De onderdelen van het kerncurriculum

28-1-2016

Het Platform Onderwijs2032 beschouwt taalvaardigheid (Nederlands en Engels), rekenvaardigheid (inclusief wiskunde), digitale geletterdheid, burgerschap, mens & maatschappij, natuur & technologie, taal & cultuur en vakoverstijgende vaardigheden als verplichte onderdelen van het kerncurriculum. Wilt u nadenken over het curriculum of het gesprek daarover met elkaar aangaan op school dan vraagt dat om kennis van het curriculum.

SLO stimuleert en ondersteunt op verschillende wijzen het gesprek over het curriculum. Inhoudelijke informatie over de verschillende onderdelen van het voorgestelde kerncurriculum vindt u als u een van onderstaande figuren aanklikt.

 

 

Rekenen/wiskunde Vakportaal Nederlands Vakportaal MVT Digitale geletterdheid Burgerschap in de school Vakportaal Mens & maatschappij Vakportaal Natuur & techniek Vakportaal Klassieke talen Vakportaal Kunst & cultuur Onderdelen kerncurriculum