Lek en Linge: techniek op het vmbo

31-10-2017

​In dit schoolportret schetsen we een beeld van de beroepsgerichte vernieuwing op de vmbo-locatie van Lek en Linge in Culemborg en hoe formatieve evaluatie daarbij een rol speelt. Scholengemeenschap Lek en Linge neemt deel aan het leernetwerk Formatief Evalueren, een initiatief van SLO en de VO-raad. Het doel van dit netwerk is het opzetten en uitvoeren van een plan van aanpak om formatieve evaluatie schoolbreed te implementeren.

Peter van Gemert is decaan en docent techniek, profielen Dienstverlening & Producten (D&P) en Produceren, Installeren en Energie (PIE). Hij ontwikkelde Techniekbreed, een lesmanagementsysteem dat ook op andere scholen is geïmplementeerd en waarin een structurele rol voor formatieve evaluatie is weggelegd.