SLO-bijdrage verdiepingsfase Onderwijs2032

17-11-2016

Onlangs rapporteerden de Regiegroep Onderwijs2032 en de Onderwijscoöperatie tegelijkertijd hun bevindingen van de zogenaamde verdiepingsfase aan staatssecretaris Dekker. SLO heeft inhoudelijke bijdragen geleverd aan de verdiepingsfase. Deze bijdragen en ook de opbrengsten uit onze schoolbezoeken zijn vanaf vandaag beschikbaar.

Verdieping Onderwijs2032

De verdiepingsfase werd begin juni gestart als vervolg op het advies ‘Ons Onderwijs 2032’, een toekomstvisie voor het funderend onderwijs in Nederland. Deze verdieping bestond uit twee onderdelen. Ten eerste heeft de Onderwijscoöperatie met leraren gesproken over het advies en de betrokkenheid van leraren bij het curriculum. Ten tweede heeft een Regiegroep bestaande uit vertegenwoordigers van de sectorraden, schoolleiders, ouders en leerlingen in kaart gebracht hoe haalbaar en toepasbaar onderdelen van het advies in de praktijk zijn en wat daarvoor nodig is.

Verkenningen

Vanuit onze eigen curriculum van de toekomst-projecten hebben we met onze kennis over curriculumontwikkeling een inhoudelijke bijdrage geleverd en de Regiegroep geadviseerd. Naast deze projecten hebben we een aantal verkenningen uitgevoerd, onder andere op het gebied van samenhang in het curriculum, persoonsvorming en Engels in het basisonderwijs. De conclusies hiervan zijn ondergebracht in een e-zine, die de Regiegroep op basis van al haar bevindingen heeft opgesteld. De complete verkenningen van SLO zijn te vinden op onze website.

Schoolvoorbeelden

Als landelijk kenniscentrum voor curriculumontwikkeling werkt SLO intensief samen met leraren en schoolleiders. We komen in ons werk veel scholen tegen die op diverse manieren invulling geven aan toekomstgericht onderwijs. De voorbeelden zijn inspirerend en zeer de moeite waard om breder te delen. Daarom hebben we samen met een aantal scholen de publicatie Inspirators voor de toekomst gemaakt. SLO gebruikt de lessen uit dit soort praktijkvoorbeelden bij het helpen vormgeven van het curriculum op landelijk niveau, zoals in Onderwijs2032.

Vervolg

Over het vervolg van Onderwijs2032 moet nog besluitvorming plaatsvinden, maar curriculumontwikkeling is van alle tijden. SLO stelt haar kennis nu en in de toekomst graag beschikbaar aan alle betrokken partijen bij de verdere vormgeving van curriculumontwikkeling op school- en op landelijk niveau.