Feedback geven op tussenproducten tweede ontwikkelsessie Curriculum.nu2989521-6-2018 08:26:4126htmlFalseaspxVan 23 t/m 25 mei vond de tweede ontwikkelsessie plaats voor de ontwikkelteams van Curriculum.nu. De feedback op de tussenproducten van de eerste ronde is verwerkt en de visie is in deze tweede ronde bijgesteld. Nieuwspagina
Formatieve evaluatie3257521-6-2018 08:26:41134121htmlFalseaspxFormatieve evaluatie houdt alle activiteiten in die leerlingen en docent uitvoeren om de leeractiviteiten van leerlingen in kaart te brengen, te interpreteren en te gebruiken om betere beslissingen te maken over vervolgstappen (Black & Wiliam, 1998). Website artikelpagina
Aan de slag met formatieve evaluatie3259221-6-2018 08:26:412939htmlFalseaspxSLO is met de VO-raad en in samenwerking met experts van Cito, de UT Twente, de Hogeschool Zuyd en Windesheim twee leernetwerken Formatief Evalueren gestart.Website artikelpagina
Onderwijs2032: het vervolg:3240921-6-2018 08:26:41htmlFalseaspx​Na overleg met de Tweede Kamer, de Onderwijscoöperatie en andere organisaties heeft staatssecretaris Dekker besloten het advies eerst verder uit te laten diepen. Wat betekent het advies van het Platform concreet in de praktijk?Website artikelpagina
10-14-onderwijs751721-6-2018 08:26:411286htmlFalseaspxPrimair en voortgezet onderwijs ontmoeten elkaar in 10-14. Het goede van het primair onderwijs (zelfstandigheid, samenwerken, één of twee leraren) en het goede van het voortgezet onderwijs (vakinhoud en verdieping) komt in het 10-14 onderwijs samen. Website themapagina
SLO ondersteunt Curriculum.nu 2861021-6-2018 08:26:411140htmlFalseaspxIn 2018 buigen leraren, schoolleiders en scholen zich op negen deelgebieden over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen.Website artikelpagina
Projecten3109021-6-2018 08:26:413475htmlFalseaspxHet curriculum van de toekomst vraagt om meer samenhang tussen vak- en leergebieden. Maar hoe doe je dat op school? Deze website biedt inzicht in de projecten en hulpmiddelen van SLO voor curriculumontwikkeling. Website artikelpagina
In gesprek over funderend onderwijs3109421-6-2018 08:26:41838htmlFalseaspxTaboe is een groot woord, maar het is hier toch misschien van toepassing. Een serieus gesprek over wat leerlingen in de leeftijd tussen 4 en pakweg 15 jaar in elk geval zouden moeten leren, vindt in ons land niet of nauwelijks plaats.Website artikelpagina
Kaders voor toekomstbestendig leerplan3112821-6-2018 08:26:411049htmlFalseaspxEr was eens een land… waar elke tien jaar het totale leerplan voor het funderend onderwijs tegen het licht werd gehouden. Kernvraag: leert de nieuwe generatie nog wel de goede dingen? Dit nationale gesprek over goed onderwijs bestond uit twee delen, met eWebsite artikelpagina
Leerplangesprek op school3113121-6-2018 08:26:41894htmlFalseaspxVele scholen investeren in het verbeteren van leerprocessen. In termen van het leerplan gaat dat meestal over de hoe-vragen: soorten leeractiviteiten, groeperingsvormen, leermiddelen, de leeromgeving enzovoort. Veel minder vaak komt de wat-vraag aan bod.Website artikelpagina