Onderwijs2032: het vervolg:3240922-4-2018 05:26:21htmlFalseaspx​Na overleg met de Tweede Kamer, de Onderwijscoöperatie en andere organisaties heeft staatssecretaris Dekker besloten het advies eerst verder uit te laten diepen. Wat betekent het advies van het Platform concreet in de praktijk?Website artikelpagina
10-14-onderwijs751722-4-2018 05:26:21449htmlFalseaspxPrimair en voortgezet onderwijs ontmoeten elkaar in 10-14. Het goede van het primair onderwijs (zelfstandigheid, samenwerken, één of twee leraren) en het goede van het voortgezet onderwijs (vakinhoud en verdieping) komt in het 10-14 onderwijs samen. Website themapagina
SLO ondersteunt Curriculum.nu 2861022-4-2018 05:26:21920htmlFalseaspxIn 2018 buigen leraren, schoolleiders en scholen zich op negen deelgebieden over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen.Website artikelpagina
ECENT/ELWIeR conferentie 20182888522-4-2018 05:26:2164htmlFalseaspxSLO is inhoudelijk betrokken bij de voorbereiding van het programma van de ECENT/ELWIeR conferentie van dit jaar, met als thema 'doorlopende leerlijnen'. Ook verzorgen SLO-collega's Jeroen Sijbers en Nienke Nieveen workshops.Agendapagina
Projecten3109022-4-2018 05:26:213221htmlFalseaspxHet curriculum van de toekomst vraagt om meer samenhang tussen vak- en leergebieden. Maar hoe doe je dat op school? Deze website biedt inzicht in de projecten en hulpmiddelen van SLO voor curriculumontwikkeling. Website artikelpagina
In gesprek over funderend onderwijs3109422-4-2018 05:26:21800htmlFalseaspxTaboe is een groot woord, maar het is hier toch misschien van toepassing. Een serieus gesprek over wat leerlingen in de leeftijd tussen 4 en pakweg 15 jaar in elk geval zouden moeten leren, vindt in ons land niet of nauwelijks plaats.Website artikelpagina
Kaders voor toekomstbestendig leerplan3112822-4-2018 05:26:211010htmlFalseaspxEr was eens een land… waar elke tien jaar het totale leerplan voor het funderend onderwijs tegen het licht werd gehouden. Kernvraag: leert de nieuwe generatie nog wel de goede dingen? Dit nationale gesprek over goed onderwijs bestond uit twee delen, met eWebsite artikelpagina
Leerplangesprek op school3113122-4-2018 05:26:21860htmlFalseaspxVele scholen investeren in het verbeteren van leerprocessen. In termen van het leerplan gaat dat meestal over de hoe-vragen: soorten leeractiviteiten, groeperingsvormen, leermiddelen, de leeromgeving enzovoort. Veel minder vaak komt de wat-vraag aan bod.Website artikelpagina
De overheid stelt kaders3125822-4-2018 05:26:211312htmlFalseaspxWe hebben in Nederland geen verplichtend nationaal curriculum, maar leraren zijn ook weer niet volledig vrij in het maken van eigen keuzes. De overheid hanteert, als het om de inhoud van het funderend onderwijs gaat, een gemengde vorm van aansturing.Website artikelpagina
Aan de slag met het curriculum3126022-4-2018 05:26:214511htmlFalseaspxOm verschillende perspectieven, 'vensters' op het toekomstig curriculum, te laten zien zijn drie brochures samengesteld. Website artikelpagina