Onderwijs2032: het vervolg:

20-6-2016

​Na overleg met de Tweede Kamer, de Onderwijscoöperatie en andere organisaties heeft staatssecretaris Dekker besloten het advies eerst verder uit te laten diepen. Wat betekent het advies van het Platform concreet in de praktijk? Hoe denken leraren over het advies en hoe zien ze hun eigen rol in de herijking van het curriculum? Deze vragen zijn ondergebracht in twee, naast elkaar staande, trajecten onder leiding van respectievelijk de Onderwijscoöperatie en een speciaal in het leven geroepen regiegroep met vertegenwoordigers van de sectororganisaties, AVS, LAKS, Ouders & Onderwijs en de Onderwijscoöperatie. Aangezien de Onderwijscoöperatie de verdiepingsfase regisseert voor leraren heeft zij een andere rol in de regiegroep die gericht is op verbinding en afstemming tussen de trajecten in de verdiepingsfase.