Overzicht portfolio's met expliciete aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden

27-8-2019

​In onderstaand overzicht zijn portfolio's opgenomen die expliciet aandacht besteden aan het volgen van de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden.

Titel, uitgever, jaar Doelgroep-
leerjaar
Samenvatting
Meloo
Mijn Eigen Leer- en Ontwikkelomgeving
Leskracht
2017
PO​

Digitale leeromgeving met de volgende functionaliteiten: projectmatig werken, onderzoekend leren, portfolio, leerlingvolgsysteem en multimediale informatiebronnen. Binnen Meloo worden SLO-leerdoelen gekoppeld aan thematische projecten en taken waaronder ook toekomstgerichte (21e-eeuwse) vaardigheden. Ingeleverde werkstukken worden opgenomen in het portfolio en de waardering daarvoor opgenomen in het LVS.

MijnRapportfolio​POCombinatie van digitaal rapport en portfolio​, gericht op de betrokkenheid van de leerling bij zijn eigen ontwikkeling. Scholen kunnen het op basis van de eigen visie en werkwijze inrichten. Het bevat, na de eigen startpagina van de leerling, de onderdelen: Zo ben ik, Zo leer ik, Zo werk ik, Talenten, Vaardigheden en Documenten.
Peppels.netVOIntegratie van digitaal portfolio en ELO dat ondersteuning biedt bij gepersonaliseerd leren, de ontwikkeling van (vakoverstijgende) vaardigheden en formatief toetsen. Bevat feedbackfuncties en (eigen of standaard) rubrics waaronder ERK, leerdoelenkaarten of 21e-eeuwse vaardigheden.
Portfolio-site.nl
VO-Content
2018
VOOnline tool waarmee leerlingen op een eenvoudige en gestructureerde manier de ontwikkeling van vaardigheden (zoals vakvaardigheden, 21e-eeuwse vaardigheden, LOB of werknemers-vaardigheden) kunnen bijhouden en bewijsstukken kunnen bewaren. Portfolio-site.nl is exclusief beschikbaar voor scholen die deelnemen aan VO-content. Wanneer de school geen deelnemer is, kan een demoaccount aangevraagd worden, deze is 30 dagen (na aanvragen) beschikbaar.
Docentenhandleiding en leerlingenhandleiding zijn te downloaden.

Schoolpoort.nl
2016-2018

 

PO
VO

Digitaal portfolio bestaande uit:
- Informatieportfolio waarin ouders en leerlingen de contact-gegevens en informatie zetten over gezin en familie, sport en       beweging, hobby en vaardigheden, muziek en instrumenten.
- Leerportfolio met week- en maandplanning, projecten en Skillso waarmee de ontwikkeling van de 21e-eeuwse vaardigheden in beeld kan worden gebracht.
- Presentatieportfolio met tekeningen, projecten, foto's en werkstukken van de leerling waar hij trots op is.
- Analyseportfolio met cijfers en toetsresultaten.

Simulise, laat zien wie je bent
CipeMotion BV (Simulise)
2017
VO
MBO
HBO
Digitaal portfolio dat vaardigheden aantoonbaar en meetbaar maakt. Basispakket met rubrics voor de 21e-eeuwse vaardigheden: probleemoplossend denken en handelen, presenteren, samenwerken, creatief denken en handelen, sociale en culturele vaardigheden, kritisch denken, zelfregulering, communiceren, computational thinking, mediawijsheid, informatievaardigheden, ICT-basisvaardigheden. Ook eigen rubrics zijn te gebruiken. Het biedt inzicht in de ontwikkeling van vaardigheden en competenties door competentiediagrammen. Er zijn ook rubrics voor Loopbaanoriëntatie en begeleiding.
SkillsMETER
Pijnenburg techniek scouting  en BleuBased
2017-2018
VO
PRO
MBO
De SkillsMETER brengt de ontwikkeling van de leerling in kaart, beoordeelt formatief. Reflectie en feedback staan centraal. In de SkillsMETER zitten 100 te ontwikkelen skills. De leerlingen werken aan opdrachten van de school of van externe opdrachtgevers b.v. het (stage)bedrijf. Elke opdracht kent vier fasen: 1. Oriënteren 2. Voorbereiden 3. Uitvoeren 4. Evalueren, reflecteren, LOB. Daarbij zijn per fase skills aanwezig die aan de opdrachten worden gekoppeld. Het aantal te beoordelen skills is door het docententeam te bepalen en kan men aan- of uitzetten. Zie: Brochure.
Contactpersoon