Inspirators

17-11-2016

​In het onderwijs zien we veel inspirerende voorbeelden rondom curriculumvernieuwing. Onze samenwerking met scholen geeft ons een uniek inzicht in de diverse manieren waarop scholen werken aan toekomstgericht onderwijs. Een inzicht dat zeer de moeite waard is om breder te delen. Daarom hebben we een greep gedaan uit de vele voorbeelden uit de onderwijspraktijk en ze samen met een aantal scholen opgetekend in het boek Inspirators voor de toekomst. Hierin vindt u 30 schoolportretten, gekoppeld aan ‘helden’ als Wubbo Ockels, The Beatles of Anne Frank. We hopen dat Inspirators voor de toekomst ook u kan inspireren!

Wilt u meer informatie over de thema's die beschreven zijn in deze publicatie, zoals bijvoorbeeld digitale geletterdheid, samenhang in het curriculum of persoonsvorming? Kijkt u dan eens bij onze lopende projecten of de verkenningen die wij voor de Regiegroep van Ons Onderwijs 2032 schreven. Wilt u meer achtergrondinformatie bij de activiteiten van de Regiegroep? Die vindt u in het onlangs verschenen e-zine.