Onderwijs2032

23-8-2016

Op 23 januari 2016 leverde het Platform Onderwijs2032 een advies op aan staatssecretaris Dekker over het onderwijscurriculum van de toekomst.

Na overleg met de Kamer, de Onderwijscoöperatie en andere organisaties besloot staatssecretaris Dekker het advies verder uit te laten diepen door de Onderwijscoöperatie en een regiegroep waarin partijen uit het onderwijsveld waren vertegenwoordigd.

In november 2016 november is deze verdiepingsfase afgerond. De regiegroep concludeerde naar aanleiding van de verdiepingsfase van Onderwijs2032 dat een integrale herijking van het curriculum noodzakelijk is en stelt als vervolgstap een ontwikkelfase voor.

De uitkomsten van de verdiepingsfase waren voor staatssecretaris Dekker aanleiding om een brief aan de Tweede Kamer te sturen waarin hij onder andere aangeeft dat een gezamenlijke aanpak nodig is om tot een geactualiseerd curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs te komen. Op 16 februari 2017 vindt het Algemeen overleg plaats over Onderwijs2032 en de curriculumherziening primair en voortgezet onderwijs plaats in de Tweede Kamer.