Sector
 • Po
 • Vmbo onderbouw
 • Havo onderbouw
 • Vwo onderbouw
 • Gymnasium onderbouw
Leerplankundig thema
 • 21e eeuwse vaardigheden
 • Sociale en culturele vaardigheden
Trefwoorden
 • Sociale en culturele vaardigheden
 • 21e eeuwse vaardigheden

Sociale en culturele vaardigheden

22-12-2015

Bij deze vaardigheden gaat het om het effectief kunnen leren, werken en leven met mensen met verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden. Meer specifiek gaat het om:

 • constructief kunnen communiceren in verschillende sociale situaties met respect voor andere visies, uitingen en gedragingen;
 • het (her)kennen van gedragscodes in verschillende sociale situaties;
 • eigen gevoelens kunnen herkennen en gekanaliseerd en constructief kunnen uiten;
 • het tonen van inlevingsvermogen en belangstelling voor anderen;
 • bewust zijn van de eigen individuele en collectieve verantwoordelijkheid als burger(s) in een samenleving.

Sociale en culturele vaardigheden wordt in een later stadium verder uitgewerkt in beschrijvingen, een voorbeeldmatig leerplankader en voorbeeldmaterialen voor de leraar. Achtergrondinformatie over deze vaardigheid en de mate waarin de vaardigheid al aan bod komt in het onderwijs vindt u in de rapportage 21e eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs.

Heeft u zelf materialen ontwikkeld rondom sociale en culturele vaardigheden en wilt u deze delen met anderen? Neem dan contact met ons op!‚Äč

Contactpersoon