Presentatie burgerschap in MVT

25-5-2018

​SLO'ers Marjolein Haandrikman en Annette van der Laan gaan in deze presentatie in op de vraag wat burgerschap betekent voor de school en hoe burgerschap een onderdeel kan vormen van het moderne vreemdetalenonderwijs.

De presentatie is onderdeel van de conferentie Burgerschap in de MVT, georganiseerd door het Duitsland Instituut (UvA). Nederlandse scholen zijn verplicht aandacht te besteden aan burgerschap. Maar voor de individuele docent is vaak onduidelijk wat burgerschapsonderwijs precies inhoudt, en hoe dit in het eigen vak geïntegreerd kan worden. Het Duitsland Instituut organiseert daarom deze conferentie speciaal voor docenten Duits over burgerschapseducatie binnen de moderne vreemde talen.