Sector
  • Vo
Vakgebied
  • Vakoverstijgend
Trefwoorden
  • formatief evalueren

Toolkit Formatief Evalueren

29-5-2019

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Op deze pagina vind je verschillende instrumenten die zijn ontwikkeld binnen de netwerken Formatief evalueren van SLO, Hogeschool Utrecht, Wageningen Universiteit en VO-raad. De instrumenten zijn middelen die je kunt gebruiken om als leraar, kartrekker en/of schoolleider formatief evalueren in je klas- en schoolpraktijk duurzaam te implementeren.

Ook vind je hier enkele SLO-publicaties over formatief evalueren, o.a. een speciale uitgave​ bij het tijdschrift Van Twaalf Tot Achttien, en een verwijzing naar praktijkvoorbeelden van formatief evalueren. Zie de kaders​ rechtsonder.

In gesprek met collega's over fo​rmatief evalueren

In de leernetwerken Formatief evalueren zijn instrumenten ontwikkeld om het gesprek in het schoolteam te voeren. Bijvoorbeeld over het concept formatief evalueren, over aanpakken, ervaringen en duurzame implementatie. ​

(terug naar boven)

Aan de slag met leerdoe​len en succescriteria​ (fase 1 van de FE-cyclus)​

SLO heeft materialen ontwikkeld die het belang van leerdoelen en succescriteria uiteen zetten.
*  Een publicatie over het verhelderen van leerdoelen en succescriteria met leerlingen.
    Uitkomsten van literatuuronderzoek e​​n beschrijving van een drietal concrete lesvoorbeelden in
    het voortgezet onderwijs.  

*  Een handreiking en een checklist om in gesprek te gaan over het waarom, hoe en wat van leerdoelen en succescriteria. 

(terug naar boven)​​

Zicht krijgen op waar leerlingen zich bevinden in hun leerproces (fase 2 van de FE-cyclus)

​SLO heeft 19 werkvormen verzameld die de docent informatie opleveren over waar leerlingen zich bevinden in hun leerproces​. Deze korte activiteiten kun je aan het begin, tijdens of aan het einde van de les inzetten.
Hoe weet ik waar mijn leerlingen staan?

Ed van den Berg beschrijft een scala aan concept checks om gedurende de les in enkele minuten begrips- en andere leerproblemen op te sporen én er onmiddellijk en adequaat op te reageren.
Concept checks ​​​​​​

(terug naar boven)​​​​​

Hoor-/werkcollegereeks Formatief evalueren voor lerarenopleidingen​​ 

Samen met le​rarenopleiders heeft SLO een collegereeks Formatief Toetsen ontwikkeld voor pabo's, tweede- en eerstegraads lerarenopleidingen. ​Ook interessant voor zittende leraren.
Hoor-/werkcollegereeks

(terug naar boven) 

Vragenlij​sten voor leraren en leerlingen​​​​

De Twente University heeft vragenlisten ontwikkeld die inzichtelijk maken wat leraren doen aan formatief toetsen ​​​​​(volgens leraren en volgens leerlingen).
Vragenlijsten voor leraren en leerlingen​

(terug naar boven)​