Voorbeeldmaterialen

3-9-2018

SLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor de 21e-eeuwse vaardigheden.

Heeft u zelf materialen ontwikkeld die (grotendeels) overeenkomen met het voorbeeldmatig leerplankader en wilt u deze delen met anderen? Neem dan contact met ons op!

Daarnaast zijn leermiddelen van uitgevers en andere instanties geïnventariseerd.
Kijk daarvoor op de pagina

Deze pagina's zullen steeds geactualiseerd worden.
Kent u zelf leermiddelen die in dit overzicht ontbreken neem dan contact met ons op!

Voor de vier vaardigheden van digitale geletterdheid zijn de voorbeeldmaterialen per vaardigheid geïnventariseerd. Kijk daarvoor bij:

Contactpersoon