Uitnodigingen PISA-2018 verstuurd

30-5-2017

Schoolleiders van 180 scholen voor voortgezet onderwijs hebben een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het internationaal vergelijkend PISA-onderzoek. Dit onderzoek brengt in kaart hoe goed Nederlandse 15-jarigen voorbereid zijn op de 21e-eeuwse samenleving en arbeidsmarkt.

Aan PISA (Programme for International Student Assessment) nemen scholen en leerlingen uit ruim 80 landen deel. De resultaten worden (inter)nationaal met elkaar vergeleken. Op deze manier kunnen scholen leren van elkaars sterke en zwakke punten.

Het PISA-onderzoek wordt elke drie jaar uitgevoerd. Zo wordt ook de ontwikkeling van kennis bij 15-jarige (Nederlandse) leerlingen door de jaren heen zichtbaar. Deelnemende scholen ontvangen een passende beloning en een rapportage met de resultaten van hun eigen school.

Meer informatie op de website pisa2018.nl.