Sector
 • Po
 • Vmbo onderbouw
 • Havo onderbouw
 • Vwo onderbouw
 • Gymnasium onderbouw
Leerplankundig thema
 • 21e eeuwse vaardigheden
 • Zelfregulering
Trefwoorden
 • Zelfregulering
 • 21e eeuwse vaardigheden

Zelfregulering

17-1-2019

Zelfregulering houdt in: zelfstandig handelen en daarvoor verantwoordelijkheid nemen in de context van een bepaalde situatie/omgeving, rekening houdend met de eigen capaciteiten. Het gaat om het heft in handen nemen en niet klakkeloos aanwijzingen of voorschriften volgen. Daarvoor is het nodig zicht te hebben op de eigen doelen, motieven en capaciteiten.

Belang van zelfregulering voor het onderwijs

Het is van belang dat kinderen en jongeren zelfregulerend vermogen ontwikkelen. Mensen worden in de huidige samenleving steeds meer aangesproken als individu en moeten steeds weer reageren op veranderingen. Of het nu gaat om werksituaties, studie of functioneren als burger, iedereen moet zijn eigen leven ‘ter hand nemen’ en in veel verschillende situaties zelfstandig kunnen handelen en verantwoordelijkheid kunnen nemen.
Meer in het bijzonder is zelfstandig leervermogen van belang. Kinderen en jongeren moeten zich voorbereiden op een (beroeps)leven waarin ze zelfstandig hun kennis op peil moeten houden, nieuwe kennis en vaardigheden moeten verwerven en verantwoordelijkheid moeten nemen voor ‘een leven lang leren’.
In het onderwijs is aandacht voor zelfregulering en zelfregulerend leren noodzakelijk. Leerlingen in het basisonderwijs kunnen al zelfregulerende vaardigheden aanleren. Ook bij jonge kinderen kan sprake zijn van zelfregulering, al zullen de contexten, de complexiteit van taken, de aard en omvang van de impulsen uit de omgeving en de keuzemogelijkheden in het eigen handelingsrepertoire anders zijn dan bij oudere leerlingen. Naarmate leerlingen ouder worden kunnen ze steeds beter  metacognitieve kennis en vaardigheden toepassen. Onderwijs dat expliciet aandacht besteedt aan zelfregulering stimuleert leerlingen om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en meer zelfstandig keuzes te maken en taken uit te voeren.

Bronnen

 • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • Boekaerts, M. (1999). Self-regulated learning: where we are today. International Journal of Educational Research , 31(6), 445-457. doi: 10.1016/S0883-0355(99)00014-2
 • Deci, E.L., & Ryan, R.M. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1),  68-78.
 • Jacobse, A.E. (2009).  Metacognitieve training in het basisonderwijs. Effecten van metacognitieve instructie en computerondersteuning op probleemoplossen en metacognitieve vaardigheid bij rekenen in groep 6 en 7. Groningen: GION, Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs.
 • Pintrich, P. (2004). A conceptual framework for assessing motivation and self-regulated learning in college students. Educational Psychology Review, 16(4), 385-407. doi: 10.1007/s10648-004-0006-x
 • Weiner, B. (1986). Attribution, emotion, and action. In R. Sorrentino, & E. Higgins, Handbook of Motivation and Cognition. Foundations of Social Behaviour (pp. 281-312). New York: The Guilford Press.
 • Winne, P. (2001). Self-regulated learning viewed from models of information processing. In B. Zimmerman, & D. Schunk, Self-Regulated Learning and Academic Achievement (pp. 153- 189). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Winne, P., & Perry, N. (2000). Measuring self-regulated learning. In M. Boekaerts, P. Pintrich, & M. Zeidner, Handbook of self-regulation (pp. 531-566). San Diego, CA: Academic Press.
 • Zimmerman, B. (2000). Attaining self-regulation: a social cognitive perspective. In M. Boekaerts, P. Pintrich, & M. Zeidner, Handbook of Self-regulation (pp. 13-39). San Diego, CA: Academic Press.
 • Zimmerman, B., & Martinez-Pons, M. (1988). Construct validation of a strategy model of student self-regulated learning. Journal of Educational Psvchology, 80(3), 284-290. doi: 10.1037/0022-0663.80.3.284

Klik hier voor een voorbeeldmatig leerplankader zelfregulering.