E-zine37527-6-2017 14:56:021184htmlFalseaspxOp 17 november 2016 rapporteerden de Regiegroep Onderwijs2032 en de Onderwijscoöperatie tegelijkertijd hun bevindingen van de verdiepingsfase aan staatssecretaris Dekker. SLO heeft tijdens de verdiepingsfase nauw samengewerkt met de Regiegroep. Vanuit...Website artikelpagina
Onderwijs2032: het vervolg:232227-6-2017 14:56:02293htmlFalseaspx​Na overleg met de Tweede Kamer, de Onderwijscoöperatie en andere organisaties heeft staatssecretaris Dekker besloten het advies eerst verder uit te laten diepen. Wat betekent het advies van het Platform concreet in de praktijk?Website artikelpagina
Uitgelicht911027-6-2017 14:56:021386htmlFalseaspx​Er zijn veel curriculum producten, tools en kaders ontwikkeld. Een aantal ervan lichten we er voor u uit. Een wisselend en divers aanbod om u te inspireren, op weg te helpen en u mee te nemen in de ontwikkelingen die plaatsvinden...Website artikelpagina
In gesprek over funderend onderwijs1084927-6-2017 14:56:02557htmlFalseaspxTaboe is een groot woord, maar het is hier toch misschien van toepassing. Een serieus gesprek over wat leerlingen in de leeftijd tussen 4 en pakweg 15 jaar in elk geval zouden moeten leren, vindt in ons land niet of nauwelijks plaats.Website artikelpagina
Kaders voor toekomstbestendig leerplan1085027-6-2017 14:56:02720htmlFalseaspxEr was eens een land… waar elke tien jaar het totale leerplan voor het funderend onderwijs tegen het licht werd gehouden. Kernvraag: leert de nieuwe generatie nog wel de goede dingen? Dit nationale gesprek over goed onderwijs bestond uit twee delen, met eWebsite artikelpagina
Leerplangesprek op school1085127-6-2017 14:56:02630htmlFalseaspxVele scholen investeren in het verbeteren van leerprocessen. In termen van het leerplan gaat dat meestal over de hoe-vragen: soorten leeractiviteiten, groeperingsvormen, leermiddelen, de leeromgeving enzovoort. Veel minder vaak komt de wat-vraag aan bod.Website artikelpagina
De overheid stelt kaders1085227-6-2017 14:56:021255htmlFalseaspxWe hebben in Nederland geen verplichtend nationaal curriculum, maar leraren zijn ook weer niet volledig vrij in het maken van eigen keuzes. De overheid hanteert, als het om de inhoud van het funderend onderwijs gaat, een gemengde vorm van aansturing.Website artikelpagina
Aan de slag met het curriculum1085327-6-2017 14:56:022570htmlFalseaspxOm verschillende perspectieven, 'vensters' op het toekomstig curriculum, te laten zien zijn drie brochures samengesteld. Website artikelpagina
succesvol-verzonden1085427-6-2017 14:56:0231htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Contactformulier1085527-6-2017 14:56:021523htmlFalseaspxWebsite artikelpagina