Sector
  • Vo
Vakgebied
  • Vakoverstijgend
Trefwoorden
  • formatief evalueren

Toolkit Formatief Evalueren

12-11-2018

​​​​​​​​Op deze pagina vind je verschillende instrumenten die zijn ontwikkeld binnen de netwerken Formatief evalueren van SLO, Hogeschool Utrecht, Wageningen Universiteit en VO-raad. De instrumenten zijn middelen die je kunt gebruiken om als leraar, kartrekker en/of schoolleider formatief evalueren in je klas- en schoolpraktijk duurzaam te implementeren.

​In gesprek met collega's over fo​rmatief evalueren

In de leernetwerken Formatief evalueren zijn instrumenten ontwikkeld om het gesprek in het schoolteam te voeren. Bijvoorbeeld over het concept formatief evalueren, over aanpakken, ervaringen en duurzame implementatie. ​

Materialen om aan de slag te gaan met leerdoe​len en succescriteria​

SLO heeft materialen ontwikkeld die het belang van leerdoelen en succescriteria uiteen zetten.
*  Een publicatie over het verhelderen van leerdoelen en succescriteria met leerlingen.
    Uitkomsten van literatuuronderzoek e​​n beschrijving van een drietal concrete lesvoorbeelden in
    het voortgezet onderwijs.  

*  Een handreiking en een checklist om in gesprek te gaan over het waarom, hoe en wat van leerdoelen
   en succescriteria. 

​​​​​Online hoor-/werkcollegereeks Formatief evalueren voor lerarenopleidingen​​ 

Samen met le​rarenopleiders heeft SLO een collegereeks Formatief Toetsen ontwikkeld voor pabo's, tweede- en eerstegraads lerarenopleidingen. ​Ook interessant voor zittende leraren.
Hoor-/werkcollegereeks

Vragenlij​sten voor leraren en leerlingen

De Twente University heeft vragenlisten ontwikkeld die inzichtelijk maken wat leraren doen aan formatief toetsen ​​​​​(volgens leraren en volgens leerlingen).
Vragenlijsten voor leraren en leerlingen​