Sector
 • Vo
Trefwoorden
 • Lerarenopleiding
 • Formatief Toetsen

Collegereeks Formatief Toetsen voor lerarenopleidingen

18-12-2018

​​​​​​​Samen met lerarenopleiders heeft SLO een hoor-/werkcollegereeks Formatief Toetsen ontwikkeld voor pabo's, tweede en eerstegraads lerarenopleidingen. Ook voor zittende docenten is deze module erg geschikt, ook om in teamverband een aantal verwerkingsopdrachten uit te voeren. Zie voor een uitgebreidere toelichting de pagina Formatief evalueren in de lerarenopleiding​.
Hiernaast kan je de PowerPoint downloaden.

Doel​​

 • ​voor lerarenopleiders:​ een ​ready to use bestand voor het geven van colleges over formatief evalueren
 • voor leraren: zelfstudie over formatief evalueren
 • voor lerarenteams: informatie of scholing over formatief evalueren

​​​​Werkwijze

Het bestand omvat 65 dia's met in het commentaar aanwijzingen voor de bijbehorende instructie. Het kan als geheel of in delen gebruikt worden.​ De reeks omvat opdrachten, links naar literatuur, praktische materialen en video's.
Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan de orde.

D​e​​el 1

Het eerste deel van de module is gericht op het verhelderen van het concept van formatief toetsen: wat is het, waarvoor dient het, hoe ziet het eruit, e.d.

 • Doelen van toetsen
 • Belang van formatief toetsen
 • Verschillende vormen van toetsen, van informeel naar formeel
 • Assessment for learning en opbrengstgericht werken
 • Modellen voor formatief toetsen: Wiliam en Gulikers & Baartman

De​​el 2​​​

Het tweede deel is gericht op het toepassen van technieken van formatief toetsen in de eigen praktijk. Na het bekijken van die praktijk (wat doe ik al?) worden technieken geoefend voor de verschillende fasen van formatief toetsen.

 • Een gemeenschappelijke taal over formatief toetsen
 • Formatief toetsen in de eigen lespraktijk
 • Leerdoelen en succescriteria
 • Informatie verzamelen over leren
 • Feedback/terugkoppeling op leren
 • Het creëren van eigenaarschap over leren
 • Peer assessment en self assessment
 • Reflectie op de FT-cyclus: waar is de grootste winst te behalen?​​

​​Tips

 • ​Bedenk hoeveel dia's / onderwerpen er in één college voor jouw studenten passen; voeg zo nodig structurerende dia's toe.
 • Ook bij zelfstudie zijn de groepsopdrachten zinvol; zoek daarvoor sparring partners.​

Voorbeeld​

Collegereeks.png