Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Trefwoorden
  • Formatief Toetsen

Training Formatief Toetsen InformED

28-3-2019

Formatief toetsen in het onderwijs  

Formatief toetsen heeft als doel de docent en leerlingen te informeren over de mate waarin de leerstof beheerst wordt. Op basis van deze informatie over het leerproces van leerlingen kan de docent besluiten om het onderwijs aan de groep of de individuele leerling aan te passen. Formatief toetsen heeft een didactische functie: informatie verzamelen over het onderwijsleerproces en op basis van deze informatie sturing geven aan het leerproces. Dit kan bijvoorbeeld door het geven van feedback en/of het aanpassen van de instructie aan de leerbehoefte van leerlingen. Formatief toetsen kan leiden tot betere leerprestaties.

InformED

InformED is een gezamenlijk project van de Universiteit Twente, SLO en Universiteit Maastricht. 
Op basis van onderzoek is in kaart gebracht over welke kennis, vaardigheden en attitude docenten moeten beschikken om formatief toetsen te kunnen toepassen in de eigen lespraktijk. Via deze weg willen wij u graag  informeren over de mogelijkheden om deel te nemen aan InformED, een training voor docenten in het voortgezet onderwijs. In dit traject ligt de focus op het gebruik van formatief toetsen voor effectieve instructie in de klas.

Wat betekent deelname aan informED voor de docent en voor de school?

In deze training hebben we plek voor 24 scholen die in het schooljaar 2019-2020 of schooljaar 2020 - 2021 willen deelnemen. In schooljaar 2019-2020 kunnen 12 scholen deelnemen aan de training en in schooljaar 2020-2021 hebben we opnieuw plek voor 12 scholen.

Is er op jouw school een team van drie docenten uit de onderbouw en/of bovenbouw havo/vwo (Nederlands, Engels en scheikunde, of een combinatie van twee vakken uit dit cluster van vakken) enthousiast over formatief toetsen? Willen deze docenten zich onder begeleiding van trainers van SLO hierin (verder) bekwamen? Meld je dan aan voor deze training!

Geïnteresseerde scholen kunnen zich aanmelden voor deze training. In ruil voor gratis deelname aan deze training verwachten we deelname aan het hieraan gekoppelde onderzoek van de UT. U hoort in april 2019 of u geselecteerd bent voor deelname en voor welk schooljaar.

Data 2019 - 2020

Voor de zomer gaat het om een introductiebijeenkomst van 13.00 tot 16.30 uur:
• Maandag 17 juni 2019

In het nieuwe schooljaar zullen er vijf werkbijeenkomsten zijn van 13.00 tot 16.30 uur:
• Woensdag 2 oktober 2019
• Donderdag 28 november 2019
• Dinsdag 21 januari 2020
• Maandag 9 maart 2020
• Woensdag 22 april 2020

(de data voor 2020-2021 zullen in een later stadium gecommuniceerd worden)

Taakbelasting: 45 uur

Voor de zes bijeenkomsten geldt ongeveer 25 uur taakbelasting van juni 2019 tot en met april 2020. Verder geldt een taakbelasting van 20 uur voor tussentijdse activiteiten, zoals het ontwerpen, uitvoeren en opnemen van lessen en het uitwisselen van ervaringen met collega’s op de eigen school.

Geïnteresseerd?

Wil je als school meedoen aan deze training, dan ontvangen we graag uiterlijk 15 april 2019 (aanmeldingsperiode is verlengd) het ingevulde aanmeldingsformulier via Lammie Stoffers, l.stoffers@slo.nl