Sector
 • Alle onderwijstypen
Leerplankundig thema
 • Digitale geletterdheid
 • Mediawijsheid
 • Computational thinking
 • Informatievaardigheden
 • ICT basisvaardigheden
 • 21e eeuwse vaardigheden
Trefwoorden
 • Machine learning
 • Robots
 • VR
 • Toekomstgericht
 • Nepnieuws
 • AI
 • Kunstmatige intelligentie

Trends in onderwijs voor Curriculum en ICT in Curriculumspiegel 2017

17-10-2017
​​​

De samenleving verandert snel door de invloed van digitalisering. Het is de vraag hoe het onderwijs hier op in kan spelen. Trends op het gebied van digitalisering in de samenleving worden beschreven in de Curriculumspiegel 2017. Een samenvatting is beschreven in: Hoe het onderwijs de digitale werkelijkheid moet en kan bijhouden​ met onder andere onderwerpen zoals:​

 • Robotisering
 • Kunstmatige intelligentie
 • Virtual reality
 • Machinelearning
 • Nepnieuws
 • Cybercrime
 • Coding
 • Programmeeronderwijs

Hierbij speelt digitale geletterdheid een belangrijke rol omdat de trends deel uit maken van de digitale vaardigheden:

De groeiende rol van digitale geletterdheid is voor het onderwijs op verschillende manieren relevant. Op de eerste plaats zou er meer aandacht moeten zijn voor de digitale vaardigheden. Het onderwijs bereidt leerlingen voor op deelname aan de (toekomstige) samenleving. Gezien de rol van digitalisering in de samenleving zou het onderwijs leerlingen ook moeten voorbereiden op deelname aan deze digitale samenleving. Daarvoor is noodzakelijk dat het onderwijs bijdraagt aan de digitale geletterdheid van leerlingen. Een ander aspect van het leren over ICT is het leren over de invloed van technologische ontwikkelingen op inhoud van beroepen, vakken en vakgebieden. De vraag is of hiervoor in het huidige onderwijs in (beroepsgerichte) vakken en vakgebieden voldoende aandacht is. Daarnaast is het van belang om te bekijken op welke wijze digitale geletterdheid binnen het onderwijs ingezet kan worden als middel om de uitvoering van het leerplan te ondersteunen en het onderwijs aantrekkelijker en efficiënter te maken. Beide onderwerpen "leren over en leren met behulp van ICT" worden in dit hoofdstuk vanuit curriculair perspectief belicht.  
 

 Zie ook

 

 

Leerlijnen digitale geletterdheidhttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/projecten/leerlijnen-digitale-geletterdheidLeerlijnen digitale geletterdheid32569aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD5110700FBE73CE0E9D417468EC6DD73E85D3DEA​Er zijn voorbeeldleerlijnen digitale geletterdheid​ voor po en vo beschikbaar. Hiermee kunt u de ontwikkeling van de leerling volgen, een schooleigen programma vormgeven of ideeën opdoen voor de inzet van leeractiviteiten en concrete lessen.
Samenhang en afstemming N&T-vakkenhttp://natuurentechniek.slo.nl/thema-overzicht/samenhang-en-afstemmingSamenhang en afstemming N&T-vakken46028aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070018B17C127B844F1F8A6B27784E8BA009007CE2F566022A804A9E2E571969005E5DMeer samenhang in het onderwijsaanbod kan de onderwijskwaliteit vergroten. Want samenhang maakt leerstof voor leerlingen betekenisvoller en begrijpelijker.
Strakke Ravelijn-route naar beroepsgerichte profielenhttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/praktijk-in-beeld/ravelijnStrakke Ravelijn-route naar beroepsgerichte profielen49579aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD5110700FBE73CE0E9D417468EC6DD73E85D3DEADomeinleren en werken in leergebieden: voor ’t Ravelijn – een vmbo-school in Steenbergen – is het een goede voorbereiding op de beroepsgerichte profielen.
Digitale geletterdheidhttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/projecten/digitale-geletterdheidDigitale geletterdheid32666aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD5110700FBE73CE0E9D417468EC6DD73E85D3DEAIn het huidige curriculum is nog te weinig aandacht voor digitale geletterdheid. Als er al aandacht voor is, dan is deze versnipperd en weinig samenhangend. In het onderwijs van de toekomst krijgen digitale vaardigheden een prominentere plaats.
Leerlijn programmeren stoomt kinderen klaar voor de toekomsthttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/nieuws-overzicht/leerlijn-programmeren-stoomt-kinderen-klaar-voor-de-toekomstLeerlijn programmeren stoomt kinderen klaar voor de toekomst32566aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD5110700FBE73CE0E9D417468EC6DD73E85D3DEAProgrammeren is op steeds meer scholen in trek, maar hoe geef je daar op een goede manier invulling aan? Dat kan met de nieuwe leerlijn programmeren die vandaag wordt gepresenteerd door de PO-Raad in samenwerking met SLO en Kennisnet.