Udens College: samen leren en ontwikkelen3097820-10-2017 13:40:47htmlFalseaspxHet Udens College in Uden kent een vmbo- en havo/vwo-locatie. De missie van het Udens College is Ruimte voor ambitie. Dat betekent voor hen elke leerling volop ruimte en kansen geven.Website artikelpagina
Het Udens College: samen leren en ontwikkelen3235420-10-2017 13:40:47htmlFalseaspxHet Udens College in Uden kent een vmbo- en havo/vwo-locatie. De missie van het Udens College is Ruimte voor ambitie. Dat betekent voor hen elke leerling volop ruimte en kansen geven.Nieuwspagina
Digitale geletterdheid4949820-10-2017 12:25:137472htmlFalseaspxDigitale geletterdheid is het geheel van ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking. Voor elk van deze digitale vaardigheden is beschreven wat er onder wordt verstaan, wat het belang is voor het onderwijs.Website artikelpagina
succesvol-verzonden3126420-10-2017 13:40:47htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Wat is de moeite waard om te leren?3239820-10-2017 13:40:47htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
#Onderwijs2032 nieuwsvoorziening via Rijksoverheid.nl3240120-10-2017 13:40:47htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Onderwijs2032: het vervolg:3240920-10-2017 13:40:47htmlFalseaspx​Na overleg met de Tweede Kamer, de Onderwijscoöperatie en andere organisaties heeft staatssecretaris Dekker besloten het advies eerst verder uit te laten diepen. Wat betekent het advies van het Platform concreet in de praktijk?Website artikelpagina
Projecten3109020-10-2017 13:40:472142htmlFalseaspxOnder de naam 'Curriculum van de toekomst' voert SLO verschillende projecten uit. Samen met scholen en partners in het onderwijs ontwikkelt SLO leerplankaders, toetst deze aan de praktijk en maakt producten die aansluiten bij wat scholen vragen en nodig hWebsite artikelpagina
In gesprek over funderend onderwijs3109420-10-2017 13:40:47652htmlFalseaspxTaboe is een groot woord, maar het is hier toch misschien van toepassing. Een serieus gesprek over wat leerlingen in de leeftijd tussen 4 en pakweg 15 jaar in elk geval zouden moeten leren, vindt in ons land niet of nauwelijks plaats.Website artikelpagina
Kaders voor toekomstbestendig leerplan3112820-10-2017 13:40:47803htmlFalseaspxEr was eens een land… waar elke tien jaar het totale leerplan voor het funderend onderwijs tegen het licht werd gehouden. Kernvraag: leert de nieuwe generatie nog wel de goede dingen? Dit nationale gesprek over goed onderwijs bestond uit twee delen, met eWebsite artikelpagina