Sector
  • Alle onderwijstypen
Leerplankundig thema
  • Mediawijsheid
  • ICT-basisvaardigheden
  • Informatievaardigheden
  • Computational thinking
  • Digitale geletterdheid
  • 21e eeuwse vaardigheden
  • Leermiddelen

Aan de slag met digitale geletterdheid

18-10-2017

​Om po- en vo-scholen die aan de slag willen met digitale geletterdheid op weg te helpen heeft SLO geïnventariseerd welke lesmaterialen daarvoor in te zetten zijn.

Via onderstaande links komt u bij de overzichten met materialen van diverse uitgevers en andere instanties.

Heeft u zelf materialen ontwikkeld of kent u andere materialen die nog in de overzichten ontbreken? Neem dan contact met ons op l.kuipers@slo.nl of j.lodeweges@slo.nl.

Contactpersoon