Sector

 • Po
 • Vmbo onderbouw
 • Havo onderbouw
 • Vwo onderbouw
 • Gymnasium onderbouw

Leerplankundig thema

 • 21e eeuwse vaardigheden
 • Samenwerken

Trefwoorden

 • Samenwerken
 • 21e eeuwse vaardigheden

Samenwerken

22-12-2015

Bij samenwerken gaat het om het gezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen. Meer specifiek gaat het om:

 • verschillende rollen bij jezelf en anderen (h)erkennen;
 • hulp kunnen vragen, geven en ontvangen;
 • een positieve en open houding ten aanzien van andere idee├źn;
 • respect voor culturele verschillen;
 • kunnen onderhandelen en afspraken maken met anderen in een team;
 • kunnen functioneren in heterogene groepen;
 • effectief kunnen communiceren.

De vaardigheid samenwerken wordt in een later stadium verder uitgewerkt in beschrijvingen, een voorbeeldmatig leerplankader en voorbeeldmaterialen voor de leraar. Achtergrondinformatie over deze vaardigheid en de mate waarin de vaardigheid al aan bod komt in het onderwijs vindt u in de rapportage 21e eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs.

Heeft u zelf materialen ontwikkeld rondom samenwerken en wilt u deze delen met anderen? Neem dan contact met ons op!

Contactpersoon