Leerplankundig thema
 • Digitale geletterdheid
 • 21e eeuwse vaardigheden
 • Mediawijsheid
 • Computational thinking
 • ICT basisvaardigheden
 • Informatievaardigheden
Trefwoorden
 • Machine learning
 • Robots
 • CT
 • Robotica
 • Computational thinking
 • AI
 • Kunstmatige intelligentie

Hoe het onderwijs de digitale werkelijkheid moet en kan bijhouden

16-10-2017

In het onderwijs van de toekomst mogen digitale vaardigheden niet ontbreken omdat ontwikkelingen erg snel gaan. In dit artikel worden verschillende trends beschreven en voorbeelden gegeven. Hierbij gaat het onder andere over:

 • Kunstmatige intelligentie
 • Robotisering
 • Machine learning
 • Domotica
 • Internet of things
 • Nepnieuws

In de Curriculumspiegel 2017 wordt verder ingegaan op deze trends en de relatie met het onderwijs en de rol van digitale geletterdheid.

Digitale geletterdheid bestaat uit een combinatie van:

 • ICT vaardigheden: alles wat nodig is om de werking van computers en netwerken te begrijpen; leren omgaan met verschillende soorten technologieën.
 • Computational thinking: het procesmatig (her)formuleren van problemen om met behulp van ICT-technieken en –gereedschappen oplossingen te vinden. Bewustwording van ICT-mogelijkheden maakt er deel van uit.
 • Informatievaardigheden: analyseren van informatie uit digitale bronnen, kritisch en systematisch zoeken, selecteren en verwerken van informatie en deze op bruikbaarheid en betrouwbaarheid beoordelen.
 • Mediawijsheid: de kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee leerlingen zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in de complexe digitale wereld.

 Zie ook

 

 

Quickscans 21e eeuwse vaardighedenhttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/quickscanQuickscans 21e eeuwse vaardigheden32406aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070030E4F99CDB271C4BA03B601BFE6D7C0AIn het huidige onderwijsdebat is er veel aandacht voor het onderwijs van de toekomst. De discussie richt zich onder meer op de vraag welke kennis en vaardigheden van belang zijn om leerlingen voor te bereiden op een maatschappij die onophoudelijk....
Quickscans 21e eeuwse vaardighedenhttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/quickscanQuickscans 21e eeuwse vaardigheden51851aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070030E4F99CDB271C4BA03B601BFE6D7C0AIn het huidige onderwijsdebat is er veel aandacht voor het onderwijs van de toekomst. De discussie richt zich onder meer op de vraag welke kennis en vaardigheden van belang zijn om leerlingen voor te bereiden op een maatschappij die onophoudelijk....
Quickscan lerarenhttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/quickscan/lerarenQuickscan leraren51879aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070030E4F99CDB271C4BA03B601BFE6D7C0AWeet u als leraar welke 21e eeuwse vaardigheden in uw klas aandacht krijgen? SLO heeft een quickscan ontwikkeld om leraren te helpen deze vraag te beantwoorden.
Quickscan schoolleidershttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/quickscan/schoolleidersQuickscan schoolleiders51880aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070030E4F99CDB271C4BA03B601BFE6D7C0AHeeft u als schoolleider al een schoolbrede visie over hoe de 21e eeuwse vaardigheden ingebed zijn in het curriculum van de school? SLO heeft een quickscan ontwikkeld om schoolleiders te helpen deze vraag te beantwoorden.
Actueelhttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/actueelActueel51842aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070030E4F99CDB271C4BA03B601BFE6D7C0AOm leerlingen goed voor te bereiden op de toekomstige samenleving wordt het belangrijk gevonden de 21e eeuwse vaardigheden een plek te geven in het onderwijs. SLO heeft onderzoek gedaan naar de mate van aandacht voor en integratie van deze vaardigheden.