Wat is de moeite waard om te leren?3239810-12-2017 01:13:00htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
#Onderwijs2032 nieuwsvoorziening via Rijksoverheid.nl3240110-12-2017 01:13:00htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Onderwijs2032: het vervolg:3240910-12-2017 01:13:00htmlFalseaspx​Na overleg met de Tweede Kamer, de Onderwijscoöperatie en andere organisaties heeft staatssecretaris Dekker besloten het advies eerst verder uit te laten diepen. Wat betekent het advies van het Platform concreet in de praktijk?Website artikelpagina
Projecten3109010-12-2017 01:13:002454htmlFalseaspxOnder de naam 'Curriculum van de toekomst' voert SLO verschillende projecten uit. Samen met scholen en partners in het onderwijs ontwikkelt SLO leerplankaders, toetst deze aan de praktijk en maakt producten die aansluiten bij wat scholen vragen en nodig hWebsite artikelpagina
In gesprek over funderend onderwijs3109410-12-2017 01:13:00678htmlFalseaspxTaboe is een groot woord, maar het is hier toch misschien van toepassing. Een serieus gesprek over wat leerlingen in de leeftijd tussen 4 en pakweg 15 jaar in elk geval zouden moeten leren, vindt in ons land niet of nauwelijks plaats.Website artikelpagina
Kaders voor toekomstbestendig leerplan3112810-12-2017 01:13:00842htmlFalseaspxEr was eens een land… waar elke tien jaar het totale leerplan voor het funderend onderwijs tegen het licht werd gehouden. Kernvraag: leert de nieuwe generatie nog wel de goede dingen? Dit nationale gesprek over goed onderwijs bestond uit twee delen, met eWebsite artikelpagina
Leerplangesprek op school3113110-12-2017 01:13:00721htmlFalseaspxVele scholen investeren in het verbeteren van leerprocessen. In termen van het leerplan gaat dat meestal over de hoe-vragen: soorten leeractiviteiten, groeperingsvormen, leermiddelen, de leeromgeving enzovoort. Veel minder vaak komt de wat-vraag aan bod.Website artikelpagina
De overheid stelt kaders3125810-12-2017 01:13:001284htmlFalseaspxWe hebben in Nederland geen verplichtend nationaal curriculum, maar leraren zijn ook weer niet volledig vrij in het maken van eigen keuzes. De overheid hanteert, als het om de inhoud van het funderend onderwijs gaat, een gemengde vorm van aansturing.Website artikelpagina
Aan de slag met het curriculum3126010-12-2017 01:13:003658htmlFalseaspxOm verschillende perspectieven, 'vensters' op het toekomstig curriculum, te laten zien zijn drie brochures samengesteld. Website artikelpagina
succesvol-verzonden3126410-12-2017 01:13:0037htmlFalseaspxWebsite artikelpagina