Praktijk in beeld: IJburg College Amsterdam

2-1-2017

Er zijn veel scholen die werken aan toekomstgericht onderwijs. In samenhang, op onderdelen of met specifieke aandachtsgebieden. Iedere week brengen we een van deze scholen onder uw aandacht.
Deze week: IJburg College.