Sector
 • Alle onderwijstypen
Leerplankundig thema
 • Digitale geletterdheid
 • Mediawijsheid
 • Computational thinking
 • Informatievaardigheden
 • ICT-basisvaardigheden
 • 21e eeuwse vaardigheden
Trefwoorden
 • Machine learning
 • Robots
 • VR
 • Toekomstgericht
 • Nepnieuws
 • AI
 • Kunstmatige intelligentie

Trends in onderwijs voor Curriculum en ICT in Curriculumspiegel 2017

17-10-2017

De samenleving verandert snel door de invloed van digitalisering. Het is de vraag hoe het onderwijs hier op in kan spelen. Trends op het gebied van digitalisering in de samenleving worden beschreven in de Curriculumspiegel 2017:

 • Robotisering
 • Kunstmatige intelligentie
 • Virtual reality
 • Machinelearning
 • Nepnieuws
 • Cybercrime
 • Coding
 • Programmeeronderwijs

Hierbij speelt digitale geletterdheid een belangrijke rol omdat de trends deel uit maken van de digitale vaardigheden:

De groeiende rol van digitale geletterdheid is voor het onderwijs op verschillende manieren relevant. Op de eerste plaats zou er meer aandacht moeten zijn voor de digitale vaardigheden. Het onderwijs bereidt leerlingen voor op deelname aan de (toekomstige) samenleving. Gezien de rol van digitalisering in de samenleving zou het onderwijs leerlingen ook moeten voorbereiden op deelname aan deze digitale samenleving. Daarvoor is noodzakelijk dat het onderwijs bijdraagt aan de digitale geletterdheid van leerlingen. Een ander aspect van het leren over ICT is het leren over de invloed van technologische ontwikkelingen op inhoud van beroepen, vakken en vakgebieden. De vraag is of hiervoor in het huidige onderwijs in (beroepsgerichte) vakken en vakgebieden voldoende aandacht is. Daarnaast is het van belang om te bekijken op welke wijze digitale geletterdheid binnen het onderwijs ingezet kan worden als middel om de uitvoering van het leerplan te ondersteunen en het onderwijs aantrekkelijker en efficiënter te maken. Beide onderwerpen "leren over en leren met behulp van ICT" worden in dit hoofdstuk vanuit curriculair perspectief belicht.  
 

 Zie ook

 

 

Kerndoelen en eindtermenhttp://bewegingsonderwijs.slo.nl/themas/kerndoelen-en-eindtermenKerndoelen en eindtermen10006aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070018B17C127B844F1F8A6B27784E8BA0090042C2669EEB0DAF4D9CD3BD993D75CB04Deze pagina bevat verwijzingen naar de kerndoelen en eindtermen en bijbehorende downloads voor alle onderwijstypen.
Biologiehttp://natuurentechniek.slo.nl/biologieBiologie24960aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD5110700879BE401B4E39B4B95E8E5B59A93C370
Scheikundehttp://natuurentechniek.slo.nl/scheikundeScheikunde24964aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD5110700879BE401B4E39B4B95E8E5B59A93C370
Duurzame ontwikkelinghttp://natuurentechniek.slo.nl/thema-overzicht/duurzaamheidDuurzame ontwikkeling46024aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070018B17C127B844F1F8A6B27784E8BA009007CE2F566022A804A9E2E571969005E5D
Formatieve toetsinghttp://natuurentechniek.slo.nl/formatieve-toetsingFormatieve toetsing24978aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD5110700879BE401B4E39B4B95E8E5B59A93C370Formatieve toetsing is een verzamelterm gehanteerd voor alle toetsingsinstrumenten, activiteiten en procedures die gebruikt kunnen worden om het leerproces van leerlingen te ondersteunen. Op dit terrein gebeurt momenteel veel in Nederland.