Sector
 • Alle onderwijstypen
Leerplankundig thema
 • Digitale geletterdheid
 • Mediawijsheid
 • Computational thinking
 • Informatievaardigheden
 • ICT basisvaardigheden
 • 21e eeuwse vaardigheden
Trefwoorden
 • Machine learning
 • Robots
 • VR
 • Toekomstgericht
 • Nepnieuws
 • AI
 • Kunstmatige intelligentie

Trends in onderwijs voor Curriculum en ICT in Curriculumspiegel 2017

17-10-2017
​​​

De samenleving verandert snel door de invloed van digitalisering. Het is de vraag hoe het onderwijs hier op in kan spelen. Trends op het gebied van digitalisering in de samenleving worden beschreven in de Curriculumspiegel 2017. Een samenvatting is beschreven in: Hoe het onderwijs de digitale werkelijkheid moet en kan bijhouden​ met onder andere onderwerpen zoals:​

 • Robotisering
 • Kunstmatige intelligentie
 • Virtual reality
 • Machinelearning
 • Nepnieuws
 • Cybercrime
 • Coding
 • Programmeeronderwijs

Hierbij speelt digitale geletterdheid een belangrijke rol omdat de trends deel uit maken van de digitale vaardigheden:

De groeiende rol van digitale geletterdheid is voor het onderwijs op verschillende manieren relevant. Op de eerste plaats zou er meer aandacht moeten zijn voor de digitale vaardigheden. Het onderwijs bereidt leerlingen voor op deelname aan de (toekomstige) samenleving. Gezien de rol van digitalisering in de samenleving zou het onderwijs leerlingen ook moeten voorbereiden op deelname aan deze digitale samenleving. Daarvoor is noodzakelijk dat het onderwijs bijdraagt aan de digitale geletterdheid van leerlingen. Een ander aspect van het leren over ICT is het leren over de invloed van technologische ontwikkelingen op inhoud van beroepen, vakken en vakgebieden. De vraag is of hiervoor in het huidige onderwijs in (beroepsgerichte) vakken en vakgebieden voldoende aandacht is. Daarnaast is het van belang om te bekijken op welke wijze digitale geletterdheid binnen het onderwijs ingezet kan worden als middel om de uitvoering van het leerplan te ondersteunen en het onderwijs aantrekkelijker en efficiënter te maken. Beide onderwerpen "leren over en leren met behulp van ICT" worden in dit hoofdstuk vanuit curriculair perspectief belicht.  
 

 Zie ook

 

 

Voorbeeldmaterialen informatievaardighedenhttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitale-geletterdheid/informatievaardigheden/voorbeeldmaterialenVoorbeeldmaterialen informatievaardigheden8953aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070030E4F99CDB271C4BA03B601BFE6D7C0A​SLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor informatievaardigheden. Daarnaast zijn lesmaterialen van uitgevers en andere instanties geïnventariseerd.
Voorbeeldmaterialen ICT basisvaardighedenhttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitale-geletterdheid/ict-basisvaardigheden/voorbeeldmaterialenVoorbeeldmaterialen ICT basisvaardigheden8779aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070030E4F99CDB271C4BA03B601BFE6D7C0ASLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor ICT-basisvaardigheden. Daarnaast zijn lesmaterialen van uitgevers en andere instanties geïnventariseerd.
Voorbeeldmaterialen computational thinkinghttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitale-geletterdheid/computational-thinking/voorbeeldmaterialenVoorbeeldmaterialen computational thinking8715aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070030E4F99CDB271C4BA03B601BFE6D7C0ASLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor computational thinking. Deze voorbeeldmaterialen sluiten aan op het voorbeeldmatig leerplankader voor computational thinking.
Leerlijnen digitale geletterdheidhttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/projecten/leerlijnen-digitale-geletterdheidLeerlijnen digitale geletterdheid32569aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD5110700FBE73CE0E9D417468EC6DD73E85D3DEADe nieuwe leerlijn digitale geletterdheid is nu beschikbaar. De leerlijn bestaat uit de onderdelen computational thinking, mediawijsheid, informatievaardigheden en ICT basisvaardigheden. Ze zijn op aanvraag beschikbaar via digitalegeletterdheid@slo.nl
Hoe het onderwijs de digitale werkelijkheid moet en kan bijhoudenhttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/hoe-het-onderwijs-de-digitale-werkelijkheid-moet-en-kan-bijhoudenHoe het onderwijs de digitale werkelijkheid moet en kan bijhouden8254aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070030E4F99CDB271C4BA03B601BFE6D7C0AIn het onderwijs van de toekomst mogen digitale vaardigheden niet ontbreken omdat ontwikkelingen zoals kunstmatige intelligentie, robotisering en machine learning erg snel gaan. In dit artikel worden verschillende trends beschreven en voorbeelden gegeven.