Sector
 • Po
 • Vmbo onderbouw
 • Havo onderbouw
 • Vwo onderbouw
 • Gymnasium onderbouw
Vakinhoud
 • Vakoverstijgende inhouden en vaardigheden
Leerplankundig thema
 • 21e eeuwse vaardigheden
 • Digitale geletterdheid
 • Mediawijsheid
 • Curriculum
 • Leerlijn
 • Doelen
 • Inhouden
Trefwoorden
 • Vakoverstijgende vaardigheden
 • Voorbeeldmatig leerplankader

Voorbeeld leerplan mediawijsheid

23-12-2015

​Het Mediawijsheid Competentiemodel van mediawijzer.net is uitgewerkt in de volgende inhouden en doelen. Daarbij zijn vijf thema's benoemd die aan bod komen in of raakvlakken hebben met de kerndoelen en eindtermen:

 • Medialisering van de samenleving: bewust zijn van en inzicht hebben in de medialisering van de samenleving, en het effect daarvan vanuit verschillende perspectieven (politiek, beleid, maatschappij, cultuur, individu) kunnen belichten;
 • Media en beeldvorming: bewust zijn van en inzicht hebben in de manier waarop media de werkelijkheid kleuren, de rol herkennen die media kunnen vervullen bij beeldvorming en overdracht van normen en waarden, op welke manier media van invloed zijn op beeldvorming en overdracht van normen en waarden;
 • Media, ICT-(basis)vaardigheden en informatievaardigheden: om kunnen gaan met apparaten, software en toepassingen, kennis en vaardigheden in toepassingen die privacy en veiligheid moeten waarborgen, basisvaardigheden die zich richten op het toewijzen van informatie en het bewust en kritisch gebruiken van informatie;
 • Creëren en publiceren van media: begrijpen hoe media gebruikt worden, zelf media kunnen produceren en creëren en daar doelen mee kunnen realiseren en daarop reflecteren;
 • Media, participatie en identiteit: doelbewust participeren in sociale netwerken, samen met anderen, en daarop kunnen reflecteren; de veiligheid, privacy en de participatie van zichzelf en anderen bewaken en beschermen.

In de uitwerking staan de thema's waarbij het gaat om de competentie 'begrip' vooraan, gevolgd door de thema's waarbij gebruik, creatie en participatie centraal staan. Mediawijsheid is hiermee een belangrijk onderdeel van digitale geletterdheid en heeft raakvlakken met ICT-(basis)vaardigheden en informatievaardigheden. Gezien het belang van ICT-(basis)vaardigheden en informatievaardigheden (zie o.a. Thijs, Fisser & van der Hoeven, 2014) worden deze vaardigheden naast mediawijsheid verder uitgewerkt.

 

MediawijsheidDe leerling…
Medialisering van de samenleving    Kan de rol van media betrekken op het eigen gedrag en dat van de samenleving
Kan de invloed van de media op overheid, beleid, maatschappij en cultuur aan de hand van voorbeelden uitleggen
Kan de rol van media op het proces van politieke besluitvorming beschrijven
Media en beeldvorming        Kan de rol van de media en de invloed op beeldvorming en daarmee de werkelijkheid aangeven
Kan de overdracht van normen en waarden door media en commercie beschrijven
Kan de invloed van de media op gedrag en houding beschrijven, onderzoeken en analyseren
Kan fictie en werkelijkheid in de media onderscheiden
Kent de commerciële motieven van media, zoals die van sociale netwerken
Media, ICT-(basis)vaardigheden en informatievaardigheden                    Exploreert actief de mogelijkheden van software, apparaten en toepassingen
Kan diverse software, apparaten en toepassingen gebruiken
Kan beveiligingsrisico's en privacyaspecten voor zichzelf en anderen benoemen
Kan informatie bewaren en beheren
Kan verschillende media gebruiken om informatie te ontsluiten en te delen
Heeft een kritische houding ten aanzien van informatiebronnen
Kan beoordelen of informatie logisch, consistent en realistisch is
Kan representatie van gegevens op juistheid beoordelen
Kan informatie effectief met anderen delen
Kan op basis van vuistregels eigen veiligheid rondom betalingsverkeer inschatten
Kan eigen mediagebruik en mediaconsumptie analyseren en doseren
Creëren en publiceren van media          Kan aangeven welke media voor welk doel gebruikt kunnen worden
Kent de intenties van verschillende soorten mediagebruik (zoals informatie, vermaak, verbinding, commercie, gezondheid)
Heeft inzicht in de mogelijkheden van beeldtaal en audiovisuele communicatie
Kan content produceren met behulp van diverse apparaten en toepassingen
Kan content publiceren via internet
Kan de werkelijkheid beïnvloeden met media
Media, identiteit en participatie            Kan de relatie tussen media, identiteit en privacy uitleggen aan de hand van voorbeelden
Kan doelbewust in sociale netwerken participeren en participatie van anderen bevorderen
Kan bewust een eigen digitale identiteit vormgeven
Kan binnen sociale netwerken de relevantie en waarde van informatie inschatten, en bewust informatie delen
Kan eigen privacy en veiligheid bewaken en die van anderen respecteren
Kan de impact van wereldwijd publiceren aangeven en consequenties benoemen

 Zie ook

 

 

Voorbeeld leerplan ICT basisvaardighedenhttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitale-geletterdheid/ict-basisvaardigheden/voorbeeldmatig-leerplankaderVoorbeeld leerplan ICT basisvaardigheden52598aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070030E4F99CDB271C4BA03B601BFE6D7C0AIemand beschikt over ICT basisvaardigheden als hij/zij basisbegrippen en functies van computers, computernetwerken, gegevensoverdracht en softwaretoepassingen kan benoemen en daar in verschillende interactievormen mee om kan gaan. Daarbij gaat het o....
Voorbeeldmatig leerplankader computational thinkinghttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitale-geletterdheid/computational-thinking/voorbeeldmatig-leerplankaderVoorbeeldmatig leerplankader computational thinking52595aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070030E4F99CDB271C4BA03B601BFE6D7C0AEen voorbeeldmatig leerplankader voor computational thinking. ​The International Society for Technology in Education (ISTE) heeft in samenwerking met The Computer Science Teachers Association (CSTA) negen onderwerpen van computational thinking uitgew....
Voorbeeldmatig leerplankader Informatievaardighedenhttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitale-geletterdheid/informatievaardigheden/voorbeeldmatig-leerplankaderVoorbeeldmatig leerplankader Informatievaardigheden52604aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070030E4F99CDB271C4BA03B601BFE6D7C0AEen voorbeeldmatig leerplankader voor informatievaardigheden. Bij informatievaardigheden gaat het om het doelgericht en systematisch omgaan met informatie. De systematiek is vastgelegd in zes stappen: 1.Informatieprobleem formuleren: vastleggen van h...

Contactpersoon