.Het Competentiemodel Mediawijsheid is uitgewerkt in inhouden en doelen. Daarbij zijn vijf thema's benoemd die aan bod komen in of raakvlakken hebben met de kerndoelen en eindtermen:Medialisering van ....Website artikelpagina
Voorbeeldmatig leerplankader ICT basisvaardigheden4273220-11-2017 15:26:09Po Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Vakoverstijgende vaardigheden Voorbeeldmatig leerplankader ICT basisvaardigheden bestaat uit een aantal 2875htmlFalseaspxIemand beschikt over ICT basisvaardigheden als hij/zij basisbegrippen en functies van computers, computernetwerken, gegevensoverdracht en softwaretoepassingen kan benoemen en daar in verschillende interactievormen mee om kan gaan. Daarbij gaat het o....Website artikelpagina
Mediawijsheid3243520-11-2017 15:11:32Vmbo onderbouw Havo onderbouw Vwo onderbouw Gymnasium onderbouw Po Digitale geletterdheid is het geheel van Klik hier voor een voorbeeldmatig leerplankader mediawijsheid 2474htmlFalseaspxMediawijsheid wordt gedefinieerd als “het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld”.Website artikelpagina
Kritisch denken4267620-11-2017 15:26:09Klik hier voor een voorbeeldmatig leerplankader kritisch denken Default Voorbeeldmatig leerplankader 3 False Lees meer 11974htmlFalseaspxBij kritisch denken gaat het om het vermogen om zelfstandig te komen tot weloverwogen en beargumenteerde afwegingen, oordelen en beslissingen.Website artikelpagina