Sector
  • Vo
Vakgebied
  • Vakoverstijgend
Trefwoorden
  • formatief evalueren

Kaartspel 'In dialoog over de cyclus Formatief evalueren'

12-11-2018

Met dit kaartspel kan het team (vaksectie of werkgroep FE) van elkaar leren en reflecteren op ieders Formatieve lespraktijk.

 

Do​​elen

·        In teamverband kritisch reflecteren op ieders eigen FE-praktijk in de les in relatie tot de vijf fasen van de FE-cyclus.

·        Elkaar inspireren en geïnspireerd worden door voorbeelden van anderen.

 

Werki​​ng

​·        In het kaartspel zitten drie soorten kaarten die steeds gekoppeld zijn aan een of meerdere fasen van de FE-cyclus.

o   Hoe doe ik dat – kaarten (groen): deze laten jou kritisch nadenken over hoe jij een bepaald onderdeel van de FE-cyclus uitvoert in je lessen

o   Hoe doen wij dat – kaarten (zwart/wit): deze laten jullie op gestructureerde wijze uitwisselen en feedback geven op elkaars FE-praktijken

o   Wat vinden wij van de voorbeelden en ideeën van anderen – kaarten (rood): op deze kaarten staan voorbeelden van FE-praktijken beschreven op basis waarvan jullie het gesprek aangaan over in hoeverre dit voor jullie in jullie schoolcontext en met jullie leerlingen zou kunnen werken.

·        Print de kaarten uit in kleur (zodat je de categorieën ziet).                                             

·        Om de beurt neemt iemand een kaart, leest deze voor en beantwoordt de vraag of voert de opdracht uit.

 

Ti​ps

·        Er zijn meerdere varianten mogelijk:

1.      Je gebruikt alle kaarten en speelt het spel.

2.      Je selecteert bewust een set kaarten met een bepaald doel (bv. allemaal van fase 1, of alleen de kaarten met voorbeelden van anderen oid) en speelt het spel.

3.      Je kiest bewust een kaart/set kaarten en gaat een diepere discussie aan in groepen of in het hele team.

·        Je kunt heel lang discussiëren over een kaart. Spreek vooraf een tijd af (bv 5 minuten) die je per kaart mag besteden. Later kun je altijd een interessante discussie verder voortzetten. Nu is het vooral de bedoeling om een bredere kijk op je eigen en elkaars praktijken te krijgen.

 

Voorbeeld​

Fase 1: Verwachtingen verhelderen
 
Leerdoelen sturen wat en hoe leerlingen leren. Hoe zijn jouw leerdoelen geformuleerd? 
Betrek bij het beantwoorden van deze vraag de volgende twee onderdelen:

1.    Gaan de leerdoelen over de KERN (de essenties) van het vak?
2.    Zijn de leerdoelen zo geformuleerd dat GROEI inzichtelijk maken mogelijk is? Dus niet: het afvinken van lijsten met min of meer losse (sub)doelen.​​

 Download