Sector
Alle onderwijstypen
Vakgebied
Beroepsgerichte vakken;Bewegingsonderwijs en sport;Kunst & cultuur;Mens en maatschappij;Moderne vreemde talen;Natuur & techniek;Nederlands;Rekenen/wiskunde;Klassieke talen
Vakinhoud
Leerplankundig thema
Curriculum
Vakspecifiek thema

Curriculumspiegel 2015: deel B: vakspecifieke trendanalyse

2017-09-21T09:45:02Z

​SLO (2015). Curriculumspiegel 2015:  deel B: vakspecifieke trendanalyse. Enschede: SLO.

De Curriculumspiegel geeft een inkijkje in de stand van zaken op leerplangebied in Nederland. Het is een verslag op hoofdlijnen, met doorklikmogelijkheden naar diepgaande analyses per thema of vakgebied. Dat maakt het interessant voor iedereen die professioneel bij het onderwijs betrokken is: van beleidsmakers tot schoolleiders en van bestuurders tot leraren. De Curriculumspiegel laat zien wat de belangrijkste trends en wensen op curriculumgebied zijn, bezien vanuit het perspectief van beleid, praktijk, wetenschap en maatschappij. Dat sluit aan op de groeiende belangstelling in het landelijke onderwijsbeleid voor curriculumbrede perspectieven en afstemming over vakken, thema’s en sectoren heen. De Curriculumspiegel bestaat uit twee delen: een A-deel waarin generieke inhoudelijke thema's worden beschreven, en een B-deel dat een vakspecifieke trendanalyse bevat. Het is de bedoeling dat de Curriculumspiegel tweejaarlijks gaat verschijnen.
978-90-329-2338-9
Contactpersoon