Sector
  • Vo
Vakgebied
  • Vakoverstijgend
Trefwoorden
  • formatief evalueren

Contextscan implementatie formatief evalueren

12-11-2018

​​​

Het is belangrijk dat iedereen die betrokken is bij de implementatie van formatief evalueren weet welke kant de school op wil. Deze contextscan is een handige tool om het gesprek met elkaar aan te gaan over deze implementatie. Vooral bij verschil in perspectieven is het belangrijk om boven tafel te krijgen hoe iedereen hier tegenaan kijkt en wat er kan of moet gebeuren om dit punt aan te pakken. 

 

Met de contextscan kan je in kaart brengen hoe de verschillende actoren in het proces van de implementatie van FE op school aankijken tegen dat proces. Wat vinden ze van de visieontwikkeling, de facilitering of de evaluatie?

Doordat er twee momenten van peiling zijn, kan ook de ontwikkeling van het proces in kaart gebracht worden.

 

Doel​​en

·        Deelnemers bij de invoering van FE hun mening laten geven over de voortgang van het proces.

·        Overzicht krijgen van meningen over het proces van invoering.

·        Met elkaar het invoeringsproces evalueren en bijstellen.

 

We​rking

·        Vraag minstens tien collega's die bij het invoeringsproces van FE op school betrokken zijn om de scan in te vullen. Vraag zowel schoolleiders als kartrekkers en docenten.

·        Vul de namen van de deelnemers in op het tabblad 'Start'.

·        Op het tabblad 'Intro' van de scan wordt beschreven hoe de scan ingevuld moet worden.

·        Stuur de scan naar de deelnemers (zie 'Tips').

·        Als de collega's de scan hebben ingevuld kunnen op de tabbladen 'Overzicht P1' of 'Overzicht P2' de meningen van de verschillende deelnemers bekeken worden. De verdeling van de kleuren bij elke stelling geeft een snel inzicht hoe de vlag erbij hangt.

·        Gebruik de resultaten om met elkaar dilemma's en knelpunten in de implementatie te onderkennen en te bespreken.

 

Ti​​​ps

·        Als je niet wilt dat de deelnemers bij het invullen de reacties van andere deelnemers zien, kun je elke deelnemer een  aparte kopie van het bestand sturen. Als alle reacties binnen zijn moeten dan de scores naar één totaalbestand worden gekopieerd.

·        Als je het niet erg vindt dat de deelnemers bij het invullen de reacties van andere deelnemers zien, kun je het bestand steeds laten doorsturen naar de volgende deelnemer. Nadeel hiervan is wel dat de voortgang gehinderd wordt als een deelnemer lang wacht met invullen en doorsturen.

 

Voor​beeld

·        Een geanonimiseerde versie van een ingevulde contextscan​ is rechts te downloaden.